Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Mật Ngọt Chính Là Em (H+)
Episodes About
Giới thiệu

Mái tóc của em , nụ cười của em hay kể cả những lời nói cay độc của em , tất cả những thứ thuộc về cơ thể của em anh đều cảm thấy ngọt ngào. Em như con ong , muốn lấy được mật ngon thì phải chịu đau để nó chích . Thật ra là anh đã nói sai rồi , em không hề ngọt mà mật ngọt chính là em.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Mái tóc của em , nụ cười của em hay kể cả những lời nói cay độc của em , tất cả những thứ thuộc về cơ thể của em anh đều cảm thấy ngọt ngào. Em như con ong , muốn lấy được mật ngon thì phải chịu đau để nó chích . Thật ra là anh đã nói sai rồi , em không hề ngọt mà mật ngọt chính là em.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play