Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: ❄️Sầm Tuyết❄️

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

4.9 |

Tên tác giả: ❄️Sầm Tuyết❄️

Tên truyện: [ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão công, mau yêu ta!!
Tác giả: ❄️Sầm Tuyết❄️
Đây là bộ truyện thứ 3 của mình, mong các bạn thích.
Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, huyền huyễn, 1×1 ( vì công ở các thế giới đều là cùng một người), sủng, ngược, HE, SE, OE, hiện đại, cổ đại, show biz,....
Một sát thủ máu lạnh lại chết vì bị dẫm phải vỏ chuối?! Cứ tưởng sẽ đc đi gặp Diêm Vương ca ca, ai ngờ lại nhặt đc một tiểu hệ thống cute phô mai que....
Đã chết vì dẫm phải vỏ chuối đã đành, đằng này còn bắt đi công lược nam nhân, cậu là thẳng trai a
Mọi người hãy đón xem cậu sẽ thẳng được bao lâu nhé
Mong mọi người sẽ thích truyện của mình, cảm ơn các bạn đã ghé đọc 😘
Nguồn ảnh: Pinterest

Truyện này do ❄️Sầm Tuyết❄️ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 1907 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Không gian hệ thống
2
Thế giới 1 (5)
3
Thế giới 1 (6)
4
Thế giới 1 (7)
5
Thế giới 1 (8)
6
Thế giới 1 (9)
7
Thế giới 1 (10)
8
Thế giới 1 (11)
9
Thế giới 1 (12)
10
Thế giới 1 (13)
11
Thế giới 1 (14)
12
Thế giới 1 (15)
13
Tg1 (16)
14
Tg1 (17)
15
Tg1 (18)
16
Tg1 (19)
17
Tg1 (20)
18
Tg1 (21)
19
Tg1 (23). H++
20
Tg1 (24)
21
Tg1 (25)
22
Tg1 (26)
23
Tg1 (27)_ Hoàn
24
Ko gian hệ thống
25
Cốt truyện
26
Tg2. Phế vật nghịch thiên (1)
27
Tg2 (2)
28
Tg2 (3)
29
Tg2 (4)
30
Tg2 (5)
31
Tg2 (6)
32
Tg2 (7)
33
Tg2 (8)
34
Tg2 (9)
35
Tg2 (10)
36
Tg2 (11)
37
Tg2 (12)
38
Tg2 (13)
39
Tg2 (14)
40
Tg2 (15)
41
Tg2 (16)
42
Tg2 (17)
43
Tg2 (18)
44
Tg2 (19)
45
Tg2 (20)
46
Tg2 (21)
47
Tg2 (22)
48
Tg2 (23)
49
Tg2 (24)
50
Tg2 (25)
51
Tg2 (26)
52
Tg2 (27)
53
Tg2 (28)
54
Tg2 (29)
55
Tg2 (30)
56
Tg2 (31)
57
Tg2 (32). H+
58
Tg2 (33). H++
59
Tg2 (34). H+++
60
Tg2 (35)
61
Tg2 (36)
62
Tg2 (37)_ Hoàn
63
Không gian hệ thống
64
Cốt truyện tg3
65
Nhiệm vụ
66
Tg3 (1). Nam chính là con ta!?
67
Tg3 (2)
68
Tg3 (3)
69
Tg3 (4)
70
Tg3. (5)
71
Tg3 (6)
72
Tg3 (7)
73
Tg3 (8)
74
Tg3 (9)
75
Tg3 (10)
76
Tg3 (11)
77
Tg3 (12)
78
Tg3 (13)
79
Tg3 (14)
80
Tg3 (15)
81
Tg3 (16)
82
Tg3 (17)
83
Tg3 (18)
84
Tg3 (19)
85
Tg3 (20)
86
Tg3 (21)
87
Tg3 (22) H+
88
Tg3 (23)
89
Tg3 (24)
90
Tg3 (25)
91
Xả ảnh
92
Tg3 (26)_ Hoàn
93
Không gian hệ thống
94
Tg4 (1). Bão 1/??
95
Tg4 (2). Bão 2/??
96
Tg4 (3). Bão 3/??
97
Tg4 (3). Bão 3/??
98
Tg4 (4). Bão 4/??
99
Tg4 (5). Bão 5/??
100
Thế giới 4 (6). Bão 6/??
101
Thế giới 4 (7). Bão 7/??
102
Thế giớ4 (8). Bão 8/8. Tan bão
103
Thế giới 4 (9)
104
Thế giới 4 (10)
105
Thế giới 4 (11)_ Hoàn
106
Phiên ngoại Hà Phong
107
Không gian hệ thống
108
Cốt truyện tg5
109
Nhiệm vụ
110
Thế giới5(1). Vật thí nghiệm
111
Thế giới 5 (2)
112
Thế giới 5 (3)
113
Thế giới 5 (4)
114
Thế giới 5 (5)
115
Thế giới 5 (6)
116
Thế giới 5 (7)
117
Thế giới 5 (8)
118
Thế giới 5 (9)
119
Thế giới 5 (10)
120
Thế giới 5 (11)
121
Thế giới 5 (12)
122
Thế giới 5 (13)
123
Thế giới 5 (14)
124
Thế giới 5 (15)
125
Thế giới 5 (16)
126
Thế giới 5 (17)
127
Thế giới 5 (18)
128
Thế giới 5 (19)
129
Thế giới 5 (20)
130
Thế giới 5 (21)
131
Thế giới 5 (22)
132
Thế giới 5 (23)
133
Thế giới 5 (24)
134
Thế giới 5 (25)
135
Thế giới 5 (26)
136
Thế giới 5 (27)
137
Thế giới 5 (28)
138
Thế giới 5 (29)
139
Thế giới 5 (30)
140
Thế giới 5 (31)
141
Thế giới 5 (32)
142
Thế giới 5 (33)
143
Thế giới 5 (34)
144
Thế giới 5 (35)
145
Thế giới 5 (36)
146
Thế giới 5 (37)
147
Thế giới 5 (38). Bão 1/??
148
Thế giới 5 (39). Bão 2/??
149
Thế giới 5 (40). Bão 3/??
150
Thế giới 5 (41). Bão 4/??
151
Thế giới 5 (42). Bão 5/5
152
Thế giới 5 (43)
153
Thế giới 5 (44)
154
Thế giới 5 (45)
155
Thế giới 5 (46)
156
Thế giới 5 (47)_ Hoàn
157
Không gian hệ thống
158
Thương thành (1)
159
Thương thành (2)
160
Thương thành (3)
161
Cốt truyện thế giới 6
162
Nhiệm vụ
163
Thế giới 6. Công lược papa (1)
164
Thế giới 6 (2)
165
Thế giới 6 (3)
166
Thế giới 6 (4)
167
Thế giới 6 (5)
168
Thế giới 6 (6)
169
Thế giới 6 (7)
170
Thế giới 6 (8)
171
Thế giới 6 (9)
172
Thế giới 6 (10)
173
Thế giới 6 (11)
174
Thế giới 6 (12)
175
Thế giới 6 (13)
176
Thế giới 6 (14)
177
Thế giới 6 (15)
178
Thế giới 6 (16)
179
Thế giới 6 (17)
180
Thế giới 6 (18)
181
Thế giới 6 (19)
182
Thế giới 6 (20)
183
Thế giới 6 (21)
184
Thế giới 6 (22)
185
Thế giới 6 (23)
186
Thế giới 6 (24)
187
Thế giới 6 (25)
188
Thế giới 6 (26)
189
Thế giới 6 (27)
190
Thế giới 6 (28)
191
Thế giới 6 (29)
192
Thế giới 6 (30)
193
Thế giới 6 (31)
194
Thế giới 6 (32)
195
Thế giới 6 (33)
196
Thế giới 6 (34). Bão 2/10
197
Thế giới 6 (35). Bão 3/10
198
Thế giới 6 (36).Bão4/10
199
Thế giới 6 (37).Bão5/10. Hoàn
200
Không gian hệ thống. Bão 6/10
201
Q&A . Bão 7/10
202
Cốt truyện thế giới 7.Bão8/10
203
Cốt truyện(2). Bão 9/10
204
Thế giới 7 (1). Bão 10/10
205
Thế giới 7(2). Nhân ngư
206
Thế giới 7 (3)
207
Thế giới 7 (4)
208
Thế giới 7 (5)
209
Thế giới 7 (6)
210
Thế giới 7 (7)
211
Thế giới 7 (8)
212
Thế giới 7 (9)
213
Thế giới 7 (10)
214
Thế giới 7 (11)
215
Thế giới 7 (12)
216
Thế giới 7 (13)
217
Thế giới 7 (14)
218
Thế giới 7 (15)
219
Thế giới 7 (16)
220
Thế giới 7 (17)
221
Thế giới 7 (18)
222
Thế giới 7 (19)
223
Thế giới 7 (20)
224
Thế giới 7 (21)
225
Thế giới 7 (22)
226
Thế giới 7 (23)
227
Thế giới 7 (24)
228
Thế giới 7 (25)
229
Thế giới 7 (26)
230
Thế giới 7 (27)
231
Thế giới 7 (28)
232
Thế giới 7 (29)
233
Thế giới 7 (30)
234
Thế giới 7 (31)
235
Thế giới 7 (32)
236
Thế giới 7 (33)
237
Thế giới 7 (34)
238
Thế giới 7 (35)
239
