Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh(3s ,18+)
Episodes About
Giới thiệu

Thể Loại : Sắc , Sủng , showbiz, Ngược Tâm .
Tên nhân vật :
- Nam Chính : Cảnh Tử Sâm
- Nữ Chính : Tô Nhược ( nói một chút về sự thay đổi tên của nữ chính , Nhược Vũ vẫn là tên của nhân vật ,nhưng hạn chế không dùng đến lí do vì sao các bạn đọc truyện sẽ hiểu.Thêm nữa là mình muốn không trùng lập tên nữ chính của các tác phẩm với nhau nên có sự thay đổi này).
Đây là câu chuyện tình yêu có nhiều bí mật giữa nữ minh tinh và vị Chủ Tịch .Nếu nữ chính đáng yêu và mang một xuất thân bí mật cùng quá khứ đáng thương thì nam chính tác phẩm này khá biến thái và thủ đoạn nhất là đối với nữ chính , nam chính không trừ bất cứ mưu mô nào để cột nữ chính bên cạnh .
Nam chính có bệnh tâm lý khó chữa ,chỉ có nữ chính mới khiến anh hết bệnh.
Đây là câu chuyện tình yêu được khắc họa dưới ngòi bút của Phi Yến .
Lưu ý :Mọi thông tin Câu Chuyện , nhân vật , chức vụ đều hư cấu . Không mang mục đích khích bác hay gây ảnh hưởng đến tôn giáo , đất nước ,tập tục truyền thống nào.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Thể Loại : Sắc , Sủng , showbiz, Ngược Tâm .
Tên nhân vật :
- Nam Chính : Cảnh Tử Sâm
- Nữ Chính : Tô Nhược ( nói một chút về sự thay đổi tên của nữ chính , Nhược Vũ vẫn là tên của nhân vật ,nhưng hạn chế không dùng đến lí do vì sao các bạn đọc truyện sẽ hiểu.Thêm nữa là mình muốn không trùng lập tên nữ chính của các tác phẩm với nhau nên có sự thay đổi này).
Đây là câu chuyện tình yêu có nhiều bí mật giữa nữ minh tinh và vị Chủ Tịch .Nếu nữ chính đáng yêu và mang một xuất thân bí mật cùng quá khứ đáng thương thì nam chính tác phẩm này khá biến thái và thủ đoạn nhất là đối với nữ chính , nam chính không trừ bất cứ mưu mô nào để cột nữ chính bên cạnh .
Nam chính có bệnh tâm lý khó chữa ,chỉ có nữ chính mới khiến anh hết bệnh.
Đây là câu chuyện tình yêu được khắc họa dưới ngòi bút của Phi Yến .
Lưu ý :Mọi thông tin Câu Chuyện , nhân vật , chức vụ đều hư cấu . Không mang mục đích khích bác hay gây ảnh hưởng đến tôn giáo , đất nước ,tập tục truyền thống nào.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play