Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Bắc Ly Tâm

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

4.5 |

Tên tác giả: Bắc Ly Tâm

Hồn nhập luân hồi,
Sinh tử đại đạo,
Hồi ức quy lai,
Vĩnh sinh bất hối...

Lam Nguyệt chết, mệt mỏi buông bỏ tất cả mà cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Nàng trọng sinh đến dị giới, mở ra con đường tu hành, đại đạo trước mắt, tung hoành thiên hạ.

Đây là phần đầu của Phượng tôn cửu thiên, kể về một Phượng Lam Nguyệt từ nhỏ bé đến trưởng thành cường đại, vượt khỏi biên giới Thần- Nhân, tìm ra chân tướng và ký ức kiếp trước.

Truyện này do Bắc Ly Tâm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 210 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Văn án
2
Chương 1 Dấn Thân Biển Lửa
3
Chương 2. Tiểu Thư Phế Vật
4
Chương 3. Quân Vô Nhai
5
Chương 4. Đại Náo Trù Phòng
6
Chương 5. Nhiệm Vụ Cao Cấp
7
Chương 6. Cứu Giúp
8
Chương 7. Đánh Đến Cửa
9
Chương 8 Khai Linh Mạch
10
Chương 9. Huyền Tịch
11
Chương 10 Tu Luyện
12
Chương 11. Phụ Thân (1)
13
Chương 12. Phụ Thân (2)
14
Chương 13. Dong Bình Đoàn (1)
15
Chương 14. Dong Binh Đoàn (2)
16
Chương 15. Chờ Ta...
17
Chương 16. Dị Năng Của Nàng
18
Chương 17. Xích Kim Sư
19
Chương 18. Đối Phó
20
Chương 19. Quyết Liệt
21
Chương 20. Đoàn Diệt
22
Chương 21. Không Tốt ! Là Thú Triều !
23
Chương 22. Lôi Kiếp Chi Nộ
24
Chương 23. Dạ Ảnh Biến Mất
25
Chương 24. Huyết Khế
26
Chương 25. Manh Đát Tiểu Thú
27
Chương 26. Phượng Linh Khai
28
Chương 27. Nam Tử Thần Bí (1)
29
Chương 28. Nam Tử Thần Bí (2)
30
Chương 29. Khế Ước Linh Thú
31
Chương 30. Thiên Nguyên Bí Cảnh (1)
32
Chương 31. Thiên Nguyên Bí Cảnh (2)
33
Chương 32. Thiên Nguyên Bí Cảnh (3)
34
Chương 33. Thiên Nguyên Bí Cảnh (4)
35
Chương 34. Thiên Nguyên Bí Cảnh (5)
36
Chương 35. Thiên Nguyên Bí Cảnh (6)
37
Chương 36. Băng Tuyệt (1)
38
Chương 37. Băng Tuyệt (2)
39
Chương 38. Truyền Thừa Chi Tranh (1)
40
Chương 39. Truyền Thừa Chi Tranh (2)
41
Chương 40. Truyền Thừa Chi Tranh (3)
42
Chương 41. Truyền Thừa Chi Tranh (4)
43
Chương 42. Truyền Thừa Chi Tranh (5)
44
Chương 43. Truyền Thừa Chi Tranh (6)
45
Chương 44. Truyền Thừa Chi Tranh (7)
46
Chương 45. Truyền Thừa Chi Tranh (8)
47
Chương 46. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (1)
48
Chương 47. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (2)
49
Chương 48. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (3)
50
Chương 49. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (4)
51
Chương 50. Trở Về Đế Đô (1)
52
Chương 51. Trở Về Đế Đô (2)
53
Chương 52. Trở Về Đế Đô (3)
54
Chương 53. Tư Vị Của Phế Vật
55
Chương 54. Một Màn Kịch (1)
56
Chương 55. Một Màn Kịch (2)
57
Chương 56. Một Màn Kịch (3)
58
Chương 57. Một Màn Kịch (4)
59
Chương 58. Ta Là Người Tốt (1)