Thế giới 7 (36)
240
Thế giới 7 (37)
241
Thế giới 7 (38)
242
Thế giới 7 (39)
243
Thế giới 7 (40)
244
Thế giới 7 (41)
245
Thế giới 7 (42)_Hoàn
246
Không gian hệ thống
247
Thông báo + Hỏi ý kiến
248
Cốt truyện thế giới 8
249
Thế giới 8. Võng phối (1)
250
Thế giới 8 (2)
251
Thế giới 8 (3)
252
Thế giới 8 (4)
253
Thế giới 8 (5)
254
Thế giới 8 (6)
255
Thế giới 8 (7)
256
Thế giới 8 (8)
257
Thế giới 8 (9)
258
Thế giới 8 (10)
259
Thế giới 8 (11)
260
Thế giới 8 (12)
261
Thế giới 8 (13)
262
Thế giới 8 (14)
263
Thế giới 8 (15)
264
Thế giới 8 (16)
265
Thế giới 8 (17)
266
Thế giới 8 (18)
267
Thế giới 8 (19)
268
Thế giới 8 (20)
269
Thế giới 8 (21)
270
Q&A (Questions and answer)
271
Q&A (2)
272
Thế giới 8 (22)
273
Thế giới 8 (23)
274
Thế giới 8 (24)
275
Thế giới 8 (25)
276
Thế giới 8 (26)
277
Thế giới 8 (27)
278
Thế giới 8 (28)
279
Thế giới 8 (29)
280
Thế giới 8 (30)
281
Thế giới 8 (31)
282
Thế giới 8 (32)
283
Thế giới 8 (33)
284
Thế giới 8 (34)
285
Thế giới 8 (35)_ Hoàn ( H+)
286
Không gian hệ thống 9
287
Cốt truyện thế giới 9
288
Thế giới 9.Mạt thế ta là vua(1
289
Thế giới 9 (2)
290
Thế giới 9 (3)
291
Thế giới 9 (4)
292
Thế giới 9 (5)
293
Thế giới 9 (6)
294
Thế giới 9 (7)
295
Thế giới 9 (8)
296
Thế giới 9 (9). Bão1/5
297
Thế giới 9 (10). Bão 2/5
298
Thế giới 9 (11). Bão 3/5
299
Thế giới 9 (12). Bão 4/5
300
Thế giới 9 (13). Bão 5/5
301
Thế giới 9 (14). Hậu bão
302
Thế giới 9 (15)
303
Thế giới 9 (16)
304
Thế giới 9 (17)
305
Thế giới 9 (18)
306
Thế giới 9 (19)
307
Thế giới 9 (20)
308
Thế giới 9 (21)
309
Thế giới 9 (22)
310
Thế giới 9 (23)
311
Thế giới 9 (24)
312
Thế giới 9 (25)
313
Thế giới 9 (26)
314
Thế giới 9 (27)
315
Thế giới 9 (28)
316
Thế giới 9 (29)
317
Thế giới 9 (30)
318
Thế giới 9 (31)
319
Thế giới 9 (32)
320
Thế giới 9 (33)
321
Thế giới 9 (34)
322
Thế giới 9 (35)
323
Thế giới 9 (36)
324
Thế giới 9 (37)
325
Thế giới 9 (38)
326
Thế giới 9 (39). H+
327
Thế giới 9 (40)
328
Thế giới 9 (41)_Hoàn
329
Không gian hệ thống 10
330
Cốt truyện thế giới 10
331
Thế giới 10. [ Show biz] (1)
332
Thế giới 10 (2)
333
Thế giới 10 (3)
334
Thế giới 10 (3)
335
Thế giới 10 (4)
336
Thế giới 10 (5)
337
Thế giới 10 (6)
338
Thế giới 10 (7). Bão 1/20
339
Thế giới 10 (8). Bão 2/20
340
Thế giới 10 (9). Bão 3/20
341
Thế giới 10 (10). Bão 4/20
342
Thế giới 10 (11). Bão 5/20
343
Thế giới 10 (12). Bão 6/20
344
Thế giới 10 (13). Bão 7/20
345
Thế giới 10 (14). Bão 8/20
346
Thế giới 10 (15). Bão 9/20
347
Thế giới 10 (16). Bão 10/20
348
Thế giới 10 (17). Bão 11/20
349
Thế giới 10 (18). Bão 12/20
350
Thế giới 10 (19). Bão 13/20
351
Thế giới 10 (20). Bão 14/20
352
Thế giới 10 (21). Bão 15/20
353
Thế giới 10 (22). Bão 16/20
354
Thế giới 10 (23). Bão 17/20
355
Thế giới 10 (24). Bão 18/20
356
Thế giới 10 (25). Bão 19/20
357
Thế giới 10 (26). Bão 20/20
358
Thế giới 10 (27)
359
Thế giới 10 (28)
360
Thế giới 10 (29)
361
Thế giới 10 (30)
362
Thế giới 10 (31)
363
Thế giới 10 (32)
364
Thế giới 10 (33)
365
Thế giới 10 (34)
366
Thế giới 10 (35)
367
Thế giới 10 (36)
368
Thế giới 10 (37)
369
Thế giới 10 (38)
370
Thế giới 10 (39)
371
Thế giới 10 (40)_Hoàn
372
Không gian hệ thống 11
373
Cốt truyện thế giới 11
374
11. Nhân thú: Sói con dễ dụ
375
Thế giới 11 (2)
376
Thế giới 11 (3)
377
Thế giới 11 (3)
378
Tâm sự+ Thông báo
379
Thế giới 11 (4)
380
Thế giới 11 (5)
381
Thế giới 11 (6)
382
Thế giới 11 (7)
383
Thế giới 11 (8)
384
Thế giới 11 (9)
385
Thế giới 11 (10)
386
Thế giới 11 (11)
387
Thế giới 11 (12)
388
Thế giới 11 (13)
389
Thế giới 11 (14)
390
Thế giới 11 (15)
391
Thế giới 11 (16)
392
Thế giới 11 (17)
393
Thế giới 11 (18)
394
Thế giới 11 (19)
395
Thế giới 11 (20)
396
Thế giới 11 (21). Bão 1/10
397
Thế giới 11 (22). Bão 2/10
398
Thế giới 11 (23). Bão 3/10
399
Thế giới 11 (24). Bão 4/10
400
Thế giới 11 (25). Bão 5/10
401
Thế giới 11 (26). Bão 6/10.H+
402
Thế giới 11 (27). Bão 7/10
403
Thế giới 11 (28). Bão 8/10
404
Thế giới 11 (29). Bão 9/10
405
Thế giới11(30) Bão 10/10.Hoàn
406
Không gian hệ thống 12
407
Cốt truyện thế giới 12
408
12. Hiện đại: Ta bị câm? (1)
409
Thế giới 12 (2)
410
Thế giới 12 (3)
411
Thế giới 12 (4)
412
Thế giới 12 (5)
413
Thế giới 12 (6)
414
Thế giới 12 (7)
415
Thế giới 12 (8)
416
Thế giới 12 (9)
417
Thế giới 12 (10)
418
Thế giới 12 (11)
419
Thế giới 12 (12)
420
Thế giới 12 (13)
421
Thế giới 12 (14)
422
Thế giới 12 (15)
423
Thế giới 12 (16)
424
Thế giới 12 (17)
425
Thế giới 12 (18)
426
Thế giới 12 (19)
427
Thế giới 12 (20)
428
Thế giới 12 (21)
429
Thế giới 12 (22)
430
Thế giới 12 (23)
431
Thế giới 12 (24)
432
Thế giới 12 (25)
433
Thế giới 12 (26)
434
Thế giới 12 (27)
435
Thế giới 12 (28)
436
Thế giới 12 (29)
437
Thế giới 12 (30)
438
Thế giới 12 (31)_H+ nhẹ
439
Thế giới 12 (32). Bão 1/3
440
Thế giới 12 (33). Bão 2/3
441
Thế giới 12 (34). Bão 3/3
442
Thế giới 12 (35)
443
Thế giới 12 (36)
444
Thế giới 12 (37)
445
Thế giới 12 (38)
446
Thế giới 12 (39)_Hoàn
447
Không gian hệ thống 13
448
Cốt truyện thế giới 13
449
Thiên thần/ Ác quỷ: Thế thân
450
Thế giới 13 (2)
451
Thế giới 13 (3)
452
Thế giới 13 (4)
453
Thế giới 13 (5)
454
Thế giới 13 (6)
455
Thế giới 13 (7)
456
Thế giới 13 (8)
457
Thế giới 13 (9)
458
Thế giới 13 (10)
459
Thế giới 13 (11)
460
Thế giới 13 (12)
461
Thế giới 13 (13)
462
Thế giới 13 (14)
463
Thế giới 13 (15)
464
Thế giới 13 (16)
465
Thế giới 13 (17)
466
Thế guoi 13 (18)
467
Thế giới 13 (19)
468
Thế giới 13 (20)
469
Thế giới 13 (21)
470
Thế giới 13 (22)
471
Thế giới 13 (23)_H+
472
Thế giới 13 (24)
473
Thế giới 13 (25)_Hoàn
474
Không gian hệ thống 14
475
Cốt truyện thế giới 14.
