Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

34.8M

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

Xuyên Không | Tổng tài | Bảo bảo | Ngọt sủng | Showbiz | ABO

44.3M

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

[Đam Mỹ]Xuyên Vào Vai Ác Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Trái tim đã ngừng đập

20.8M

[Haikyuu] Cuộc Đời Mới

[Haikyuu] Cuộc Đời Mới

Trường học | Xuyên Không | Fanfic | Harem | Haikyuu!!

1.4M

[BL] Các Ngài Ấy Luôn Bám Lấy Tôi!

[BL] Các Ngài Ấy Luôn Bám Lấy Tôi!

Xuyên Không | Đã Full | Harem

5.3M

[ĐM]Xuyên Các Thế Giới Bạch Liên Hoa Thăng Cấp Rồi!

[ĐM]Xuyên Các Thế Giới Bạch Liên Hoa Thăng Cấp Rồi!

Xuyên Không | Tổng tài

2.2M

[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh

[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Đã Full

9.7M

[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

6.8M

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

Xuyên Không | Đã Full | Mafia | Ngược | Tokyo Revengers

4.4M

Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers

Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers

Xuyên Không | Đã Full | Tokyo Revengers

13.7M

Hệ Thống, Đi Chơi Nào

Hệ Thống, Đi Chơi Nào

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

46.0M

Phản Diện Ta Đây Sẽ Không Chết

Phản Diện Ta Đây Sẽ Không Chết

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Đã Full

12.2M

Nữ Phụ Quay Đầu!

Nữ Phụ Quay Đầu!

Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Xuyên nhanh

275.5K

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Trường học | Tình yêu | Xuyên Không | Đã Full | Nữ cường

2.0M

[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện

[Đam Mỹ]Trở Thành Phản Diện

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Đã Full

8.5M

Phế Phi Phục Sủng

Phế Phi Phục Sủng

Xuyên Không | Đã Full | Xuyên nhanh | Cổ đại cung đình

811.3K

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Bảo bảo | Nữ cường

4.2M

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ

Đam mỹ | Xuyên Không | Trái tim đã ngừng đập

3.5M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play