Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Chiến Thần Hắc Ám
Episodes About
Giới thiệu

Năm năm cực khổ, năm năm lăn lộn, năm năm chịu bao nhiêu thứ.
Cuối cùng anh cũng quay về...
Món nợ lúc trước bây giờ có thể trả được rồi...còn là trả gấp đôi.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Năm năm cực khổ, năm năm lăn lộn, năm năm chịu bao nhiêu thứ.
Cuối cùng anh cũng quay về...
Món nợ lúc trước bây giờ có thể trả được rồi...còn là trả gấp đôi.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play