Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn (3S, H+)

Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn (3S, H+)

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Hợp đồng tình yêu | Ngược luyến tình thâm | Bá đạo tổng tài

1.5M

Hôn Ước, Mê Đắm Em

Hôn Ước, Mê Đắm Em

Tình yêu | Liên hôn | Bá đạo tổng tài | Cuộc sống hôn nhân

227.8K

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Truy thê | Yêu thầm | Gả thay | Bá đạo tổng tài

562.4K

Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Ngọt sủng | Ngược | Truy thê | Thế thân | Bá đạo tổng tài | ôm con bỏ trốn

126.5K

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Hôn nhân hợp đồng | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu | Bá đạo tổng tài

7.7M

Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Tình yêu | Đã Full | Công sở | Mối tình đầu | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt ngào sủng thê | Bá đạo tổng tài

382.6K

Báo Đen

Báo Đen

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Tình yêu vượt giai cấp | Nữ tôn nữ cường | Bá đạo tổng tài | Xã hội đen

1.6M

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Đã Full | Ngược | Yêu thầm | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

648.4K

Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Tình yêu | Đã Full | Cường- cường | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng hài hước | Bảo bảo thiên tài | Bá đạo tổng tài

843.0K

Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Đô thị | Nữ tôn nữ cường | Bá đạo tổng tài | Cuộc sống hôn nhân

577.5K

Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu

Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu

Tình yêu | Đam mỹ | Đã Full | Ngọt sủng | Boylove | Manh sủng | Bá đạo tổng tài

2.1M

Không Thể Yêu

Không Thể Yêu

Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

417.5K

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Đã Full | Ngọt sủng | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

668.7K

Anh Thích Tất Cả Trừ Em

Anh Thích Tất Cả Trừ Em

Tình yêu | Đã Full | Ngược | Yêu thầm | Bá đạo tổng tài

1.0M

Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Đã Full | Ngọt sủng | Ngược | Xuyên sách | Tình yêu vượt giai cấp | Nữ phụ pháo hôi | Bá đạo tổng tài

2.4M

Dịu Dàng Riêng Mình Em

Dịu Dàng Riêng Mình Em

Ngọt sủng | Yêu thầm | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Bá đạo tổng tài

144.9K

Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời!

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Ngược | Truy thê | Cửu biệt trùng phùng | Bá đạo tổng tài

1.2M

Yêu Hận Tình Thù

Yêu Hận Tình Thù

Đã Full | Bá đạo tổng tài

547.7K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play