Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma

Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma

Đã Full | Ma cà rồng | Tình yêu vượt giai cấp | Cuộc sống bình dị | Ngọt sủng-1 | Tu tiên tông môn

2.5M

Tổng Tài Đại Nhân Không Dễ Chọc

Tổng Tài Đại Nhân Không Dễ Chọc

Hài Hước | Đã Full | Xuyên thư | Tu tiên tông môn

413.3K

Thương Vương Phi Ký

Thương Vương Phi Ký

Tình yêu | Đã Full | Tu tiên tông môn

600.7K

Điện Vương Ở Rể

Điện Vương Ở Rể

Hành động | Siêu nhiên | Tu tiên tông môn

2.2M

Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Vạn Nhân Mê

Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Vạn Nhân Mê

Huyền huyễn | Đã Full | Sư đồ | Tình yêu - LGBT | Boylove | Tu tiên tông môn

1.8M

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Đã Full | Minh hôn | Esport | Tu tiên tông môn | Quỷ nhập thân

3.2M

Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Sư đồ | Xuyên thư | Tu tiên tông môn

66.5K

Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Hệ thống | Boylove | Cường- cường | Tu tiên tông môn

44.0K

Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Đã Full | Boylove | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

663.8K

Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Tình yêu | Xuyên Không | Cường- cường | Nữ tôn nữ cường | Tu tiên tông môn

78.0K

Lạc Cư (Đam Mỹ Thú Nhân)

Lạc Cư (Đam Mỹ Thú Nhân)

Đã Full | Tình yêu - LGBT | Boylove | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

434.8K

Vương Tôn Chiến Thần

Vương Tôn Chiến Thần

Huyền huyễn | Trùng sinh | Tu tiên | Tu tiên tông môn | Phế vật tu luyện | Ngụy trang

247.2K

Ma Sư Xuống Núi

Ma Sư Xuống Núi

Đã Full | Boylove | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

3.9M

Mộng Huyễn Tình

Mộng Huyễn Tình

Tình yêu | Đã Full | Hoàng tử trong mộng | Tu tiên tông môn

52.5K

Cô Dâu Thứ Bảy

Cô Dâu Thứ Bảy

Kinh dị | Tình yêu | Đã Full | Minh hôn | Tu tiên tông môn | Gả thay

7.3M

Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Đã Full | Boylove | Xuyên việt | Hệ thống tu tiên | Tu tiên tông môn

1.8M

Nhật Ký Thú Cưng(P2): Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Nhật Ký Thú Cưng(P2): Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Đã Full | Xuyên qua thời không | Tu tiên tông môn | Ngọt sủng hài hước

639.1K

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Đã Full | Boylove | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

1.5M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play