Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Thiếu Soái , Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Episodes About
Giới thiệu

- Hân Hân , em là vợ tôi , ngoại trừ tôi ra TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM SỢ HÃI BẤT KÌ AI HẾT . Em nghe và hiểu tôi nói gì chứ ?
- Đồng Âu Hân em vốn là đâu có sợ ai . À ...ừm... ý em là ngoại trừ anh .
-----++++
- Hạo Hạo , em ngoại trừ giỏi bắn súng ra thì không giỏi gì hết . Làm vợ của Đại thiếu soái uy lãnh đáng sợ như anh , em thấy mình không xứng.
- Hân Hân , nghe cho kĩ . VƯƠNG KÌ HẠO TÔI CÁI GÌ CŨNG GIỎI NGOẠI TRỪ BẮN SÚNG ... với kẻ địch . Còn vấn đề ' bắn súng ' kia , em tự đánh giá được chứ ?
- Anh nói không giỏi bắn súng là đang vơ sạch mặt mũi của em đấy ?
- Không sao . Tôi có rất nhiều mặt mũi . Tôi có thể cho vợ tôi dùng cùng , dù sao nhiều mặt mũi quá tôi dùng cũng không hết . Nhưng chỉ trường hợp VỢ TÔI LÀ EM .
Cô - Đồng Âu Hân , con gái của ông trùm mafia , từ nhỏ do biến cố nên đến ở Hạ gia , 21 tuổi để trả ơn cho Hạ gia cô đồng ý kết hôn với nhị thiếu soái của Vương gia , thực chất là kết hôn với đại thiếu soái của Vương gia . Cô bề ngoài là tiểu thư bị ghẻ lạnh , yếu đuối , bị 2 vị tiểu thư của Hạ gia bắt nạt , nhưng bên trong.... chỉ có đại thiếu soái mới trị được.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

- Hân Hân , em là vợ tôi , ngoại trừ tôi ra TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM SỢ HÃI BẤT KÌ AI HẾT . Em nghe và hiểu tôi nói gì chứ ?
- Đồng Âu Hân em vốn là đâu có sợ ai . À ...ừm... ý em là ngoại trừ anh .
-----++++
- Hạo Hạo , em ngoại trừ giỏi bắn súng ra thì không giỏi gì hết . Làm vợ của Đại thiếu soái uy lãnh đáng sợ như anh , em thấy mình không xứng.
- Hân Hân , nghe cho kĩ . VƯƠNG KÌ HẠO TÔI CÁI GÌ CŨNG GIỎI NGOẠI TRỪ BẮN SÚNG ... với kẻ địch . Còn vấn đề ' bắn súng ' kia , em tự đánh giá được chứ ?
- Anh nói không giỏi bắn súng là đang vơ sạch mặt mũi của em đấy ?
- Không sao . Tôi có rất nhiều mặt mũi . Tôi có thể cho vợ tôi dùng cùng , dù sao nhiều mặt mũi quá tôi dùng cũng không hết . Nhưng chỉ trường hợp VỢ TÔI LÀ EM .
Cô - Đồng Âu Hân , con gái của ông trùm mafia , từ nhỏ do biến cố nên đến ở Hạ gia , 21 tuổi để trả ơn cho Hạ gia cô đồng ý kết hôn với nhị thiếu soái của Vương gia , thực chất là kết hôn với đại thiếu soái của Vương gia . Cô bề ngoài là tiểu thư bị ghẻ lạnh , yếu đuối , bị 2 vị tiểu thư của Hạ gia bắt nạt , nhưng bên trong.... chỉ có đại thiếu soái mới trị được.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

201 KOW
2
0
08:32
2
0
08:32
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play