Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Trùng sinh | Yêu thầm | Đô thị | Boylove

1.4M

Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Đô thị | Nữ tôn nữ cường | Bá đạo tổng tài | Cuộc sống hôn nhân

577.1K

Gặp Lại Em Sau Ba Năm

Gặp Lại Em Sau Ba Năm

Tình yêu | Đã Full | Công sở | Đô thị | Cửu biệt trùng phùng

2.2M

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Đô thị

707.1K

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Đã Full | Thế giới tương lai | Đô thị | Quân nhân | ABO | Ngọt ngào sủng thê | Tướng quân&Kiều thê

2.8M

Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Tổng tài | Đã Full | Truy thê | Yêu thầm | Đô thị

3.0M

Tình Đắng Khắc Vào Tim

Tình Đắng Khắc Vào Tim

Tình yêu | Đã Full | Đô thị | Tình yêu vượt giai cấp | Cửu biệt trùng phùng

594.6K

MẶT TRĂNG NHỎ CỦA PHÓ DỊCH BẮC.

MẶT TRĂNG NHỎ CỦA PHÓ DỊCH BẮC.

Trường học | Đã Full | Ngọt sủng | Đô thị

2.1M

Ngang Tài, Ngang Sức

Ngang Tài, Ngang Sức

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Nữ cường | Đô thị | Nữ tôn nữ cường | Cuộc sống hôn nhân

1.0M

DỊ THẾ VÕ THẦN TOÀN NĂNG (Phần 1)

DỊ THẾ VÕ THẦN TOÀN NĂNG (Phần 1)

Kinh dị | Hành động | Đã Full | Đô thị | Ở rể

790.0K

Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Ngọt sủng | Đô thị

10.7K

Va Vào Ánh Mắt Em

Va Vào Ánh Mắt Em

Tình yêu | Đã Full | Công sở | Đô thị | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

1.7M

Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió

Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió

Tình yêu | Huyền huyễn | Đã Full | Đô thị | Hôn nhân ngược luyến

440.2K

Không Thể Đứng Đắn Trước Em

Không Thể Đứng Đắn Trước Em

Tình yêu | Đã Full | Bảo bảo | Truy thê | Đô thị | Bảo bảo thiên tài

2.2M

Ân Ái Không Buông

Ân Ái Không Buông

Tình yêu | Ngọt sủng | Ngược | Truy thê | Đô thị | Gương vỡ lại lành

126.0K

Trở Lại

Trở Lại

Nữ cường | Trùng sinh | Đô thị | Tiểu thuyết ngắn

12.1K

Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Tình yêu | Tổng tài | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Đô thị | Ngọt sủng-1

107.4K

Em Đừng Hòng Chạy

Em Đừng Hòng Chạy

Ngược | Nữ cường | Đô thị

47.1K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play