Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài
Episodes About
Giới thiệu

Hai số phận bị người thương ruồng bỏ trong cùng một ngày , họ tìm đến nhau để bù đắp cho trái tim bị tan vỡ. Tình yêu mới liệu sẽ nảy nở khi họ ở cạnh nhau sao???

Truyện này do ĐỖ QUYÊN cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

Hai số phận bị người thương ruồng bỏ trong cùng một ngày , họ tìm đến nhau để bù đắp cho trái tim bị tan vỡ. Tình yêu mới liệu sẽ nảy nở khi họ ở cạnh nhau sao???

Truyện này do ĐỖ QUYÊN cho phép AudioToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của AudioToon

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play