Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Tình yêu | Đã Full | Showbiz | Trùng sinh | Hệ thống | Học đường | Boylove

590.2K

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

Đã Full | Nữ cường | Trùng sinh | Hệ thống | Cường- cường | Ngọt sủng hài hước | Bá đạo tổng tài | Trả thù

303.0K

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Truy thê | Hệ thống | Xuyên thư | Nữ phụ độc ác

432.3K

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

Xuyên Không | Đã Full | Hệ thống | Xuyên thư | Ngược luyến tình thâm | Nữ phụ pháo hôi

247.7K

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Huyền huyễn | Đã Full | Xuyên nhanh | Hệ thống | Nghịch tập | Bàn tay vàng-system | Nữ phụ pháo hôi

284.8K

Cá Này Không Dễ Câu, Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!

Cá Này Không Dễ Câu, Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!

Đã Full | Ngọt sủng | Showbiz | Trùng sinh | Hệ thống

302.3K

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Ngọt sủng | Showbiz | Hệ thống | Tráo đổi linh hồn | Xuyên sách | Boylove

93.1K

Sổ Tay Công Lược Nam Chính Của Một Trà Xanh Chuyên Nghiệp

Sổ Tay Công Lược Nam Chính Của Một Trà Xanh Chuyên Nghiệp

Đã Full | Ngọt sủng | Xuyên nhanh | Hệ thống | Nghịch tập | Học đường | Em bé dễ thương

216.0K

(Xuyên Nhanh) Kế Hoạch Đè Nam Chủ

(Xuyên Nhanh) Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Đam mỹ | Đã Full | Xuyên nhanh | Hệ thống | Boylove

1.9M

Sao Lại Nỡ Quên Em?

Sao Lại Nỡ Quên Em?

Tình yêu | Đã Full | Ngược | Hệ thống | Thiên kim lụi bại | Ngược luyến tình thâm | Nữ phụ độc ác

21.9K

Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Huyền huyễn | Đã Full | Hệ thống | Xuyên thư | Tu tiên | Boylove | Viễn tưởng thần bí

311.9K

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Trường học | Đã Full | Ngọt sủng | Hệ thống | Xuyên sách

938.1K

Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Xuyên nhanh | Hệ thống | Sảng văn | Ngọt ngào sủng thê | Nữ phụ pháo hôi

42.2K

HỆ THỐNG “DÍ” KÍ CHỦ HẾT MÌNH

HỆ THỐNG “DÍ” KÍ CHỦ HẾT MÌNH

Xuyên Không | Đã Full | Hệ thống | Boylove | Em bé dễ thương | Bàn tay vàng-system | điền văn

49.6K

Sự Trả Thù Của Nữ Phụ Phản Diện

Sự Trả Thù Của Nữ Phụ Phản Diện

Trường học | Hành động | Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Nữ cường | Hệ thống | Dị giới

4.9M

[XN] Kết Cuộc Này Em Không Thể Thay Đổi

[XN] Kết Cuộc Này Em Không Thể Thay Đổi

Đã Full | Showbiz | Xuyên nhanh | Hệ thống | Ngược luyến tình thâm

27.4K

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

Đã Full | Nữ cường | Xuyên nhanh | Hệ thống

83.8K

[ Xuyên Nhanh ] Hắc Hóa Nam Chủ Cố Chấp Sủng

[ Xuyên Nhanh ] Hắc Hóa Nam Chủ Cố Chấp Sủng

Huyền huyễn | Xuyên Không | Xuyên nhanh | Hệ thống | Linh dị | Tu tiên

71.7K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play