Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Quỳnh mê ngôn

[ĐN Blue Lock] Xuyên Không, Tôi Sẽ Mai Mối Cho Chị Nhà!!

5.0 |

Tên tác giả: Quỳnh mê ngôn

Lưu ý đọc giới thiệu khi đọc truyện:
-->Ý tưởng từ bộ Xuyên không làm ác nữ bị đọc trộm tiếng lòng🌷
-->Không xem chùa nha mấy bồ😭
-->Tôi chưa biết hết các nhân vật của bộ Blue Lock nên nếu các bạn bias ai thì yêu cầu tôi cho ảnh làm n9 nhe🌷💗💗
________________________________________
Tên truyện: Xuyên không, tôi sẽ mai mối cho chị nhà!!
Tg: "Mai mối hay không tôi cũng không biết:))"
Yukinami: "Tôi là cô gái đến từ nước Việt Nam. Tôi gần đây đã mê mẩn trước bộ truyện của Blue Lock và là fan chân chính của nữ chính ấy! Và một hôm tôi bị tai nạn và qua đời. Tưởng chừng đi đời rồi chứ ai ngờ lại xuyên không vào truyện này. Mà hình như 5 tháng nữa nữ chính mới xuất hiện. Thôi thì lập kế hoạch mai mối trước đã nha!!"
Yukinami: "Ủa mà khoan đã sốp, tôi không biết nói tiếng Nhật, mà tôi cũng dốt tiếng anh"
T/g:" Kệ, tự sức học đê"
Yukinami:"Thôi mà sốp":(((((((
Các nam chính:đọc được hết suy nghĩ của em, có phụ đề do tg cung cấp ;)

Truyện này do Quỳnh mê ngôn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ĐN Blue Lock] Xuyên Không, Tôi Sẽ Mai Mối Cho Chị Nhà!!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 108 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chap 1. Mở đầu
2
Chap 2. Xuyên không
3
Chap 3
4
Chap 4. Đi học
5
Chap 5
6
Chap 6.Làm quen:(
7
Chap 7.
8
Chap 8
9
Chap 9.
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17
18
Chap 18
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
108
Chap 108
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 102
101
Chap 101
100
Chap 100
99
Chap 99
98
Chap 98
97
Chap 97
96
Chap 96
95
Chap 95
94
Chap 94
93
Chap 93
92
Chap 92
91
Chap 91
90
Chap 90
89
Chap 89
88
Chap 88
87
Chap 87
86
Chap 86
85
Chap 85
84
Chap 84
83
Chap 83
82
Chap 82
81
Chap 81
80
Chap 80
79
Chap 79
78
Chap 78
77
Chap 77
76
Chap 76
75
Chap 75
74
Chap 74
73
Chap 73
72
Chap 72
71
Chap 71
70
Chap 70
69
Chap 69
68
Chap 68
67
Chap 67
66
Chap 66
65
Chap 65
64
Chap 64
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
Chap 57
56
Chap 56
55
Chap 55
54
Chap 54
53
Chap 53
52
Chap 52
51
Chap 51
50
Chap 50
49
Chap 49
48
Chap 48
47
Chap 47
46
Chap 46
45
Chap 45
44
Chap 44
43
Chap 43
42
Chap 42
41
Chap 41
40
Chap 40
39
Chap 39
38
Chap 38
37
Chap 37
36
Chap 36
35
Chap 35
34
Chap 34
33
Chap 33
32
Chap 32
31
Chap 31
30
Chap 30
29
Chap 29
28
Chap 28
27
Chap 27
26
Chap 26
25
Chap 25
24
Chap 24
23
Chap 23
22
Chap 22
21
Chap 21
20
Chap 20
19
Chap 19
18
Chap 18
17
Chap 17
16
Chap 16
15
Chap 15
14
Chap 14
13
Chap 13
12
Chap 12
11
Chap 11
10
Chap 10
9
Chap 9.
8
Chap 8
7
Chap 7.
6
Chap 6.Làm quen:(
5
Chap 5
4
Chap 4. Đi học
3
Chap 3
2
Chap 2. Xuyên không
1
Chap 1. Mở đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF [ĐN Blue Lock] Xuyên Không, Tôi Sẽ Mai Mối Cho Chị Nhà!!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play