60
Chương 59. Ta Là Người Tốt (2)
61
Chương 60. Tái Kiến (1)
62
Chương 61. Tái Kiến (2)
63
Chương 62. Thị Uy (1)
64
Chương 63. Thị Uy (2)
65
Chương 64. Thanh U Khôi Phục
66
Chương 65. Hỏa Mộc Song Hệ, Trời Sinh Luyện Đan Sư
67
Chương 66. Cường Giả Chi Lộ
68
Chương 67. Cửu Thiên Quyết, Thiên Thứ Hai
69
Chương 68. Cung Yến (1)
70
Chương 69. Cung Yến (2)
71
Chương 70. Cung Yến (3)
72
Chương 71. Cung Yến (4)
73
Chương 72. Cung Yến (5)
74
Chương 73. Cung Yến (6)
75
Chương 74. Ninh Hạo (1)
76
Chương 75. Ninh Hạo (2)
77
Chương 76. Túy Nguyệt Lâu (1)
78
Chương 77. Túy Nguyệt Lâu (2)
79
Chương 78. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (1)
80
Chương 79. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (2)
81
Chương 80. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (3)
82
Chương 81. Thiên Phú Của Lạc Y (1)
83
Chương 82. Thiên Phú Của Lạc Y (2)
84
Chương 83. Học Viện Vân Uyên (1)
85
Chương 84. Học Viện Vân Uyên (2)
86
Chương 85. Không Biết Xấu Hổ (1)
87
Chương 86. Không Biết Xấu Hổ (2)
88
Chương 87. Tập Kích
89
Chương 88. Vị Khách Không Mời
90
Chương 89. Huyết Châu Dị Động (1)
91
Chương 90. Huyết Châu Dị Động (2)
92
Chương 91. Huyết Châu Dị Động (3)
93
Chương 92. Nàng Lại Nợ Ân Tình (1)
94
Chương 93. Nàng Lại Nợ Ân Tình (2)
95
Chương 94. Chuyện Xưa Của Quân Vô Nhai
96
Chương 95. Phượng Lam Huyên Thách Đấu (1)
97
Chương 96. Phượng Lam Huyên Thách Đấu (2)
98
Chương 97. Phượng Lam Thanh (1)
99
Chương 98. Phượng Lam Thanh (2)
100
Chương 99. Mặc Hoàng (1)
101
Chương 100. Mặc Hoàng (2)
102
Chương 101. Tâm Ma
103
Chương 102. Địa Ngục Hàn Thủy (1)
104
Chương 103. Địa Ngục Hàn Thủy (2)
105
Chương 104. Học Viện Thí Luyện (1)
106
Chương 105. Học Viện Thí Luyện (2)
107
Chương 106. Học Viện Thí Luyện (3)
108
Chương 107. Học Viện Thí Luyện (4)
109
Chương 108. Học Viện Thí Luyện (5)
110
Chương 109. Trước Khi Vào Bí Cảnh (1)
111
Chương 110. Trước Khi Vào Bí Cảnh (2)
112
Chương 111. Trước Khi Vào Bí Cảnh (3)
113
Chương 112. Trước Khi Vào Bí Cảnh (4)
114
Chương 113. Bằng Hữu.
115
Chương 114. Nàng Thành Quận Chúa ?
116
Chương 115. Hồi Phủ
117
Chương 116. Người Thần Bí
118
Chương 117. Đâu Mới Là Thật ?
119
Chương 118. Phù Dung Như Mộng (1)
120
Chương 119. Phù Dung Như Mộng (2)
121
Chương 120. Phù Dung Như Mộng (3)
122
Chương 121. Phù Dung Như Mộng (4)
123
Chương 122. Phù Dung Như Mộng (5)
124
Chương 123. Phù Dung Như Mộng (6)
125
Chương 124. Phù Dung Như Mộng (7)
126
Chương 125. Phù Dung Như Mộng (8)
127
Chương 126. Phù Dung Như Mộng (9)
128
Chương 127. Phù Dung Như Mộng (10)
129
Chương 128. Phù Dung Như Mộng (11)
130
Chương 129. Tiếng Lòng Của Huyền Tịch
131
Chương 130. Lễ Cập Kê (1)
132
Chương 131. Lễ Cập Kê (2)
133
Chương 132. Lễ Cập Kê (3)
134
Chương 133. Là Đáng Thương Hay Đáng Trách ?
