Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Người Đặc Biệt Trong Tim

Người Đặc Biệt Trong Tim

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng

771.3K

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bác sĩ | Xã hội đen

754.0K

Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Showbiz

398.1K

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hợp đồng tình yêu

914.3K

CÔ VỢ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BẮC TỔNG

CÔ VỢ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BẮC TỔNG

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê | Tình yêu vượt giai cấp | Ngược luyến tình thâm | Ngọt ngào sủng thê

3.3M

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi (H+)

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi (H+)

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Ngọt sủng | Ngược | Tình yêu vượt giai cấp

401.5K

Báo Đen

Báo Đen

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Tình yêu vượt giai cấp | Nữ tôn nữ cường | Bá đạo tổng tài | Xã hội đen

572.5K

Y Tá Nhỏ Của Tổng Tài Tàn Tật

Y Tá Nhỏ Của Tổng Tài Tàn Tật

Tình yêu | Tình yêu vượt giai cấp

145.6K

Cuồng Nhiệt Yêu Anh

Cuồng Nhiệt Yêu Anh

Đã Full | Bác sĩ | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng hài hước

93.3K

Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Đã Full | Trùng sinh | Yêu thầm | Tình yêu vượt giai cấp | Hôn nhân ngược luyến

470.5K

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Đã Full | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngược luyến tình thâm

13.1M

NỮ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG LÀ MẸ ĐƠN THÂN

NỮ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG LÀ MẸ ĐƠN THÂN

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Nữ cường | Trả thù

306.0K

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Trả thù ngược tra

3.1M

Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Trường học | Tình yêu | Đã Full | Xuyên thư | Nữ phụ pháo hôi

171.9K

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Hôn nhân ngược tâm | Tình yêu vượt giai cấp

4.4M

Tiểu Tình Nhân

Tiểu Tình Nhân

Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

187.6K

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Đã Full | Tình yêu - Vượt qua giai cấp | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1

2.2M

MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+)

MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+)

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Giao dịch thân xác | Cường thủ hào đoạt

6.1M

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play