Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

34.8M

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

Hành động | Tình yêu | Đam mỹ | Tổng tài | Đã Full

35.4M

Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai

Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai

Trường học | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Ngược | Harem

17.6M

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

Xuyên Không | Tổng tài | Bảo bảo | Ngọt sủng | Showbiz | ABO

44.3M

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Hành động | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Nữ cường | Báo thù

7.1M

Nuôi Vợ Từ Bé : Anh Trai Là Tên Đáng Ghét!

Nuôi Vợ Từ Bé : Anh Trai Là Tên Đáng Ghét!

Trường học | Tổng tài | Đã Full

8.3M

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Trái tim đã ngừng đập

20.8M

Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu.

Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu.

Tổng tài | Đã Full | Yêu thầm | Ngọt ngào sủng thê | Bá đạo tổng tài

252.5K

Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Oan gia | Hôn nhân hợp đồng | Cường- cường

1.8M

Yêu Trong Thù Hận (H+)

Yêu Trong Thù Hận (H+)

Tổng tài | Đã Full | Ngược | Truy thê | Hợp đồng tình yêu | Hôn nhân ngược luyến

5.0M

[ĐM]Xuyên Các Thế Giới Bạch Liên Hoa Thăng Cấp Rồi!

[ĐM]Xuyên Các Thế Giới Bạch Liên Hoa Thăng Cấp Rồi!

Xuyên Không | Tổng tài

2.2M

[ĐN Tokyo Revengers] Để Được Thăng Cấp,Tôi Phải Doạ Người!

[ĐN Tokyo Revengers] Để Được Thăng Cấp,Tôi Phải Doạ Người!

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Tokyo Revengers

4.4M

Quý Thiếu Dừng Lại Tôi Mang Thai Mất

Quý Thiếu Dừng Lại Tôi Mang Thai Mất

Tình yêu | Đam mỹ | Hài Hước | Tổng tài | Đã Full

9.1M

[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

6.8M

Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Bảo bảo

5.9M

Kế Hoạch Cưa Đổ Cậu Của Bạn Trai Cũ

Kế Hoạch Cưa Đổ Cậu Của Bạn Trai Cũ

Tổng tài | Ngọt sủng-1

262.1K

Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Trùng sinh | Xuyên nhanh | Nghịch tập

1.4M

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Showbiz | Trùng sinh | Cường- cường

2.3M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play