135
Chương 134. Nước Mắt Của Lam Nguyệt.
136
Chương 135. Nuối Tiếc (1)
137
Chương 136. Nuối Tiếc (2)
138
Chương 137. Khí Linh.
139
Chương 138. Vạn Độc Trận.
140
Chương 139. Hoàng Cung Giao Tranh (1)
141
Chương 140. Hoàng Cung Giao Tranh (2)
142
Chương 141. Hoàng Cung Giao Tranh (3)
143
Chương 142. Hoàng Cung Giao Tranh (4)
144
Chương 143. Tin Từ Tây Âm Quốc.
145
Chương 144. Tin Dữ
146
Chương 145. Giải Cứu Diệp Tu
147
Chương 146. Tiết Thị Song Kiêu
148
Chương 147. Thu Nhận Đệ Tử
149
Chương 148. Phủ Thành Chủ (1)
150
Chương 149. Phủ Thành Chủ (2)
151
Chương 150. Quân Vô Nhai Tỉnh Lại.
152
Chương 151. Tây Kinh Thẳng Tiến
153
Chương 152. Tái Ngộ
154
Chương 153. Đại Hội Luyện Đan (1)
155
Chương 154. Đại Hội Luyện Đan (2)
156
Chương 155. Đại Hội Luyện Đan (3)
157
Chương 156. Đại Hội Luyện Đan (4)
158
Chương 157. Đại Hội Luyện Đan (5)
159
Chương 157. Đại Hội Luyện Đan (5)
160
Chương 158. Đại Hội Luyện Đan (6)
161
Chương 159. Đại Hội Luyện Đan (7)
162
Chương 160. Phần Thưởng
163
Chương 161. Đấu Giá Hội (1)
164
Chương 162. Đấu Giá Hội (2)
165
Chương 163. Đấu Giá Hội (3)
166
Chương 164. Đấu Giá Hội (4)
167
Chương 165. Mỹ Nhân Ngư - Hoa Âm
168
Chương 166. Thu Phục Hoa Âm
169
Chương 167. Cố Nhân (1)
170
Chương 168. Cố Nhân (2)
171
Chương 169. Mộ Dung Thế Gia (1)
172
Chương 170. Mộ Dung Thế Gia (2)
173
Chương 171. Minh Hoàng Nhất Tộc
174
Chương 172. Hoàng Vị Chi Tranh (1)
175
Chương 173. Hoàng Vị Chi Tranh (2)
176
Chương 174. Hoàng Vị Chi Tranh (3)
177
Chương 175. Hoàng Vị Chi Tranh (4)
178
Chương 176. Hoàng Vị Chi Tranh (5)
179
Chương 177. Hoàng Vị Chi Tranh (6)
180
Chương 178. Hoàng Vị Chi Tranh (7)
181
Chương 179. Đoạt Thiên Ấn
182
Chương 180. Thân Phận
183
Thông báo
184
Chương 181. Bốn Bề Là Địch (1)
185
Chương 182. Bốn Bề Là Địch (2)
186
Chương 183. Bốn Bề Là Địch (3)
187
Chương 184. Bốn Bề Là Địch (4)
188
Chương 185. Định Ước Một Trăm Năm
189
Chương 186. Trở Về
190
Chương 187. Tổng Bộ Cửu Môn
191
Chương 188. Gặp Lại
192
Chương 189. Tin Tức
193
Chương 190. Mẫu Tử (1)
194
Chương 191. Mẫu Tử (2)
195
Chương 192. Trộm Mộ
196
Chương 193. Nghịch Chuyển Huyết Châu
197
Chương 194. Thôn Vị Ương (1)
198
Chương 195. Thôn Vị Ương (2)
199
Chương 196. Thôn Vị Ương (3)
200
Chương 197. Hoàng Cung Thọ Yến (1)
201
Chương 198. Hoàng Cung Thọ Yến (2)
202
Chương 199. Hoàng Cung Thọ Yến (3)
203
Chương 200. Hạo Vũ Đại Hôn
204
Chương 201. Lạc Nhật Sơn Mạch (1)
205
Chương 202. Lạc Nhật Sơn Mạch (2)
206
Chương 203. Lạc Nhật Sơn Mạch (3)
