Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT EM
Episodes About
Giới thiệu

Cảnh Báo: 🔞🔞 TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18 +🔞 NHỮNG AI CHƯA ĐỦ TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC.

Anh Doãn Trí Cường 28 tuổi

Cô Lâm Yên Nhiên 20 tuổi.

Anh và cô kết hôn là do hôn ước của hai bên gia đình, lúc bấy giờ anh không có tư tưởng yêu đương nghiêm túc hay là kết hôn gì cả. Cuộc sống hôn nhân của họ trải qua rất nhiều thăng trầm từ ngọt ngào đến cay đắng.

-" Trí Cường chúng ta ly hôn đi, em...em không thể mang thai được và cô ấy đã mang thai rồi." Cô nghẹn ngào nói

-" Nhiên Nhiên đừng bao giờ nói từ ly hôn với tôi.."
Anh quay lưng bỏ đi mà lòng nhói đau.

_______

Truyện được mình viết ra mang tính cẩu huyết. Có thể không phù hợp với một số người.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Cảnh Báo: 🔞🔞 TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18 +🔞 NHỮNG AI CHƯA ĐỦ TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC.

Anh Doãn Trí Cường 28 tuổi

Cô Lâm Yên Nhiên 20 tuổi.

Anh và cô kết hôn là do hôn ước của hai bên gia đình, lúc bấy giờ anh không có tư tưởng yêu đương nghiêm túc hay là kết hôn gì cả. Cuộc sống hôn nhân của họ trải qua rất nhiều thăng trầm từ ngọt ngào đến cay đắng.

-" Trí Cường chúng ta ly hôn đi, em...em không thể mang thai được và cô ấy đã mang thai rồi." Cô nghẹn ngào nói

-" Nhiên Nhiên đừng bao giờ nói từ ly hôn với tôi.."
Anh quay lưng bỏ đi mà lòng nhói đau.

_______

Truyện được mình viết ra mang tính cẩu huyết. Có thể không phù hợp với một số người.

Truyện này do AudioToon-vi cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play