Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

Đam mỹ | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Bảo bảo | Ngọt sủng | Showbiz | ABO

42.7M

Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Trùng sinh | Xuyên nhanh | Nghịch tập

849.2K

Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chú Già Là Vị Hôn Phu

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Hôn nhân hợp đồng

541.8K

Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Trùng sinh | Trả thù

1.5M

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Trái tim đã ngừng đập

19.7M

Định Mệnh Anh Yêu Em

Định Mệnh Anh Yêu Em

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hôn nhân ngược luyến | Cuộc sống hôn nhân

195.4K

[ Lichaeng+futa ] Em Là Duy Nhất

[ Lichaeng+futa ] Em Là Duy Nhất

Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Ngược | BLACKPINK | Lichaeng

4.2M

『Bách Hợp/18+』Mật Ngọt

『Bách Hợp/18+』Mật Ngọt

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Ngọt sủng | Ngược | Nữ cường | Tình yêu bị ngăn cấm

4.6M

Tình Đầu Là Chồng Tôi

Tình Đầu Là Chồng Tôi

Đã Full | Ngọt sủng | Mối tình đầu | Hôn nhân hợp đồng | Cuộc sống hôn nhân

239.2K

MẶT TRĂNG NHỎ CỦA PHÓ DỊCH BẮC.

MẶT TRĂNG NHỎ CỦA PHÓ DỊCH BẮC.

Trường học | Đã Full | Ngọt sủng | Đô thị

2.0M

[Đam Mỹ, NP] Nhà Có Tiểu Thê Tử Thích Tìm Đường Chết

[Đam Mỹ, NP] Nhà Có Tiểu Thê Tử Thích Tìm Đường Chết

Đam mỹ | Xuyên Không | Hài Hước | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Harem

2.9M

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Showbiz | Trùng sinh | Cường- cường

1.9M

Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Trùng sinh | Yêu thầm | Đô thị | Boylove

1.3M

[ Lichaeng - Futa ] Vợ Nhỏ 17 Tuổi

[ Lichaeng - Futa ] Vợ Nhỏ 17 Tuổi

Đã Full | Ngọt sủng | BLACKPINK | Chênh lệch tuổi | Lichaeng

5.0M

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hôn nhân hợp đồng

396.5K

[Mau Xuyên] Nam Thần Đừng Hòng Thoát

[Mau Xuyên] Nam Thần Đừng Hòng Thoát

Tình yêu | Đam mỹ | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Ngược

13.7M

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hợp đồng tình yêu

1.8M

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Hôn nhân hợp đồng | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu | Bá đạo tổng tài

7.5M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play