207
Chương 204. Lạc Nhật Sơn Mạch (4)
208
Chương 205. Lầm Nhập Vọng Thiên Nhai (1)
209
Chương 206. Lầm Nhập Vọng Thiên Nhai (2)
210
Chương 207. Tâm Tư Cách Vạn Dặm
210
Chương 207. Tâm Tư Cách Vạn Dặm
209
Chương 206. Lầm Nhập Vọng Thiên Nhai (2)
208
Chương 205. Lầm Nhập Vọng Thiên Nhai (1)
207
Chương 204. Lạc Nhật Sơn Mạch (4)
206
Chương 203. Lạc Nhật Sơn Mạch (3)
205
Chương 202. Lạc Nhật Sơn Mạch (2)
204
Chương 201. Lạc Nhật Sơn Mạch (1)
203
Chương 200. Hạo Vũ Đại Hôn
202
Chương 199. Hoàng Cung Thọ Yến (3)
201
Chương 198. Hoàng Cung Thọ Yến (2)
200
Chương 197. Hoàng Cung Thọ Yến (1)
199
Chương 196. Thôn Vị Ương (3)
198
Chương 195. Thôn Vị Ương (2)
197
Chương 194. Thôn Vị Ương (1)
196
Chương 193. Nghịch Chuyển Huyết Châu
195
Chương 192. Trộm Mộ
194
Chương 191. Mẫu Tử (2)
193
Chương 190. Mẫu Tử (1)
192
Chương 189. Tin Tức
191
Chương 188. Gặp Lại
190
Chương 187. Tổng Bộ Cửu Môn
189
Chương 186. Trở Về
188
Chương 185. Định Ước Một Trăm Năm
187
Chương 184. Bốn Bề Là Địch (4)
186
Chương 183. Bốn Bề Là Địch (3)
185
Chương 182. Bốn Bề Là Địch (2)
184
Chương 181. Bốn Bề Là Địch (1)
183
Thông báo
182
Chương 180. Thân Phận
181
Chương 179. Đoạt Thiên Ấn
180
Chương 178. Hoàng Vị Chi Tranh (7)
179
Chương 177. Hoàng Vị Chi Tranh (6)
178
Chương 176. Hoàng Vị Chi Tranh (5)
177
Chương 175. Hoàng Vị Chi Tranh (4)
176
Chương 174. Hoàng Vị Chi Tranh (3)
175
Chương 173. Hoàng Vị Chi Tranh (2)
174
Chương 172. Hoàng Vị Chi Tranh (1)
173
Chương 171. Minh Hoàng Nhất Tộc
172
Chương 170. Mộ Dung Thế Gia (2)
171
Chương 169. Mộ Dung Thế Gia (1)
170
Chương 168. Cố Nhân (2)
169
Chương 167. Cố Nhân (1)
168
Chương 166. Thu Phục Hoa Âm
167
Chương 165. Mỹ Nhân Ngư - Hoa Âm
166
Chương 164. Đấu Giá Hội (4)
165
Chương 163. Đấu Giá Hội (3)
164
Chương 162. Đấu Giá Hội (2)
163
Chương 161. Đấu Giá Hội (1)
162
Chương 160. Phần Thưởng
161
Chương 159. Đại Hội Luyện Đan (7)
160
Chương 158. Đại Hội Luyện Đan (6)
159
Chương 157. Đại Hội Luyện Đan (5)
158
Chương 157. Đại Hội Luyện Đan (5)
157
Chương 156. Đại Hội Luyện Đan (4)
156
Chương 155. Đại Hội Luyện Đan (3)
155
Chương 154. Đại Hội Luyện Đan (2)
154
Chương 153. Đại Hội Luyện Đan (1)
153
Chương 152. Tái Ngộ
152
Chương 151. Tây Kinh Thẳng Tiến
151
Chương 150. Quân Vô Nhai Tỉnh Lại.
150
Chương 149. Phủ Thành Chủ (2)
149
Chương 148. Phủ Thành Chủ (1)
148
Chương 147. Thu Nhận Đệ Tử
147
Chương 146. Tiết Thị Song Kiêu
146
Chương 145. Giải Cứu Diệp Tu
145
Chương 144. Tin Dữ
144
Chương 143. Tin Từ Tây Âm Quốc.
