Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
『Bách Hợp/18+』Mật Ngọt

『Bách Hợp/18+』Mật Ngọt

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Ngược | Nữ cường | Tình yêu bị ngăn cấm

4.6M

『Bách Hợp/18+』Cưỡng Ép Một Nàng Thơ

『Bách Hợp/18+』Cưỡng Ép Một Nàng Thơ

Trường học | Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Bách hợp

1.9M

BHTT H+++ Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

BHTT H+++ Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Tình yêu | Bách hợp | Hoàng tử trong mộng

2.9M

[ Lichaeng ] - ( Futa ) Tôi Chưa Bao Giờ Xem Chị Là Chị Gái !!

[ Lichaeng ] - ( Futa ) Tôi Chưa Bao Giờ Xem Chị Là Chị Gái !!

Trường học | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp

1.9M

[Bách Hợp] Chị Chồng

[Bách Hợp] Chị Chồng

Đã Full | Bách hợp

3.6M

[MAU XUYÊN, BÁCH HỢP] Hệ Thống Cứu Vớt Nữ Phụ Phản Diện

[MAU XUYÊN, BÁCH HỢP] Hệ Thống Cứu Vớt Nữ Phụ Phản Diện

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Nữ cường

2.7M

『Bách Hợp/18+』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng

『Bách Hợp/18+』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng

Trường học | Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Nữ cường

2.1M

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Giáo Sư Thỉnh Tự Trọng

Đã Full | Bách hợp | Đô thị | Ngọt ngào sủng thê

1.2M

[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

[BH] Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Đã Full | Bách hợp | Showbiz | Ngọt sủng-1 | Xuyên việt

314.8K

[Lichaeng] 100 Ngày Đau Khổ Khi Yêu Em [Ft. Jensoo]

[Lichaeng] 100 Ngày Đau Khổ Khi Yêu Em [Ft. Jensoo]

Tình yêu | Khoa học viễn tưởng | Fanfic | Đã Full | Bách hợp

1.6M

[Lichaeng]Mẹ Kế Lưu Manh !

[Lichaeng]Mẹ Kế Lưu Manh !

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

1.6M

[Bách Hợp ] Ép Hôn Cũng Là Kết Hôn ( Phần Tiếp )

[Bách Hợp ] Ép Hôn Cũng Là Kết Hôn ( Phần Tiếp )

Đã Full | Bách hợp | Trái tim đã ngừng đập

1.6M

[BH] Nữ Phụ Hắc Hoá, Người Con Gái Của Nữ Boss Không Thể Đụng!

[BH] Nữ Phụ Hắc Hoá, Người Con Gái Của Nữ Boss Không Thể Đụng!

Bách hợp | Xuyên nhanh | Hệ thống

233.8K

《JenSoo》Em Sẽ Luôn Bên Chị

《JenSoo》Em Sẽ Luôn Bên Chị

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Bách hợp

1.5M

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp | Sư đồ | Tu tiên

348.8K

[Girl Love] Tất Cả..Đều Vì Chị

[Girl Love] Tất Cả..Đều Vì Chị

Trường học | Hành động | Xuyên Không | Đã Full | Bách hợp

252.5K

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

[Bách] - 1% Yêu 99% Kiên Trì

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Công sở | Fanfic idol | Đồng nhân idol

232.8K

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (H+)

Tình yêu | Đã Full | Bách hợp | Nữ cường | Mối tình đầu | Bá đạo tổng tài

174.2K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play