476
Nhiệm vụ thế giới 14
477
14. Hắc đạo: 419 sao? (1)H+
478
Thế giới 14 (2) H+ tiếp
479
Thế giới 14 (3)
480
Thế giới 14 (4)
481
Thế giới 14 (5)
482
Thế giới 14 (6)
483
Thế giới 14 (7)
484
Thế giới 14 (8)
485
Thế giới 14 (9)
486
Thế giới 14 (10)
487
Thế giới 14 (11)
488
Thế giới 14 (12)
489
Thế giới 14 (13)
490
Thế giới 14 (14)
491
Thế giới 14 (15)
492
Thế giới 14 (16)
493
Thế giới 14 (17)
494
Thế giới 14 (18)
495
Thế giới 14(19)
496
Thế giới 14 (20)
497
Thế giới 14 (21). Bão 1/7(10)
498
Thế giới 14 (22). Bão 2/7(10)
499
Thế giới 14 (23). Bão 3/7(10)
500
Thế giới 14 (24). Bão 4/7(10)
501
Thế giới 14 (25). Bão 5/7(10)
502
Thế giới 14 (26). Bão 6/7(10)
503
Thế giới 14 (27). Bão 7/7(10)
504
Thế giới 14 (28). Bão 8/10
505
Thế giới 14 (29). Bão 9/10
506
14 (30).Bão10/10. H+_Hoàn
507
Không gian hệ thống 15
508
Cốt truyện thế giới 15
509
Nhiệm vụ thế giới 15
510
15. ABO: Ông chồng học tra (1)
511
Thế giới 15 (2)
512
Thế giới 15 (3)
513
Thế giới 15 (4)
514
Thế giới 15 (5)
515
Thế giới 15 (6)
516
Thế giới 15 (7). H+
517
Thế giới 15 (8)
518
Thế giới 15 (9)
519
Thế giới 15 (10)
520
Thế giới 15 (11)
521
Thế giới 15 (12)
522
Thế giới 15 (13)
523
Thế giới 15 (14)
524
Thế giới 15 (15)
525
Thế giới 15 (16)
526
Thế giới 15 (17)
527
Thế giới 15 (18)
528
Thế giới 15 (19)
529
Thế giới 15 (20)
530
Thế giới 15 (21)
531
Thế giới 15 (22)
532
Thế giới 15 (23)
533
Thế giới 15 (24)
534
Thế giới 15 (25)
535
Thế giới 15 (26)
536
Thế giới 15 (27)
537
Thế giới 15 (28)
538
Thế giới 15 (29)
539
Thế giới 15 (30)
540
Thế giới 15 (31)
541
Thế giới 15 (32)
542
Thế giới 15 (33)
543
Thế giới 15 (34)
544
Thế giới 15 (35)
545
Thế giới 15 (36)
546
Thế giới 15 (37)
547
Thế giới 15 (38)
548
Thế giới 15 (39). Bão 1/20
549
Thế giới 15 (40).Bão2/20
550
Thế giới 15 (41).Bão3/20_Hoàn
551
Không gian hệ thống 16
552
Cốt truyện thế giới 16
553
Nhiệm vụ thế giới 16.Bão6/20
554
16.[Vampire]Chú ơi,em yêu chú
555
Thế giới 16 (2). Bão 8/20
556
Thế giới 16 (3). Bão 9/20.
557
Thế giới 16 (4). Bão 10/20.
558
Thế giới 16 (5). Bão 11/20
559
Thế giới 16 (6). Bão 12/20
560
Thế giới 16 (7). Bão 13/20.
561
Thế giới 16 (8). Bão 14/20
562
Thế giới 16 (9). Bão 15/20
563
Thế giới 16 (10). Bão 16/20.
564
Thế giới 16 (11). Bão 17/20
565
Thế giới 16 (12). Bão 18/20
566
Thế giới 16 (13). Bão 19/20.
567
Thế giới 16 (14). Bão 20/20
568
Thế giới 16 (15). Bão 21/20
569
Thế giới 16 (16). Bão 22/20
570
Thế giới 16 (17)
571
Thế giới 16 (18)
572
Thế giới 16 (19)
573
Thế giới 16 (20)
574
Thế giới 16 (21)
575
Thế giới 16 (22)
576
Thế giới 16 (23)
577
Thế giới 16 (24)
578
Thế giới 16 (25)
579
Thế giới 16 (26)
580
Thế giới 16 (27)
581
Thế giới 16 (28)
582
Thế giới 16 (29)
583
Thế giới 16 (30).Bão 1/5
584
Thế giới 16(31).Bão2/5_H+
585
Thế giới 16 (32)_Hoàn.Bão 3/5
586
Không gian hệ thống 17.Bão 4/5
587
Không gian hệ thống 17.Bão5/5
588
Cốt truyện thế giới 17
589
Nhiệm vụ thế giới 17 (1)
590
Nhiệm vụ thế giới 17 (2)
591
17.Nữ quốc: Yêu "nữ" phản diện
592
Thế giới 17 (2)
593
Thế giới 17 (3)
594
Thế giới 17 (4)
595
Thế giới 17 (5)
596
Thế giới 17(6)
597
Thế giới 17 (7)
598
Thế giới 17 (8)
599
Thế giới 17 (9)
600
Thế giới 17 (10)
601
Thế giới 17 (11)
602
Thế giới 17 (12)
603
Thế giới 17 (13)
604
Thế giới 17 (14)
605
Thế giới 17 (15)
606
Thế giới 17 (16)
607
Thế giới 17 (17)
608
Thế giới 17 (18). H+
609
Thế giới 17 (19).H+
610
Thế giới 17 (20)
611
Thế giới 17 (21)
612
Thế giới 17 (22)
613
Thế giới 17 (23)
614
Thế giới 17 (24)
615
Thế giới 17 (25)
616
Thế giới 17 (26)
617
Thế giới 17 (27)
618
Thế giới 17 (28)
619
Thế giới 17 (29)
620
Thế giới 17 (30)
621
Thế giới 17 (31)
622
Thế giới 17 (32)
623
Thế giới 17 (33)
624
Thế giới 17 (34)
625
Thế giới 17 (35)
626
Thế giới 17 (36)
627
Thế giới 17 (37)
628
Thế giới 17 (38)
629
Thế giới 17 (39)
630
Thế giới 17 (40)_Hoàn
631
Không gian hệ thống 18
632
Cốt truyện thế giới 18
633
Nhiệm vụ thế giới 18
634
18.TangThiVươngMauHàngPhục
635
Thế giới 18 (2)
636
Thế giới 18 (3)
637
Thế giới 18 (4)
638
Thế giới 18 (5)
639
Thế giới 18 (6)
640
Thế giới 18 (7)
641
Thế giới 18 (8)
642
Thế giới 18 (9)
643
Thế giới 18 (10)
644
Thế giới 18 (11)
645
Thế giới 18 (12)
646
Thế giới 18 (13)
647
Thế giới 18 (14).PN: Bạch×Minh
648
Thế giới 18 (15). Bạch×Minh(2)
649
Thế giới 18 (16)
650
Thế giới 18 (17)
651
Thế giới 18 (18)
652
Thế giới 18 (19)
653
Thế giới 18 (20)
654
Thế giới 18 (21)
655
Thế giới 18 (22)
656
Thế giới 18 (23)
657
Thế giới 18 (24)
658
Thế giới 18 (25)
659
Thế giới 18 (26)
660
Thế giới 18 (27)_Bão 1/5
661
Thế giới 18 (28)_ Bão 2/5
662
Thế giới 18 (29)_Bão 3/5.
663
Thế giới 18 (30)_Bão 4/5
664
Thế giới 18 (31)_Bão 5/5.