143
Chương 142. Hoàng Cung Giao Tranh (4)
142
Chương 141. Hoàng Cung Giao Tranh (3)
141
Chương 140. Hoàng Cung Giao Tranh (2)
140
Chương 139. Hoàng Cung Giao Tranh (1)
139
Chương 138. Vạn Độc Trận.
138
Chương 137. Khí Linh.
137
Chương 136. Nuối Tiếc (2)
136
Chương 135. Nuối Tiếc (1)
135
Chương 134. Nước Mắt Của Lam Nguyệt.
134
Chương 133. Là Đáng Thương Hay Đáng Trách ?
133
Chương 132. Lễ Cập Kê (3)
132
Chương 131. Lễ Cập Kê (2)
131
Chương 130. Lễ Cập Kê (1)
130
Chương 129. Tiếng Lòng Của Huyền Tịch
129
Chương 128. Phù Dung Như Mộng (11)
128
Chương 127. Phù Dung Như Mộng (10)
127
Chương 126. Phù Dung Như Mộng (9)
126
Chương 125. Phù Dung Như Mộng (8)
125
Chương 124. Phù Dung Như Mộng (7)
124
Chương 123. Phù Dung Như Mộng (6)
123
Chương 122. Phù Dung Như Mộng (5)
122
Chương 121. Phù Dung Như Mộng (4)
121
Chương 120. Phù Dung Như Mộng (3)
120
Chương 119. Phù Dung Như Mộng (2)
119
Chương 118. Phù Dung Như Mộng (1)
118
Chương 117. Đâu Mới Là Thật ?
117
Chương 116. Người Thần Bí
116
Chương 115. Hồi Phủ
115
Chương 114. Nàng Thành Quận Chúa ?
114
Chương 113. Bằng Hữu.
113
Chương 112. Trước Khi Vào Bí Cảnh (4)
112
Chương 111. Trước Khi Vào Bí Cảnh (3)
111
Chương 110. Trước Khi Vào Bí Cảnh (2)
110
Chương 109. Trước Khi Vào Bí Cảnh (1)
109
Chương 108. Học Viện Thí Luyện (5)
108
Chương 107. Học Viện Thí Luyện (4)
107
Chương 106. Học Viện Thí Luyện (3)
106
Chương 105. Học Viện Thí Luyện (2)
105
Chương 104. Học Viện Thí Luyện (1)
104
Chương 103. Địa Ngục Hàn Thủy (2)
103
Chương 102. Địa Ngục Hàn Thủy (1)
102
Chương 101. Tâm Ma
101
Chương 100. Mặc Hoàng (2)
100
Chương 99. Mặc Hoàng (1)
99
Chương 98. Phượng Lam Thanh (2)
98
Chương 97. Phượng Lam Thanh (1)
97
Chương 96. Phượng Lam Huyên Thách Đấu (2)
96
Chương 95. Phượng Lam Huyên Thách Đấu (1)
95
Chương 94. Chuyện Xưa Của Quân Vô Nhai
94
Chương 93. Nàng Lại Nợ Ân Tình (2)
93
Chương 92. Nàng Lại Nợ Ân Tình (1)
92
Chương 91. Huyết Châu Dị Động (3)
91
Chương 90. Huyết Châu Dị Động (2)
90
Chương 89. Huyết Châu Dị Động (1)
89
Chương 88. Vị Khách Không Mời
88
Chương 87. Tập Kích
87
Chương 86. Không Biết Xấu Hổ (2)
86
Chương 85. Không Biết Xấu Hổ (1)
85
Chương 84. Học Viện Vân Uyên (2)
84
Chương 83. Học Viện Vân Uyên (1)
83
Chương 82. Thiên Phú Của Lạc Y (2)
82
Chương 81. Thiên Phú Của Lạc Y (1)
81
Chương 80. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (3)
80
Chương 79. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (2)
79
Chương 78. Gặp Mặt Hội Hoa Đăng (1)
78
Chương 77. Túy Nguyệt Lâu (2)
77
Chương 76. Túy Nguyệt Lâu (1)
76
Chương 75. Ninh Hạo (2)
75
Chương 74. Ninh Hạo (1)
