Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
BÍ MẬT HÔN NHÂN - Phi Yến
Episodes About
Giới thiệu

Thể loại : Hiện đại, Sủng , Sắc (18+), He
Nữ chính : Sở Dao
Nam chính : Tần Phong( có chút biến thái)

Hôn nhân là khi hai linh hồn hòa hợp.
Nhưng với Sở Dao cô còn không cảm nhận được tình yêu của người mình sắp lấy làm chồng..

Cô cứ ngỡ hôn nhân rồi sẽ vung đắp.
Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại là bao bí mật được khai phá.

Người chồng tật nguyền đáng thương mà cô thầm nghĩ , chính là một người đàn ông đáng sợ .
Chỉ là cô lại không ngừng rung động thì phải làm sao ?

Cùng đoán xem Hôn Nhân Bí mật nhé ?

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Thể loại : Hiện đại, Sủng , Sắc (18+), He
Nữ chính : Sở Dao
Nam chính : Tần Phong( có chút biến thái)

Hôn nhân là khi hai linh hồn hòa hợp.
Nhưng với Sở Dao cô còn không cảm nhận được tình yêu của người mình sắp lấy làm chồng..

Cô cứ ngỡ hôn nhân rồi sẽ vung đắp.
Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại là bao bí mật được khai phá.

Người chồng tật nguyền đáng thương mà cô thầm nghĩ , chính là một người đàn ông đáng sợ .
Chỉ là cô lại không ngừng rung động thì phải làm sao ?

Cùng đoán xem Hôn Nhân Bí mật nhé ?

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play