Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Hôn nhân hợp đồng | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu | Bá đạo tổng tài

7.2M

Cô Ấy Hằng Ngày Nghĩ Cách Ly Hôn

Cô Ấy Hằng Ngày Nghĩ Cách Ly Hôn

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Trùng sinh | Hợp đồng tình yêu | Ngược luyến tình thâm | Hôn nhân ngược luyến | Cuộc sống hôn nhân

46.0K

Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Hôn nhân hợp đồng | Cường- cường | Hợp đồng tình yêu

862.5K

Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Đã Full | Boylove | Hợp đồng tình yêu | Ngọt sủng hài hước | Một thai đa bảo

458.5K

Yêu Trong Thù Hận (H+)

Yêu Trong Thù Hận (H+)

Tổng tài | Đã Full | Ngược | Truy thê | Hợp đồng tình yêu | Hôn nhân ngược luyến

3.6M

Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Đã Full | Ngọt sủng | Truy thê | Yêu thầm | Hợp đồng tình yêu

2.6M

Yêu Em Năm 13

Yêu Em Năm 13

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu | Ngược luyến tình thâm

312.9K

Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Tráo đổi linh hồn | Oan gia | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu

25.0K

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hợp đồng tình yêu

1.6M

Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc

Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Gia đấu | Hôn nhân hợp đồng | Hợp đồng tình yêu

58.5K

Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

Tổng tài | Đã Full | Ngược | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu

1.7M

Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Đã Full | Hợp đồng tình yêu

2.4M

[Đam Mỹ] Tổng Công Bị Đè Rồi

[Đam Mỹ] Tổng Công Bị Đè Rồi

Đã Full | Boylove | Hợp đồng tình yêu | Cường thủ hào đoạt | Bá đạo tổng tài

289.9K

Giải Mã Trái Tim Em

Giải Mã Trái Tim Em

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Showbiz | Hợp đồng tình yêu

359.9K

Điền Thượng

Điền Thượng

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Bảo bảo | Yêu thầm | Hợp đồng tình yêu | Thích oan gia | Ngọt ngào sủng thê

22.9K

Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Hợp đồng tình yêu

44.3K

Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây! (H)

Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây! (H)

Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu | Bá đạo tổng tài

367.5K

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Hợp đồng tình yêu | Ngọt sủng-1

1.6M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play