665
Thế giới 18 (32)
666
Thế giới 18 (33)
667
Thế giới 18 (34)
668
Thế giới 18 (35)
669
Thế giới 18 (36)
670
Thế giới 18 (37)
671
Thế giới 18 (38)
672
Thế giới 18 (39)
673
Thế giới 18 (40)
674
Thế giới 18 (41)
675
Thế giới 18 (42)
676
Ghế giới 18 (43)
677
Thế giới 18 (44)
678
Thế giới 18 (45)
679
Thế giới 18 (46)_Hoàn
680
Phiên ngoại thế giới 18(1)
681
Phiên ngoại thế giới 18 (2).H+
682
Không gian hệ thống 19
683
Không gian hệ thống 19(2)
684
Không gian hệ thống 19 (3)
685
Cốt truyện thế giới 19
686
Nhiệm vụ thế giới 19
687
19.Âu cổ: Em trai xin dừng tay
688
Thế giới 19 (2)
689
Thế giới 19 (3)
690
Thế giới 19 (4)
691
Thế giới 19 (5)
692
Thế giới 19 (6)
693
Thế giới 19 (7)
694
Thế giới 19 (8)
695
Thế giới 19 (9)
696
Thế giới 19 (10)
697
Thế giới 19 (11)
698
Thế giới 19 (12)
699
Thế giới 19 (13)
700
Thế giới 19 (14)
701
Thế giới 19 (15)
702
Thế giới 19 (16)
703
Thế giới 19 (17)
704
Thế giới 19 (18)
705
Thế giới 19 (19)
706
Thế giới 19 (20)
707
Thế giới 19 (21)
708
Thế giới 19 (22)
709
Thế giới 19 (23)
710
Thế giới 19 (24)
711
Thế giới 19 (25)
712
Thế giới 19 (26)
713
Thế giới 19 (27)
714
Thế giới 19 (28)
715
Thế giới 19 (29)
716
Thế giới 19 (30)
717
Thế giới 19 (31)
718
Thế giới 19 (32)
719
Thế giới 19 (33)
720
Thế giới 19 (34)
721
Thế giới 19 (35)
722
Thế giới 19 (36)
723
Thế giới 19 (37)
724
Thế giới 19 (38)
725
Thế giới 19 (39)
726
Thế giới 19 (40)
727
Thế giới 19 (41)
728
Thế giới 19 (42)
729
Thế giới 19 (43)
730
Thế giới 19 (44)
731
Thế giới 19 (45)
732
Thế giới 19 (46)
733
Thế giới 19 (47)
734
Thế giới 19 (48)
735
Thế giới 19 (49)
736
Thế giới 19 (50)
737
Thế giới 19 (51)
738
Thế giới 19 (52)
739
Thế giới 19 (53)
740
Thế giới 19 (54).H+ nhẹ
741
Thế giới 19 (55)_ H+
742
Thế giới 19 (56)
743
Thế giới 19 (57)
744
Thế giới 19 (58)
745
Thế giới 19 (59)
746
Thế giới 19 (60)
747
Thế giới 19 (61)_Bão 1/10
748
Q&A (Hỏi và trả lời)_Bão 2/10
749
Không gian hệ thống 20.Bão3/10
750
Cốt truyện thế giới 20.Bão4/10
751
Cốt truyện 20_Bão 5/10
752
Nhiệm vụ thế giới 20_Bão 6/10
753
Thế giới 20_[Xúc tu] Bão7/10
754
Thế giới 20 (2). Bão 8/10
755
Thế giới 20 (3)_Bão 9/10
756
Thế giới 20 (4). Bão 10/10
757
Thế giới 20 (5)
758
Thế giới 20 (6)
759
Thế giới 20 (7)
760
Thế giới 20 (8)
761
Thế giới 20 (9)
762
Thế giới 20 (10)
763
Thế giới 20 (11)
764
Thế giới 20 (12)
765
Thế giới 20 (13)
766
Thế giới 20 (14)
767
Thế giới 20 (15)
768
Thế giới 20 (16)
769
Thế giới 20 (17)
770
Thế giới 20 (18)
771
Thế giới 20 (19)
772
Thế giới 20 (20)
773
Thế giới 20 (21)
774
Thế giới 20 (22)
775
Thế giới 20 (23)
776
Thế giới 20 (24)
777
Thế giới 20 (25)
778
Thế giới 20 (26)
779
Thế giới 20 (27)
780
Thế giới 20 (28)
781
Thế giới 20 (29)
782
Thế giới 20 (30)
783
Thế giới 20 (31)
784
Thế giới 20 (32)
785
Thế giới 20 (33)
786
Thế giới 20 (34)
787
Thế giới 20 (35)
788
Thế giới 20 (36)
789
Thế giới 20 (37)
790
Thế giới 20 (38)
791
Thế giới 20 (39).Bão1/5
792
Thế giới 20(40).Bão2/5
793
Thế giới 20 (41).Bão 3/5
794
Thế giới 20 (42). Bão4/5
795
Thế giới 20 (43).Bão5/5
796
Thế giới 20 (44)
797
Thế giới 20 (45)
798
Thế giới 20 (46)
799
Thế giới 20 (47)
800
Thế giới 20 (48)
801
Thế giới 20 (49)
802
Thế giới 20 (50)
803
Thế giới 20 (51)_Hoàn
804
Phiên Ngoại Minh × Thiên
805
Phiên Ngoại nữ chính
806
Không gian hệ thống 21
807
Cốt truyện thế giới 21
808
Nhiệm vụ thế giới 21
809
21.Pháp sư đừng manh động (1)
810
Thế giới 21 (2)
811
Thế giới 21 (3)
812
Thế giới 21 (4)
813
Thế giới 21 (5)
814
Thế giới 21 (6)
815
Thế giới 21 (7)
816
Thế giới 21 (8)
817
Thế giới 21 (9)
818
Thế giới 21 (10)
819
Thế giới 21 (11)
820
Thế giới 21 (12)
821
Thế giới 21 (13)
822
Thế giới 21 (14)
823
Thế giới 21 (15)
824
Thế giới 21 (16)
825
Thế giới 21 (17)
826
Thế giới 21 (18)
827
Thế giới 21(19)_Bão1/10
828
Thế giới 21 (20). Bão 2/10
829
Thế giới 21 (21)_Bão3/10
830
Thế giới 21 (22)_Bão4/10
831
Thế giới 21 (23)_Bão5/10
832
Thế giới 21 (24)_Bão6/10
833
Thế giới 21 (25)_Bão7/10
834
Thế giới 21 (26)_Bão8/10
835
Thế giới 21 (27)_Bão9/10
836
Thế giới 21 (28)_Bão 10/10
837
Thế giới 21 (29)
838
Thế giới 21 (30)
839
Thế giới 21 (31)
840
Thế giới 21 (32)
841
Thế giới 21 (33)
842
Thế giới 21 (34)
843
Thế giới 21 (35)
844
Thế giới 21 (36)
845
Thế giới 21 (37)
846
Thế giới 21 (38)
847
Thế giới 21 (39)
848
Thế giới 21 (40)
849
Thế giới 21 (41)
850
Thế giới 21 (42)
851
Thế giới 21 (43)
852
Thế giới 21 (44)
853
Thế giới 21 (45)
854
Thế giới 21 (46)
855
Thế giới 21 (47)
856
Thế giới 21 (48)_Hoàn
857
Không gian hệ thống 22
858
Cốt truyện thế giới 22
859
22.Thư kí, xin anh dừng tay(1)
860
Thế giới 22 (2)
861
Thế giới 22 (3)
862
Thế giới 22 (4)
863
Thế giới 22 (5)
864
Thế giới 22 (6)
865
Thế giới 22 (7)
866
Thế giới 22 (8)
867
Thế giới 22 (9)
868
Thế giới 22 (10)
869
Thế giới 22 (11)
870
Thế giới 22 (12)
871
Thế giới 22 (13)
872
Thế giới 22 (14)
873
Thế giới 22 (15)
874
Thế giới 22 (16)
875
Thế giới 22 (17)
876
Thế giới 22 (18)
877
Thế giới 22(19)
878
Thế giới 22 (20)
879
Thế giới 22 (21)_Bão1/5
880
Thế giới 22 (22)_Bão 2/5
881
Thế giới 22 (23)_Bão 3/5
882
Thế giới 22 (24)_Bão 4/5
883
Thế giới 22 (25)_Bão 5/5
884
Thế giới 22 (26)
885
Thế giới 22 (27)
886
Thế giới 22 (28)
887
Thế giới 22 (29)
888
Thế giới 22 (30)
889
Thế giới 22 (31)
890
Thế giới 22 (32)
891
Thế giới 22 (33)
892
Thế giới 22 (34)
893
Thế giới 22 (35)
894
Thế giới 22 (36)
895
Thế giới 22 (37)
896
The giới 22 (38)
897
Thế giới 22 (39)
898
Thế giới 22 (40)
899
Thế giới 22 (41)
900
Thế giới 22 (42)
901
Thế giới 22 (43)
902
Thế giới 22 (44)
903
Thế giới 22 (45)
904
Thế giới 22 (46)
905
Thế giới 22 (47)
906
Thế giới 22 (48)
907
Thế giới 22 (49)
908
Thế giới 22 (50)
909
Thế giới 22 (51)
910
Thế giới 22 (52)
911
Thế giới 22 (53)_Hoàn
912
Ngoại truyện thế giới 22
913
Phiên Ngoại Cửu Song(1)
914
Phiên Ngoại Cửu Song (2)
915
Không gian hệ thống 23
916
Cốt truyện thế giới 23
917
23.HọcTraVàCáBiệtYêuNhau?!(1)
918
Thế giới 23 (2)
919
Thế giới 23 (3)
920
Thế giới 23 (4)
921
Thế giới 23 (5)_Bão 1/5.
922
Thế giới 23 (6)_Bão 2/5.
923
Thế giới 23 (7)_ Bão 3/5.
924
Thế giới 23 (8)_Bão4/5.
925
Thế giới 23 (9)_ Bão 5/5.
926
Thế giới 23 (10)
927
Thế giới 23 (11)
928
Thế giới 23 (12)_Bão 1/3.
929
Thế giới 23 (13)_Bão 2/3.
930
Thế giới 23 (14)_Bão 3/3.
931
Thế giới 23 (15)
932
Thế giới 23 (16)
933
Thế giới 23 (17)_Bão 1/5
934
Thế giới 23 (18)_Bão 2/5.
935
Thế giới 23 (19)_Bão 3/5.
936
Thế giới 23 (20)_Bão 4/5.
937
Thế giới 23 (21)_Bão 5/5.
938
Thế giới 23 (22)
939
Thế giới 23 (23)
940
Thế giới 23 (24)
941
Thế giới 23 (25)_Bão 1/10.
942
Thế giới 23 (26)_Bão 2/10.
943
Thế giới 23 (26)_Bão 2/10.
944
Thế giới 23 (27)_Bão 3/10.
945
Thế giới 23 (28)_Bão 4/10.
946
Thế giới 23 (29)_Bão 5/10.
947
Thế giới 23 (30)_Bão 6/10.
948
Thế giới 23 (31)_Bão 7/10.
