Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Người Đặc Biệt Trong Tim

Người Đặc Biệt Trong Tim

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng

772.3K

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bác sĩ | Xã hội đen

754.7K

Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Showbiz

398.9K

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hợp đồng tình yêu

915.5K

CÔ VỢ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BẮC TỔNG

CÔ VỢ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BẮC TỔNG

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê | Tình yêu vượt giai cấp | Ngược luyến tình thâm | Ngọt ngào sủng thê

3.3M

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi (H+)

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi (H+)

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Ngọt sủng | Ngược | Tình yêu vượt giai cấp

402.0K

Báo Đen

Báo Đen

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Tình yêu vượt giai cấp | Nữ tôn nữ cường | Bá đạo tổng tài | Xã hội đen

572.9K

Cuồng Nhiệt Yêu Anh

Cuồng Nhiệt Yêu Anh

Đã Full | Bác sĩ | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng hài hước

93.8K

Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Đã Full | Trùng sinh | Yêu thầm | Tình yêu vượt giai cấp | Hôn nhân ngược luyến

471.0K

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Đã Full | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngược luyến tình thâm

13.1M

NỮ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG LÀ MẸ ĐƠN THÂN

NỮ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG LÀ MẸ ĐƠN THÂN

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Nữ cường | Trả thù

306.4K

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Trả thù ngược tra

3.1M

Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Trường học | Tình yêu | Đã Full | Xuyên thư | Nữ phụ pháo hôi

172.3K

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Hôn nhân ngược tâm | Tình yêu vượt giai cấp

4.4M

MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+)

MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+)

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Giao dịch thân xác | Cường thủ hào đoạt

6.1M

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Đã Full | Tình yêu - Vượt qua giai cấp | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1

2.2M

Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây (H+)

Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây (H+)

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng-1 | Ngược luyến tình thâm

30.0M

Không Thể Đứng Đắn Trước Em (H+)

Không Thể Đứng Đắn Trước Em (H+)

Tình yêu | Đã Full | Bảo bảo | Truy thê | Đô thị | Bảo bảo thiên tài

1.6M

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play