Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Đã Full | Ngọt sủng-1 | Ngọt sủng hài hước

3.1M

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Xuyên Không | Đã Full | Ngọt sủng-1 | Nữ phụ pháo hôi

99.7K

Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Truy thê | Nữ cường | Trùng sinh | Ngọt sủng-1

2.0M

Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1

1.6M

Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân hợp đồng | Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngược luyến tình thâm | Ngọt ngào sủng thê

3.1M

Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng, Nam Chính Mau Tránh Xa

Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng, Nam Chính Mau Tránh Xa

Đã Full | Nữ cường | Xuyên thư | Ngọt sủng-1

4.3M

Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu

Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu

Đã Full | Ngọt sủng-1

2.4M

Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Nữ cường | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Nữ tôn nữ cường

1.3M

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngược luyến tình thâm | Em bé dễ thương

6.8M

Hóa Ra Đã Bảy Năm (18+,3s)

Hóa Ra Đã Bảy Năm (18+,3s)

Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê

5.9M

Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Hôn nhân ngược luyến

5.0M

Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Yêu

Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Yêu

Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê | Bá đạo tổng tài

3.4M

Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Nữ cường | Đô thị | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê

338.3K

Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Trường học | Đã Full | Xuyên sách | Ngọt sủng-1 | Thích oan gia

756.0K

Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1

1.6M

Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Đã Full | Showbiz | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngược luyến tình thâm

2.3M

Xuyên Sách: Tiểu Tình Nhân Bá Đạo Của Bạch Thiếu

Xuyên Sách: Tiểu Tình Nhân Bá Đạo Của Bạch Thiếu

Nữ cường | Xuyên thư | Nghịch tập | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê

317.9K

Quy Phục Vợ Yêu

Quy Phục Vợ Yêu

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê

5.8M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play