949
Thế giới 23 (32)_Bão 8/10.
950
Thế giới 23 (33)_Bão 9/10.
951
Thế giới 23 (34)_Bão 10/10.
952
Thế giới 23 (35)
953
Thế giới 23 (36)
954
Thế giới 23 (37)
955
Thế giới 23 (38)
956
Thế giới 23 (39)
957
Thế giới 23 (40)
958
Thế giới 23 (41)
959
Thế giới 23 (42)
960
Thế giới 23 (43)
961
Thế giới 23 (44)
962
Thế giới 23 (45)
963
Thế giới 23 (46)
964
Thế giới 23 (47)
965
Thế giới 23 (48)
966
Thế giới 23 (49)
967
Thế giới 23 (50)
968
Thế giới 23 (51)
969
Thế giới 23 (52)
970
Thế giới 23 (53)
971
Thế giới 23 (54)
972
Thế giới 23 (55)
973
Thế giới 23 (56)
974
Thế giới 23 (57)
975
Không gian hệ thống 24.
976
Cốt truyện thế giới 24_Bão 1/5
977
Nhiệm vụ 24_Bão 2/5.
978
24.[TiênHiệp]CacaTaYêuNgươi
979
Thế giới 24 (2)_Bão 4/5.
980
Thế giới 24 (3)_Bão 5/5.
981
Thế giới 24 (4)
982
Thế giới 24 (5)
983
Thế giới 24 (6)
984
Thế giới 24 (7)
985
Thế giới 24 (8)
986
Thế giới 24 (9)
987
Thế giới 24 (10)
988
Thế giới 24 (11)
989
Thế giới 24 (12)
990
Thế giới 24 (13)_Bão 1/5.
991
Thế giới 24 (14)_Bão 2/5.
992
Thế giới 24 (15)_Bão 3/5.
993
Thế giới 24 (16)_Bão 4/5.
994
Thế giới 24 (17)_Bão 5/5.
995
Thế giới 24 (18)
996
Thế giới 24 (19)
997
Thế giới 24 (20)
998
Thế giới 24 (21)
999
Thế giới 24 (22)
1000
Thế giới 24 (23)
1001
Thế giới 24 (24)
1002
Thế giới 24 (25)
1003
Thế giới 24 (26)
1004
Thế giới 24 (27)
1005
Thế giới 24 (28)
1006
Thế giới 24 (28)
1007
Thế giới 24 (29)
1008
Thế giới 24 (30)
1009
Thế giới 24 (31)
1010
Thế giới 24 (32)
1011
Thế giới 24 (33)
1012
Thế giới 24 (34)
1013
Thế giới 24 (35)
1014
Thế giới 24 (36)
1015
Thế giới 24 (37)
1016
Thế giới 24 (38)
1017
Thế giới 24 (39)
1018
Thế giới 24 (40)
1019
Thế giới 24 (41)
1020
Thế giới 24 (42)
1021
Thế giới 24 (43)
1022
Thế giới 24 (44)
1023
Thế giới 24 (45)
1024
Thế giới 24 (46)
1025
Thế giới 24 (47)
1026
Thế giới 24 (48)
1027
Thế giới 24 (49)
1028
Thế giới 24 (50)
1029
Thế giới 24 (51)_Hoàn
1030
Không gian hệ thống 25
1031
Cốt truyện thế giới 25.
1032
Nhiệm vụ thế giới 25.
1033
25.[TinhLinh]TaLàChủĐạiLục(1)
1034
Thế giới 25 (2)
1035
Thế giới 25 (3)
1036
Thế giới 25 (4)
1037
Thế giới 25 (5)
1038
Thế giới 25 (6)
1039
Thế giới 25 (7)
1040
Thế giới 25 (8)
1041
Thế giới 25 (9)
1042
Thế giới 25 (10)
1043
Thế giới 25 (11)
1044
Thế giới 25 (12)
1045
Thế giới 25 (13)
1046
Thế giới 25 (14)
1047
Thế giới 25 (15)
1048
Thế giới 25 (16)
1049
Thế giới 25 (17)
1050
Thế giới 25 (18)
1051
Thế giới 25 (19)
1052
Thế giới 25 (20)
1053
Thế giới 25 (21)
1054
Thế giới 25 (22)
1055
Thế giới 25 (23)
1056
Thế giới 25 (24).Bão1/7(10)
1057
Thế giới 25 (25)_Bão2/7(10)
1058
Thế giới 25 (26)_Bão3/7(10)
1059
Thế giới 25 (27)_Bão4/7(10)
1060
Thế giới 25 (28)_Bão5/7(10)
1061
Thế giới 25 (29)_Bão6/10
1062
Thế giới 25 (30)_Bão 7/10.
1063
Thế giới 25 (31)_Bão 8/10.
1064
Thế giới 25 (32)_Bão 9/10.
1065
Thế giới 25 (33)_Bão 10/10.
1066
Thế giới 25 (34)
1067
Thế giới 25 (35)
1068
Thế giới 25 (36)
1069
Thế giới 25 (37)
1070
Thế giới 25 (38)
1071
Thế giới 25 (39)
1072
Thế giới 25 (40)
1073
Thế giới 25 (41)
1074
Thế giới 25 (42)
1075
Thế giới 25 (43)
1076
Thế giới 25 (44)_Hoàn
1077
Trò chơi nho nhỏ.
1078
Không gian hệ thống 26.
1079
Cốt truyện thế giới 26.
1080
26. Âm dương cách biệt (1).
1081
Thế giới 26 (2)
1082
Thế giới 26 (3)
1083
Thế giới 26 (4)
1084
Thế giới 26 (5)
1085
Thế giới 26 (6)
1086
Thế giới 26 (7)
1087
Thế giới 26 (8)
1088
Thế giới 26 (9)
1089
Thế giới 26 (10)
1090
Thế giới 26 (11)
1091
Thế giới 26 (12)
1092
Thế giới 26 (13)
1093
Thế giới 26 (14)
1094
Thế giới 26 (15)
1095
Thế giới 26 (16)
1096
Thế giới 26 (17)
1097
Thế giới 26 (18)
1098
Thế giới 26 (19)
1099
Thế giới 26 (20)
1100
Thế giới 26 (21)
1101
Thế giới 26 (22)
1102
Thế giới 26 (23)
1103
Thế giới 26 (24)
1104
Thế giới 26 (25)
1105
Thế giới 26 (26)
1106
Thế giới 26 (27)
1107
Thế giới 26 (28)
1108
Thế giới 26 (29)
1109
Thế giới 26 (30)
1110
Thế giới 26 (31)_Hoàn
1111
Không gian hệ thống 27.
1112
Không gian hệ thống 27 (2).
1113
Cốt truyện thế giới 27.
1114
27.[ABO]ThậtGiảThiếuGia(1)
1115
Thế giới 27 (2)
1116
Thế giới 27 (3)
1117
Thế giới 27 (4)
1118
Thế giới 27 (5)
1119
Thế giới 27 (6)
1120
Thế giới 27 (7)
1121
Thế giới 27 (8)
1122
Thế giới 27 (9)
1123
Thế giới 27 (10)
1124
Thế giới 27 (11)
1125
Thế giới 27 (12)
1126
Thế giới 27 (13)
1127
Thế giới 27 (14)
1128
Thế giới 27 (15)
1129
Thế giới 27 (16)
1130
Thế giới 27 (17)
1131
Thế giới 27 (18)
1132
Thế giới 27 (19)
1133
Thế giới 27 (20)
1134
Thế giới 27 (21)
1135
Thế giới 27 (22)
1136
Thế giới 27 (23)
1137
Thế giới 27 (24)
1138
Thế giới 27 (25)
1139
Thế giới 27 (26)
1140
Thế giới 27 (27)
1141
Thế giới 27 (28)
1142
Thế giới 27 (29)
1143
Thế giới 27 (30)
1144
Thế giới 27 (31)
1145
Thế giới 27 (32)
1146
Thế giới 27 (33)
1147
Thế giới 27 (34)
1148
Thế giới 27 (35)
1149
Thế giới 27 (36)
1150
Thế giới 27 (37)
1151
Thế giới 27 (38)
1152
Thế giới 27 (39)
1153
Thế giới 27 (40)
1154
Thế giới 27 (41)
1155
Thế giới 27 (42)
1156
Thế giới 27 (43)
1157
Thế giới 27 (44)
1158
Thế giới 27 (45)
1159
Thế giới 27 (46)
1160
Thế giới 27 (47)
1161
Thế giới 27 (48)
1162
Thế giới 27 (49)
1163
Thế giới 27 (50)
1164
Thế giới 27 (51)
1165
Thế giới 27 (52)
1166
Thế giới 27 (53)
1167
Thế giới 27 (54)
1168
Thế giới 27 (55)
1169
Thế giới 27 (56)
1170
Thế giới 27 (57)
1171
Thế giới 27 (58)
1172
Thế giới 27 (59)
1173
Thế giới 27 (60)
1174
Thế giới 27 (61)
1175
Thế giới 27 (62)
1176
Thế giới 27 (63)
1177
Thế giới 27 (64)
1178
Thế giới 27 (65)
1179
Thế giới 27 (66)
1180
Thế giới 27 (67)
1181
Thế giới 27 (68)
1182
Thế giới 27 (69)
1183
Thế giới 27 (70)
1184
Thế giới 27 (71)
1185
Thế giới 27 (72)
1186
Thế giới 27 (73)
1187
Thế giới 27 (74)
1188
Thế giới 27 (75)
1189
Thế giới 27 (76)_Hoàn
1190
Không gian hệ thống 28.
