Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Vương Khiết Băng (Yu)

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

4.7 |

Tên tác giả: Vương Khiết Băng (Yu)

Nữ chính: Khương Tuệ Lương
Nam chính: Tạ Triết
Thể loại: Trùng sinh báo thù, Hệ thống, *, Ngọt sủng hài hước, Nữ cường giả ngốc, HE.
Văn Án:

Kiếp trước Khương Tuệ Lương bị bạn trai và em gái hại chết tức tưởi, lần này được sống lại cô quyết định nợ máu phải trả bằng máu! Cô em gái bạch liên hoa kia thèm khát bạn trai của cô như thế thì cô cũng cho cô ta, ham muốn danh tiếng đại tiểu thư Khương gia như vậy thì cô cũng cho cô ta luôn.

Đời này sống lại cô quyết tâm bám trụ "phản diện" kiếp trước mà mình nhận định, cô nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ đó phải trả giá cho những gì mà họ đã làm!

Hiển nhiên, chuyện quan trọng trước mắt, chính là công lược phản diện yêu đương đã!

#Vương_Khiết_Băng (Yu)

Truyện này do Vương Khiết Băng (Yu) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 41 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Không cam tâm
2
Chương 2: Đánh đến đau tay
3
Chương 3: Kịch bản của tui đâu có khúc này!
4
Chương 4: Thêm dầu vào lửa
5
Chương 5: Ngủ với nhau
6
Chương 6: Toàn thân ê ẩm
7
Chương 7: Hệ thống khốn nạn
8
Chương 8: Cái gì cũng biết
9
Chương 9: Thành công ở lại nhà boss phản diện
10
Chương 10: Đại boss có máu S
11
Chương 11: Có tôi ở đây
12
Chương 12: Đại boss thích xem trò vui
13
Chương 13: Tiểu Lương Lương
14
Chương 14: Giữ mạng quan trọng hơn
15
Chương 15: Cách đại boss chiều vợ
16
Chương 16: Nút tự hủy
17
Chương 17: Từ đầu đã chọn em
18
Chương 18: Một Tiểu Lương Lương, một Tiểu Triết Triết và một Tiểu Triết Lương!
19
Chương 19: Làm chết em
20
Chương 20: Cùng phản diện nói chuyện yêu đương
21
Chương 21: Hết cứu
22
Chương 22: Tra tấn nhẹ nhàng
23
Chương 23: Trong mắt chỉ có em
24
Chương 24: Cầu xin làm chết em
25
Chương 25: Không sớm cũng phải sớm
26
Chương 26: Gặp ông nội (1)
27
Chương 27: Gặp ông nội (2)
28
Chương 28: Hoàn thành xuất sắc
29
Chương 29: Hàn gắn mối quan hệ
30
Chương 30: Tạ Đại Đại
31
Chương 31: Thê nô chính hiệu
32
Chương 32: Hôn lễ - Anh rể lớn thật là chất (1)
33
Chương 33: Hôn lễ - Trò vui chỉ mới bắt đầu (2)
34
Chương 34: Hôn lễ - Sự thật phơi bày (3)
35
Chương 35: Hôn lễ - Kết thúc (4)
36
Chương 36: Hết thật rồi
37
Chương 37: Nói ngon nói ngọt
38
Chương 38: Quả báo
39
Chương 39: Hôn lễ thế kỷ
40
Chương 40: Viên mãn
41
Kết thúc tác phẩm + Giới thiệu tác phẩm mới
41
Kết thúc tác phẩm + Giới thiệu tác phẩm mới
40
Chương 40: Viên mãn
39
Chương 39: Hôn lễ thế kỷ
38
Chương 38: Quả báo
37
Chương 37: Nói ngon nói ngọt
36
Chương 36: Hết thật rồi
35
Chương 35: Hôn lễ - Kết thúc (4)
34
Chương 34: Hôn lễ - Sự thật phơi bày (3)
33
Chương 33: Hôn lễ - Trò vui chỉ mới bắt đầu (2)
32
Chương 32: Hôn lễ - Anh rể lớn thật là chất (1)
31
Chương 31: Thê nô chính hiệu
30
Chương 30: Tạ Đại Đại
29
Chương 29: Hàn gắn mối quan hệ
28
Chương 28: Hoàn thành xuất sắc
27
Chương 27: Gặp ông nội (2)
26
Chương 26: Gặp ông nội (1)
25
Chương 25: Không sớm cũng phải sớm
24
Chương 24: Cầu xin làm chết em
23
Chương 23: Trong mắt chỉ có em
22
Chương 22: Tra tấn nhẹ nhàng
21
Chương 21: Hết cứu
20
Chương 20: Cùng phản diện nói chuyện yêu đương
19
Chương 19: Làm chết em
18
Chương 18: Một Tiểu Lương Lương, một Tiểu Triết Triết và một Tiểu Triết Lương!
17
Chương 17: Từ đầu đã chọn em
16
Chương 16: Nút tự hủy
15
Chương 15: Cách đại boss chiều vợ
14
Chương 14: Giữ mạng quan trọng hơn
13
Chương 13: Tiểu Lương Lương
12
Chương 12: Đại boss thích xem trò vui
11
Chương 11: Có tôi ở đây
10
Chương 10: Đại boss có máu S
9
Chương 9: Thành công ở lại nhà boss phản diện
8
Chương 8: Cái gì cũng biết
7
Chương 7: Hệ thống khốn nạn
6
Chương 6: Toàn thân ê ẩm
5
Chương 5: Ngủ với nhau
4
Chương 4: Thêm dầu vào lửa
3
Chương 3: Kịch bản của tui đâu có khúc này!
2
Chương 2: Đánh đến đau tay
1
Chương 1: Không cam tâm
Xem toàn bộ
Tải PDF Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play