Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Truy thê | Cường- cường | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng hài hước

424.9K

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Đã Full | Ngọt sủng-1 | Ngọt sủng hài hước

3.1M

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược

1.1M

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Xuyên Không | Đã Full | Ngọt sủng-1 | Nữ phụ pháo hôi

99.8K

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

31.9M

Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Đã Full | Yêu thầm | Ngược luyến tình thâm | Ngọt ngào sủng thê | Cường thủ hào đoạt | Bá đạo tổng tài

1.5M

Sắc Tình Khó Cưỡng (H+)

Sắc Tình Khó Cưỡng (H+)

Tổng tài | Đã Full | Ngược

3.9M

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

Hành động | Tình yêu | Đam mỹ | Tổng tài | Đã Full

32.6M

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Hành động | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Nữ cường | Báo thù

5.5M

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Đã Full | Ngọt sủng | Showbiz | Xuyên sách | Nghịch tập

772.5K

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Showbiz | Trùng sinh | Cường- cường

1.4M

Yêu Đương Cùng Vị Hôn Thê

Yêu Đương Cùng Vị Hôn Thê

Trường học | Tình yêu | Đã Full

18.9M

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Đã Full | Ngọt sủng | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

307.1K

Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

5.3M

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Đô thị

367.8K

LIỆU RẰNG EM VẪN CÒN YÊU ANH LẦN NỮA ?

LIỆU RẰNG EM VẪN CÒN YÊU ANH LẦN NỮA ?

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Ngược luyến tình thâm | Hôn nhân ngược luyến

201.5K

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

15.3M

Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Trùng sinh | Yêu thầm | Đô thị | Boylove

841.7K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play