Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Họa tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh (18+, 3S)
Episodes About
Giới thiệu

Nhân vật: Lý Khang Nam - 29 tuổi, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, phó chủ tịch bệnh viện Nhân Ái.
La Khương Diệp - 31 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn La Di. Vừa giỏi giang xinh đẹp nhưng lại mắc một chứng bệnh lạ khiến cô không muốn gắn bó quan hệ với bất kì người đàn ông nào.

Vào một ngày định mệnh, nàng đã va phải chàng phi công trẻ. Phi công trẻ ưng mắt chị già nên đã nhất quyết đánh đổ thành trì để rước nàng về dinh.

Truyện có nhiều phân đoạn 18 + nên mọi người cân nhắc trước khi lọt hố.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Nhân vật: Lý Khang Nam - 29 tuổi, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, phó chủ tịch bệnh viện Nhân Ái.
La Khương Diệp - 31 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn La Di. Vừa giỏi giang xinh đẹp nhưng lại mắc một chứng bệnh lạ khiến cô không muốn gắn bó quan hệ với bất kì người đàn ông nào.

Vào một ngày định mệnh, nàng đã va phải chàng phi công trẻ. Phi công trẻ ưng mắt chị già nên đã nhất quyết đánh đổ thành trì để rước nàng về dinh.

Truyện có nhiều phân đoạn 18 + nên mọi người cân nhắc trước khi lọt hố.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play