74
Chương 73. Cung Yến (6)
73
Chương 72. Cung Yến (5)
72
Chương 71. Cung Yến (4)
71
Chương 70. Cung Yến (3)
70
Chương 69. Cung Yến (2)
69
Chương 68. Cung Yến (1)
68
Chương 67. Cửu Thiên Quyết, Thiên Thứ Hai
67
Chương 66. Cường Giả Chi Lộ
66
Chương 65. Hỏa Mộc Song Hệ, Trời Sinh Luyện Đan Sư
65
Chương 64. Thanh U Khôi Phục
64
Chương 63. Thị Uy (2)
63
Chương 62. Thị Uy (1)
62
Chương 61. Tái Kiến (2)
61
Chương 60. Tái Kiến (1)
60
Chương 59. Ta Là Người Tốt (2)
59
Chương 58. Ta Là Người Tốt (1)
58
Chương 57. Một Màn Kịch (4)
57
Chương 56. Một Màn Kịch (3)
56
Chương 55. Một Màn Kịch (2)
55
Chương 54. Một Màn Kịch (1)
54
Chương 53. Tư Vị Của Phế Vật
53
Chương 52. Trở Về Đế Đô (3)
52
Chương 51. Trở Về Đế Đô (2)
51
Chương 50. Trở Về Đế Đô (1)
50
Chương 49. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (4)
49
Chương 48. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (3)
48
Chương 47. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (2)
47
Chương 46. Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp (1)
46
Chương 45. Truyền Thừa Chi Tranh (8)
45
Chương 44. Truyền Thừa Chi Tranh (7)
44
Chương 43. Truyền Thừa Chi Tranh (6)
43
Chương 42. Truyền Thừa Chi Tranh (5)
42
Chương 41. Truyền Thừa Chi Tranh (4)
41
Chương 40. Truyền Thừa Chi Tranh (3)
40
Chương 39. Truyền Thừa Chi Tranh (2)
39
Chương 38. Truyền Thừa Chi Tranh (1)
38
Chương 37. Băng Tuyệt (2)
37
Chương 36. Băng Tuyệt (1)
36
Chương 35. Thiên Nguyên Bí Cảnh (6)
35
Chương 34. Thiên Nguyên Bí Cảnh (5)
34
Chương 33. Thiên Nguyên Bí Cảnh (4)
33
Chương 32. Thiên Nguyên Bí Cảnh (3)
32
Chương 31. Thiên Nguyên Bí Cảnh (2)
31
Chương 30. Thiên Nguyên Bí Cảnh (1)
30
Chương 29. Khế Ước Linh Thú
29
Chương 28. Nam Tử Thần Bí (2)
28
Chương 27. Nam Tử Thần Bí (1)
27
Chương 26. Phượng Linh Khai
26
Chương 25. Manh Đát Tiểu Thú
25
Chương 24. Huyết Khế
24
Chương 23. Dạ Ảnh Biến Mất
23
Chương 22. Lôi Kiếp Chi Nộ
22
Chương 21. Không Tốt ! Là Thú Triều !
21
Chương 20. Đoàn Diệt
20
Chương 19. Quyết Liệt
19
Chương 18. Đối Phó
18
Chương 17. Xích Kim Sư
17
Chương 16. Dị Năng Của Nàng
16
Chương 15. Chờ Ta...
15
Chương 14. Dong Binh Đoàn (2)
14
Chương 13. Dong Bình Đoàn (1)
13
Chương 12. Phụ Thân (2)
12
Chương 11. Phụ Thân (1)
11
Chương 10 Tu Luyện
10
Chương 9. Huyền Tịch
9
Chương 8 Khai Linh Mạch
8
Chương 7. Đánh Đến Cửa
7
Chương 6. Cứu Giúp
6
Chương 5. Nhiệm Vụ Cao Cấp
5
Chương 4. Đại Náo Trù Phòng
4
Chương 3. Quân Vô Nhai
3
Chương 2. Tiểu Thư Phế Vật
2
Chương 1 Dấn Thân Biển Lửa
1
Văn án
Xem toàn bộ
Tải PDF Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play