1191
Cốt truyện thế giới 28.
1192
Nhiệm vụ thế giới 28.(1)
1193
Nhiệm vụ thế giới 28.(2)
1194
28.[CổTrang]HôVệĐừngManhĐộng!!
1195
Thế giới 28 (2)
1196
Thế giới 28 (3)
1197
Thế giới 28 (4)
1198
Thế giới 28 (5)
1199
Thế giới 28 (6)
1200
Thế giới 28 (7)
1201
Thế giới 28 (8)
1202
Thế giới 28 (9)
1203
Thế giới 28 (10)
1204
Thế giới 28 (11)
1205
Thế giới 28 (12)
1206
Thế giới 28 (13)
1207
Thế giới 28 (14)
1208
Thế giới 28 (15)
1209
Thế giới 28 (16)
1210
Thế giới 28 (17)
1211
Thế giới 28 (18)
1212
Thế giới 28 (19)
1213
Thế giới 28 (20)
1214
Thế giới 28 (21)
1215
Thế giới 28 (22)
1216
Thế giới 28 (23)
1217
Thế giới 28 (24)
1218
Thế giới 28 (25)
1219
Thế giới 28 (26)
1220
Thế giới 28 (27)
1221
Thế giới 28 (28)
1222
Thế giới 28 (29)
1223
Thế giới 28 (30)
1224
Thế giới 28 (31)
1225
Thế giới 28 (32)
1226
Thế giới 28 (33)
1227
Thế giới 28 (34)
1228
Thế giới 28 (35)
1229
Thế giới 28 (36)
1230
Thế giới 28 (37)
1231
Thế giới 28 (38)
1232
Thế giới 28 (39)
1233
Thế giới 28 (40)
1234
Thế giới 28 (41)
1235
Thế giới 28 (42)
1236
Thế giới 28 (43)
1237
Thế giới 28 (44)
1238
Thế giới 28 (45)
1239
Thế giới 28 (46)
1240
Thế giới 28 (47)
1241
Thế giới 28 (48)
1242
Thế giới 28 (49)
1243
Thế giới 28 (50)
1244
Thế giới 28 (51)
1245
Thế giới 28 (52)
1246
Thế giới 28 (53)
1247
Thế giới 28 (54)_Hoàn
1248
Không gian hệ thống 29.
1249
Cốt truyện thế giới 29.
1250
Nhiệm vụ thế giới 29.
1251
29. Manh bảo bám người. (1)
1252
Thế giới 29 (2)
1253
Thế giới 29 (3)
1254
Thế giới 29 (4)
1255
Thế giới 29 (5)
1256
Thế giới 29 (6)
1257
Thế giới 29 (7)
1258
Thế giới 29 (8)
1259
Thế giới 29 (9)
1260
Thế giới 29 (10)
1261
Thế giới 29 (11)
1262
Thế giới 29 (12)
1263
Thế giới 29 (13)
1264
Thế giới 29 (14)
1265
Thế giới 29 (15)
1266
Thế giới 29 (16)
1267
Thế giới 29 (17)
1268
Thế giới 29 (18)
1269
Thế giới 29 (19)
1270
Thế giới 29 (20)
1271
Thế giới 29 (21)
1272
Thế giới 29 (22)
1273
Thế giới 29 (23)
1274
Thế giới 29 (24)
1275
Thế giới 29 (25)
1276
Thế giới 29 (26)
1277
Thế giới 29 (27)
1278
Thế giới 29 (28)
1279
Thế giới 29 (29)
1280
Thế giới 29 (30)
1281
Thế giới 29 (31)
1282
Thế giới 29 (32)
1283
Thế giới 29 (33)
1284
Thế giới 29 (34)
1285
Thế giới 29 (35)
1286
Thế giới 29 (36)
1287
Thế giới 29 (37)
1288
Thế giới 29 (38)
1289
Thế giới 29 (39)
1290
Chapter 29 (40)
1291
Thế giới 29 (41)
1292
Thế giới 29 (42)_Hoàn.
1293
Lo lắng.
1294
Thu hồi kí ức bi kịch.
1295
Cưỡng chế nghỉ ngơi.
1296
Cốt truyện thế giới 30.
1297
Nhiệm vụ thế giới 30.
1298
30.Vật thí nghiệm dừng tay!!
1299
Thế giới 30 (2).
1300
Thế giới 30 (3).
1301
Thế giới 30 (4).
1302
Thế giới 30 (5).
1303
Thế giới 30 (6).
1304
Thế giới 30 (7).
1305
Thế giới 30 (8)
1306
Thế giới 30 (9)
1307
Thế giới 30 (10)
1308
Thế giới 30 (11)
1309
Thế giới 30 (12)
1310
Thế giới 30 (13)
1311
Thế giới 30 (14)
1312
Thế giới 30 (15)
1313
Thế giới 30 (16)
1314
Thế giới 30 (17)
1315
Thế giới 30 (18)
1316
Thế giới 30 (19)
1317
Thế giới 30 (20)
1318
Thế giới 30 (21)
1319
Thế giới 30 (22)
1320
Thế giới 30 (23)
1321
Thế giới 30 (24)
1322
Thế giới 30 (25)
1323
Thế giới 30 (26)
1324
Thế giới 30 (27)
1325
Thế giới 30 (28)
1326
Thế giới 30 (29)
1327
Thế giới 30 (30)
1328
Thế giới 30 (31)
1329
Thế giới 30 (32)
1330
Thế giới 30 (33)
1331
Thế giới 30 (34)
1332
Thế giới 30 (35)
1333
Thế giới 30 (36)
1334
Thế giới 30 (37)
1335
Thế giới 30 (38)
1336
Thế giới 30 (39)
1337
Thế giới 30 (40)_Hoàn
1338
Không gian hệ thống 31.
1339
Không gian hệ thống 31 (2)
1340
Cốt truyện thế giới 31.
1341
31.[Vampire × Nhân ngư] (1)
1342
Thế giới 31 (2)
1343
Thế giới 31 (3)
1344
Thế giới 31 (4)
1345
Thế giới 31 (5)
1346
Thế giới 31 (6)
1347
Thế giới 31 (7)
1348
Thế giới 31 (8)
1349
Thế giới 31 (9)
1350
Thế giới 31 (10)
1351
Thế giới 31 (11)
1352
Thế giới 31 (12)
1353
Thế giới 31 (13)
1354
Thế giới 31 (14)
1355
Thế giới 31 (15)
1356
Thế giới 31 (16)
1357
Thế giới 31 (17)
1358
Thế giới 31 (18)_Bão 1/25.
1359
Thế giới 31 (19)_Bão 2/25.
1360
Thế giới 31 (20)_Bão 3/25.
1361
Thế giới 31 (21)_Bão 4/25.
1362
Thế giới 31 (22)_Bão 5/25.
1363
Thế giới 31 (23)_Bão 6/25.
1364
Thế giới 31 (24)_Bão 7/25.
1365
Thế giới 31 (25)_Bão 8/25.
1366
Thế giới 31 (26)_Bão 9/25.
1367
Thế giới 31 (27)_Bão 10/25.
1368
Thế giới 31 (28)_Bão 11/25,5.
1369
Thế giới 31 (29)_Bão 12/25,5
1370
Thế giới 31 (30)_Bão 13/25,5
1371
Thế giới 31 (31)_Bão 14/25,5.
1372
Thế giới 31 (32)_Bão 15/25,5.
1373
Thế giới 31 (33)_Bão 16/25,5.
1374
Thế giới 31 (34)_Bão 17/25,5.
1375
Thế giới 31 (35)_Bão 18/25,5.
1376
Thế giới 31 (36)_Bão 19/25,5.
1377
Thế giới 31 (37)_Bão 20/25,5.
1378
Thế giới 31 (38)_Bão 21/25,5.
1379
Thế giới 31 (39)_Bão 22/25,5.
1380
Thế giới 31 (40)_Bão 23/25,5.
1381
Thế giới 31 (41)_Bão 24/25,5.
1382
Thế giới 31 (42)_Bão 25/25,5.
1383
Thế giới 31 (43)_Bão 25,5/25,5
1384
Thế giới 31 (44)
1385
Thế giới 31 (45)
1386
Thế giới 31 (46)
1387
Thế giới 31 (47)
1388
Thế giới 31 (48)
1389
Thế giới 31 (49)_Hoàn.
1390
Không gian hệ thống 32.
1391
Cốt truyện thế giới 32.
1392
32.Thiếu soái, chia tay đi!!
