Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

Đam mỹ | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Bảo bảo | Ngọt sủng | Showbiz | ABO

41.2M

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Xuyên Không | Đã Full | Ngọt sủng-1 | Nữ phụ pháo hôi

99.6K

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

31.9M

Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ

Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ

Đam mỹ | Xuyên Không

35.6M

Phế Phi Phục Sủng

Phế Phi Phục Sủng

Xuyên Không | Xuyên nhanh | Cổ đại cung đình

155.3K

[Đam Mỹ] Tôi Xuyên Không Rồi! Các Anh Vẫn Muốn Ngược Tôi Nữa Sao?

[Đam Mỹ] Tôi Xuyên Không Rồi! Các Anh Vẫn Muốn Ngược Tôi Nữa Sao?

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không

8.7M

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Trái tim đã ngừng đập

18.6M

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ

Đam mỹ | Xuyên Không | Trái tim đã ngừng đập

3.0M

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Trường học | Tình yêu | Xuyên Không | Đã Full | Nữ cường

1.6M

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Bảo bảo | Nữ cường

2.9M

Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers

Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers

Hành động | Xuyên Không | Hài Hước | Đã Full | Tokyo Revengers

13.1M

Ác Nữ Điện Hạ: Công Chúa, Ngài Tới Rồi !

Ác Nữ Điện Hạ: Công Chúa, Ngài Tới Rồi !

Trường học | Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Nữ cường | Dị giới

26.5M

Ta Là Mẹ Của Nam Phụ Phản Diện

Ta Là Mẹ Của Nam Phụ Phản Diện

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không

13.2M

[Đn Naruto] Đứa Con Ngoài Giá Thú Của Tộc Uchiha.

[Đn Naruto] Đứa Con Ngoài Giá Thú Của Tộc Uchiha.

Xuyên Không | Đã Full | Nữ cường | Trùng sinh | Naruto

2.0M

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

Cứu Vớt Xà Vương Phản Diện Si Tình

Xuyên Không | Đã Full | Hệ thống | Xuyên thư | Ngược luyến tình thâm | Nữ phụ pháo hôi

247.6K

Phượng Họa Phong Vân

Phượng Họa Phong Vân

Xuyên Không | Đã Full | Cường- cường | Triều đại giả tưởng | Nữ tôn nữ cường

681.6K

Hệ Thống, Đi Chơi Nào

Hệ Thống, Đi Chơi Nào

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

45.5M

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

Xuyên Không | Đã Full | Mafia | Ngược | Tokyo Revengers

3.6M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play