1393
Thế giới 32 (2)
1394
Thế giới 32 (3)
1395
Thế giới 32 (4)
1396
Thế giới 32 (5)
1397
Thế giới 32 (6)
1398
Thế giới 32 (7)
1399
Thế giới 32 (8)
1400
Thế giới 32 (9)
1401
Thế giới 32 (10)
1402
Thế giới 32 (11)
1403
Thế giới 32 (12)
1404
Thế giới 32 (13)
1405
Thế giới 32 (14)
1406
Thế giới 32 (15)
1407
Thế giới 32 (16)
1408
Thế giới 32 (17)
1409
Thế giới 32 (18)
1410
Thế giới 32 (19)
1411
Thế giới 32 (20)
1412
Thế giới 32 (21)
1413
Thế giới 32 (22)
1414
Thế giới 32 (23)
1415
Thế giới 32 (24)
1416
Thế giới 32 (25)
1417
Thế giới 32 (26)
1418
Thế giới 32 (27)
1419
Thế giới 32 (28)
1420
Thế giới 32 (29)
1421
Thế giới 32 (30)
1422
Thế giới 32 (31)
1423
Thế giới 32 (32)
1424
Thế giới 32 (33)
1425
Thế giới 32 (34)
1426
Thế giới 32 (35)
1427
Thế giới 32 (36)
1428
Thế giới 32 (37)
1429
Thế giới 32 (38)
1430
Thế giới 32 (39)
1431
Thế giới 32 (40)
1432
Thế giới 32 (41)
1433
Thế giới 32 (42)
1434
Thế giới 32 (43)
1435
Thế giới 32 (44)
1436
Thế giới 32 (45)
1437
Thế giới 32 (46)_Hoàn.
1438
Không gian hệ thống 33.
1439
Cốt truyện thế giới 33.
1440
Nhiệm vụ thế giới 33.
1441
33. Nhân thú mạt thế.
1442
Thế giới 33 (2)
1443
Thế giới 33 (3)
1444
Thế giới 33 (4)
1445
Thế giới 33 (5)
1446
Thế giới 33 (6)
1447
Thế giới 33 (7)
1448
Thế giới 33 (8)
1449
Thế giới 33 (9)
1450
Thế giới 33 (10)
1451
Thế giới 33 (11)
1452
Thế giới 33 (12)
1453
Thế giới 33 (13)
1454
Thế giới 33 (14)
1455
Thế giới 33 (15)
1456
Thế giới 33 (16)
1457
Thế giới 33 (17)
1458
Thế giới 33 (18)
1459
Thế giới 33 (19)
1460
Thế giới 33 (20)
1461
Thế giới 33 (21)
1462
Thế giới 33 (22)
1463
Thế giới 33 (23)
1464
Thế giới 33 (24)
1465
Thế giới 33 (25)
1466
Thế giới 33 (26)
1467
Thế giới 33 (27)
1468
Thế giới 33 (28)
1469
Thế giới 33 (29)
1470
Thế giới 33 (30)
1471
Thế giới 33 (31)
1472
Thế giới 33 (32)
1473
Thế giới 33 (33)
1474
Thế giới 33 (34)
1475
Thế giới 33 (35)
1476
Thế giới 33 (36)
1477
Thế giới 33 (37)
1478
Thế giới 33 (38)
1479
Thế giới 33 (39)
1480
Thế giới 33 (40)
1481
Thế giới 33 (41)
1482
Thế giới 33 (42)
1483
Thế giới 33 (43)
1484
Thế giới 33 (44)
1485
Thế giới 33 (45)
1486
Thế giới 33 (46)
1487
Thế giới 33 (47)
1488
Thế giới 33 (48)
1489
Thế giới 33 (49)
1490
Thế giới 33 (50)
1491
Thế giới 33 (51)
1492
Thế giới 33 (52)
1493
Thế giới 33 (53)_Hoàn
1494
Không gian hệ thống 34.
1495
Q&A. (1).
1496
Q&A. (2)
1497
Cốt truyện thế giới 34.
1498
Nhiệm vụ thế giới 34.
1499
34.[E×A]Nam thần mau dừng tay!
1500
Thế giới 34 (2)
1501
Thế giới 34 (3)
1502
Thế giới 34 (4)
1503
Thế giới 34 (5)
1504
Thế giới 34 (6)
1505
Thế giới 34 (7)
1506
Thế giới 34 (8)
1507
Thế giới 34 (9)
1508
Thế giới 34 (10)
1509
Thế giới 34 (11)
1510
Thế giới 34 (12)
1511
Thế giới 34 (13)
1512
Thế giới 34 (14)
1513
Thế giới 34 (15)
1514
Thế giới 34 (16)
1515
Thế giới 34 (17)
1516
Thế giới 34 (18)
1517
Thế giới 34 (19)
1518
Thế giới 34 (20)
1519
Thế giới 34 (21)
1520
Thế giới 34 (22)
1521
Thế giới 34 (23)
1522
Thế giới 34 (24)
1523
Thế giới 34 (25)
1524
Thế giới 34 (26)
1525
Thế giới 34 (27)
1526
Thế giới 34 (28)
1527
Thế giới 34 (29)
1528
Thế giới 34 (30)
1529
Thế giới 34 (31)
1530
Thế giới 34 (32)
1531
Thế giới 34 (33)
1532
Thế giới 34 (34)
1533
Thế giới 34 (35)
1534
Thế giới 34 (36)
1535
Thế giới 34 (37)
1536
Thế giới 34 (38)
1537
Thế giới 34 (39)
1538
Thế giới 34 (40)
1539
Thế giới 34 (41)
1540
Thế giới 34 (42)
1541
Thế giới 34 (43)
1542
Thế giới 34 (44)
1543
Thế giới 34 (45)
1544
Thế giới 34 (46)
1545
Thế giới 34 (47)
1546
Thế giới 34 (48)
1547
Thế giới 34 (49)
1548
Thế giới 34 (50)
1549
Thế giới 34 (51)
1550
Thế giới 34 (52)
1551
Thế giới 34 (53)
1552
Thế giới 34 (54)
1553
Thế giới 34 (55)
1554
Thế giới 34 (56)
1555
Thế giới 34 (57)_Hoàn
1556
Không gian hệ thống 35.
1557
Cốt truyện thế giới 35.
1558
Nhiệm vụ thế giới 35.
1559
35.ThiênThần/ÁcQuỷ(1)_Bão1/10
1560
Thế giới 35 (2)
1561
Thế giới 35 (3)_Bão 3/10.
1562
Thế giới 35 (4)_Bão 4/10.
1563
Thế giới 35 (5)_Bão 5/10.
1564
Thế giới 35 (6)_Bão 6/10.
1565
Thế giới 35 (7)_Bão 7/10.
1566
Thế giới 35 (8)_Bão 8/10.
1567
Thế giới 35 (9)_Bão 9/10.
1568
Thế giới 35 (10)_Bão 10/10.
1569
Thế giới 35 (11)
1570
Thế giới 35 (12)
1571
Thế giới 35 (13)
1572
Thế giới 35 (14)
1573
Thế giới 35 (15)
1574
Thế giới 35 (16)
1575
Thế giới 35 (17)
1576
Thế giới 35 (18)
1577
Thế giới 35 (19)
1578
Thế giới 35 (20)
1579
Thế giới 35 (21)
1580
Thế giới 35 (22)
1581
Thế giới 35 (23)
1582
Thế giới 35 (24)
1583
Thế giới 35 (25)
1584
Thế giới 35 (26)
1585
Thế giới 35 (27)
1586
Thế giới 35 (28)
1587
Thế giới 35 (29)
1588
Thế giới 35 (30)
1589
Thế giới 35 (31)
1590
Thế giới 35 (32)
1591
Thế giới 35 (33)
1592
Thế giới 35 (34)
1593
Thế giới 35 (35)
1594
Thế giới 35 (36)
1595
Thế giới 35 (37)
1596
Thế giới 35 (38)
1597
Thế giới 35 (39)
1598
Thế giới 35 (40)
1599
Thế giới 35 (41)
1600
Thế giới 35 (42)
1601
Thế giới 35 (43)
1602
Thế giới 35 (44)
1603
Thế giới 35 (45)
1604
Thế giới 35 (46)
1605
Thế giới 35 (47)
1606
Thế giới 35 (48)_Hoàn
1607
Không gian hệ thống 36.
1608
Cốt truyện thế giới 36.
1609
Nhiệm vụ thế giới 36.
1610
36. Sư phụ, ta yêu người(1).
1611
Thế giới 36 (2)
1612
Thế giới 36 (3)
1613
Thế giới 36 (4)
1614
Thế giới 36 (5)
1615
Thế giới 36 (6)
1616
Thế giới 36 (7)
1617
Thế giới 36 (8)
1618
Thế giới 36 (9)
1619
Thế giới 36 (10)
1620
Thế giới 36 (11)
1621
Thế giới 36 (12)
1622
Thế giới 36 (13)
1623
Thế giới 36 (14)
1624
Thế giới 36 (15)
1625
Thế giới 36 (16)
1626
Thế giới 36 (17)
1627
Thế giới 36 (18)
1628
Thế giới 36 (19)
1629
Thế giới 36 (20)
1630
Thế giới 36 (21)
1631
Thế giới 36 (22)
1632
Thế giới 36 (23)
1633
Thế giới 36 (24)
1634
Thế giới 36 (25)
1635
Thế giới 36 (26)
1636
Thế giới 36 (27)
1637
Thế giới 36 (28)
1638
Thế giới 36 (29)
1639
Thế giới 36 (30)
1640
Thế giới 36 (31)
1641
Thế giới 36 (32)
1642
Thế giới 36 (33)
1643
Thế giới 36 (34)
1644
Thế giới 36 (35)
1645
Thế giới 36 (36)
1646
Thế giới 36 (37)
1647
Thế giới 36 (38)
1648
Thế giới 36 (39)
1649
Thế giới 36 (40)
1650
Thế giới 36 (41)
1651
Thế giới 36 (42)
1652
Thế giới 36 (43)
1653
Thế giới 36 (44)
1654
Thế giới 36 (45)
1655
Thế giới 36 (46)
1656
Thế giới 36 (47)
1657
Thế giới 36 (48)
1658
Thế giới 36 (49)
1659
Thế giới 36 (50)
1660
Thế giới 36 (51)
1661
Thế giới 36 (52)
1662
Thế giới 36 (53)
1663
Thế giới 36 (54)
1664
Thế giới 36 (55)
1665
Thế giới 36 (56)
1666
Thế giới 36 (57)
1667
Thế giới 36 (58)
1668
Thế giới 36 (59)
1669
Thế giới 36 (60)_Hoàn
1670
Không gian hệ thống 37 (1).
1671
Không gian hệ thống 37 (2).
1672
Cốt truyện thế giới 37.
1673
Nhiệm vụ thế giới 37.
1674
37.Công tước xin dừng tay!!
1675
Thế giới 37 (2)
1676
Thế giới 37 (3)
1677
Thế giới 37 (4)
1678
Thế giới 37 (5)
1679
Thế giới 37 (6)
1680
Thế giới 37 (7)
1681
Thế giới 37 (8)
1682
Thế giới 37 (9)
1683
Thế giới 37 (10)
1684
Thế giới 37 (11)
1685
Thế giới 37 (12)
1686
Thế giới 37 (13)
1687
Thế giới 37 (14)
1688
Thế giới 37 (15)
1689
Thế giới 37 (16)
1690
Thế giới 37 (17)
1691
Thế giới 37 (18)
1692
Thế giới 37 (19)
1693
Thế giới 37 (20)
1694
Thế giới 37 (21)
1695
Thế giới 37 (22)
1696
Thế giới 37 (23)
1697
Thế giới 37 (24)
1698
Thế giới 37 (25)
1699
Thế giới 37 (26)
1700
Thế giới 37 (27)
1701
Thế giới 37 (28)
1702
Thế giới 37 (29)
1703
Thế giới 37 (30)
1704
Thế giới 37 (31)
1705
Thế giới 37 (32)
1706
Thế giới 37 (33)
1707
Thế giới 37 (34)
1708
Thế giới 37 (35)
1709
Thế giới 37 (36)
1710
Thế giới 37 (37)
1711
Thế giới 37 (38)
1712
Thế giới 37 (39)
1713
Thế giới 37 (40)
1714
Thế giới 37 (41).
1715
Thế giới 37 (42)
1716
Thế giới 37 (43)
1717
Thế giới 37 (44)
1718
Thế giới 37 (45)
1719
Thế giới 37 (46)
1720
Thế giới 37 (47)
1721
Thế giới 37 (48)
1722
Thế giới 37 (49)
1723
Thế giới 37 (50)_Hoàn
1724
Không gian hệ thống 38.
1725
Cốt truyện thế giới 38.
1726
Nhiệm vụ thế giới 38.
1727
38.Thợ săn×Vampire
1728
Thế giới 38 (1)
1729
Thế giới 38 (2)
1730
Thế giới 38 (3)
1731
Thế giới 38 (4)
1732
Thế giới 38 (5)
1733
Thế giới 38 (6)
1734
Thế giới 38 (7)
1735
Thế giới 38 (8)
1736
Thế giới 38 (9)
1737
Thế giới 38 (10)
1738
Thế giới 38 (11)
1739
Thế giới 38 (12)
1740
Thế giới 38 (13)
1741
Thế giới 38 (14)
1742
Thế giới 38 (15)
1743
Thế giới 38 (16)
1744
Thế giới 38 (17)
1745
Thế giới 38 (18)
1746
Thế giới 38 (19)
1747
Thế giới 38 (20)
1748
Thế giới 38 (21)
1749
Thế giới 38 (22)
1750
Thế giới 38 (23)
1751
Thế giới 38 (24)
1752
Thế giới 38 (25)
1753
Thế giới 38 (26)
1754
Thế giới 38 (27)
1755
Thế giới 38 (28)
1756
Thế giới 38 (29)
1757
Thế giới 38 (30)
1758
Thế giới 38 (31)
1759
Thế giới 38 (32)
1760
Thế giới 38 (33)
1761
Thế giới 38 (34)
1762
Thế giới 38 (35)
1763
Thế giới 38 (36)
1764
Thế giới 38 (37)
1765
Thế giới 38 (38)
1766
Thế giới 38 (39)
1767
Thế giới 38 (40)
1768
Thế giới 38 (41)
1769
Thế giới 38 (42)
1770
Thế giới 38 (43)
1771
Thế giới 38 (44)
1772
Thế giới 38 (45)
1773
Thế giới 38 (46)
1774
Thế giới 38 (47)
1775
Thế giới 38 (48)
1776
Thế giới 38 (49)
1777
Thế giới 38 (50)
1778
Thế giới 38 (51)
1779
Thế giới 38 (52)
1780
Thế giới 38 (53)
1781
Thế giới 38 (54)_Hoàn
1782
Không gian hệ thống 39.
1783
Cốt truyện thế giới 39.
1784
Nhiệm vụ 39.
1785
39. Tinh cầu, dị năng: Thiếu soái đừng hắc hoá.
1786
Thế giới 39 (2)
1787
Thế giới 39 (3)
1788
Thế giới 39 (4)
1789
Thế giới 39 (5)
1790
Thế giới 39 (6)
1791
Thế giới 39 (7)
1792
Thế giới 39 (8)
1793
Thế giới 39 (9)
1794
Thế giới 39 (10)
1795
Thế giới 39 (11)
1796
Thế giới 39 (12)
1797
Thế giới 39 (13)
1798
Thế giới 39 (14)
1799
Thế giới 39 (15)
1800
Thế giới 39 (16)
1801
Thế giới 39 (17)
1802
Thế giới 39 (18)
1803
Thế giới 39 (19)
1804
Thế giới 39 (20)
1805
Thế giới 39 (21)
1806
Thế giới 39 (22)
1807
Thế giới 39 (23)
1808
Thế giới 39 (24)
1809
Thế giới 39 (25)
1810
Thế giới 39 (26)
1811
Thế giới 39 (27)
1812
Thế giới 39 (28)
1813
Thế giới 39 (29)
1814
Thế giới 39 (30)
1815
Thế giới 39 (31)
1816
Thế giới 39 (32)
1817
Thế giới 39 (33)
1818
Thế giới 39 (34)
1819
Thế giới 39 (35)
1820
Thế giới 39 (36)
1821
Thế giới 39 (37)
1822
Thế giới 39 (38)
1823
Thế giới 39 (39)
1824
Thế giới 39 (40)
1825
Thế giới 39 (41)
1826
Thế giới 39 (42)
1827
Thế giới 39 (43)
1828
Thế giới 39 (44)
1829
Thế giới 39 (45)
1830
Thế giới 39 (46)
1831
Thế giới 39 (47)
1832
Thế giới 39 (48)
1833
Thế giới 39 (49)
1834
Thế giới 39 (50)
1835
Thế giới 39 (51)
1836
Thế giới 39 (52)
1837
Thế giới 39 (53)
1838
Thế giới 39 (54)_Hoàn
1839
Không gian hệ thống 40.
1840
Cốt truyện thế giới 40.
1841
Nhiệm vụ thế giới 40.
1842
40. Quỷ Vương ngược dòng.(1)
1843
Thế giới 40 (2)
1844
Thế giới 40 (3)
1845
Thế giới 40 (4)
1846
Thế giới 40 (5)
1847
Thế giới 40 (6)
1848
Thế giới 40 (7)
1849
Thế giới 40 (8)
1850
Thế giới 40 (9)
1851
Thế giới 40 (10)
1852
Thế giới 40 (11)
1853
Thế giới 40 (12)
1854
Thế giới 40 (13)
1855
Thế giới 40 (14)
1856
Thế giới 40 (15)
1857
Thế giới 40 (16)
1858
Thế giới 40 (17)
1859
Thế giới 40 (18)
1860
Thế giới 40 (19)
1861
Thế giới 40 (20)
1862
Thế giới 40 (21)
1863
Thế giới 40 (22)
1864
Thế giới 40 (23)
1865
Thế giới 40 (24)
1866
Thế giới 40 (25)
1867
Thế giới 40 (26)
1868
Thế giới 40 (27)
1869
Thế giới 40 (28)
1870
Thế giới 40 (29)_Bão 1/20.
1871
Thế giới 40 (30)_Bão 2/20.
1872
Thế giới 40 (31)_Bão 3/20.
1873
Thế giới 40 (32)_Bão 4/20.
1874
Thế giới 40 (33)_Bão 5/20.
1875
Thế giới 40 (34)_Bão 6/20.
1876
Thế giới 40 (35)_Bão 7/20.
1877
Thế giới 40 (36)_Bão 8/20.
1878
Thế giới 40 (37)_Bão 9/20.
1879
Thế giới 40 (38)_Bão 10/20.
1880
Thế giới 40 (39)_Bão 11/20.
1881
Thế giới 40 (40)_Bão 12/20.
1882
Thế giới 40 (41)_Bão 13/20.
1883
Thế giới 40 (42)_Bão 14/20.
1884
Thế giới 40 (43)_Bão 15/20.
1885
Thế giới 40 (44)_Bão 16/20.
1886
Thế giới 40 (45)_Bão 17/20.
1887
Thế giới 40 (46)_Bão 18/20.