Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Der Zeit

[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng

4.3 |

Tên tác giả: Der Zeit

lần đầu tui viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tui nhaa / 🚨Warning : OOC!!
CHÚ Ý: không lấy truyện của mình đăng lên tiktok =)))

Truyện này do Der Zeit cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 173 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
chap 1: sự khởi đầu
2
chap 2: làm quen
3
chap 3
4
chap 4
5
chap 5: giới thiệu
6
chap 6
7
chap 7
8
chap 8
9
chap 9
10
chap 10
11
chap 11
12
chap 12
13
chap 13
14
chap 14
15
chap 15
16
chap 16
17
chap 17
18
Chap 18
19
chap 19
20
chap 20
21
chap 21
22
chap 22
23
chap 23
24
chap 24
25
chap 25
26
chap 26
27
chap 27
28
chap 28
29
chap 29
30
chap 30
31
chap 31
32
chap 32
33
chap 33
34
chap 34
35
chap 35
36
chap 36
37
chap 37
38
chap 38
39
chap 39
40
chap 40
41
chap 41
42
chap 42
43
chap 43
44
chap 44
45
chap 45
46
chap 46
47
chap 47
48
chap 48
49
chap 49
50
chap 50
51
chap 51
52
chap 52
53
chap 53
54
chap 54
55
chap 55
56
chap 56
57
chap 57
58
chap 58
59
chap 59
60
chap 60
61
chap 61
62
chap 62
63
chap 63
64
chap 64
65
chap 65: quá khứ
66
chap 66
67
chap 67
68
chap 68
69
chap 69
70
chap 70
71
chap 71
72
chap 72
73
chap 73
74
chap 74
75
chap 75
76
chap 76
77
ngoại truyện 1
78
chap 78
79
chap 79
80
chap 80
81
chap 81
82
chap 82
83
chap 83
84
chap 84 + Q&A
85
chap 85
86
chap 86
87
chap 87
88
chap 88
89
chap 89
90
chap 90
91
chap 91
92
chap 92
93
chap 93
94
chap 94
95
THÔNG BÁO!: không phải truyện
96
chap 95
97
chap 96
98
chap 97
99
chap 98
100
chap 99
101
chap 100
102
chap 101
103
chap 102
104
chap 103
105
chap 104
106
chap 105
107
Tâm sự một chút
108
chap 106
109
chap 107
110
chap 108
111
chap 109
112
chap 110
113
chap 111
114
chap 112
115
chap 113
116
chap 114
117
chap 115
118
chap 116
119
chap 117
120
chap 118
121
chap 119
122
ngoại truyện 2
123
chap 121
124
chap 122
125
chap 123
126
chap 124
127
chap 125
128
chap 126
129
chap 127
130
chap 128
131
chap 129
132
chap 130
133
chap 131
134
chap 132
135
chap 133
136
chap 134
137
chap 135
138
chap 136
139
chap 137
140
chap 138
141
chap 139
142
chap 140
143
chap 141
144
chap 142
145
chap 143
146
chap 144
147
chap 145
148
chap 146
149
chap 147
150
chap 148
151
chap 149
152
chap 150
153
chap 151
154
chap 152
155
chap 153: "Con nợ tài năng"
156
chap 154: END
157
Ngoại truyện 3
158
Ngoại truyện 4
159
Phần 2: Chương 1
160
P2: Chương 2
161
P2: Chương 3
162
P2: Chương 4
163
P2: Chương 5
164
P2: Chương 6
165
P2: Chương 7
166
P2: Chương 8
167
P2: Chương 9
168
P2: Chương 10
169
P2: Chương 11
170
P2: Chương 12
171
P2: Chương 13
172
P2: Chương 14
173
P2: Chương 15
173
P2: Chương 15
172
P2: Chương 14
171
P2: Chương 13
170
P2: Chương 12
169
P2: Chương 11
168
P2: Chương 10
167
P2: Chương 9
166
P2: Chương 8
165
P2: Chương 7
164
P2: Chương 6
163
P2: Chương 5
162
P2: Chương 4
161
P2: Chương 3
160
P2: Chương 2
159
Phần 2: Chương 1
158
Ngoại truyện 4
157
Ngoại truyện 3
156
chap 154: END
155
chap 153: "Con nợ tài năng"
154
chap 152
153
chap 151
152
chap 150
151
chap 149
150
chap 148
149
chap 147
148
chap 146
147
chap 145
146
chap 144
145
chap 143
144
chap 142
143
chap 141
142
chap 140
141
chap 139
140
chap 138
139
chap 137
138
chap 136
137
chap 135
136
chap 134
135
chap 133
134
chap 132
133
chap 131
132
chap 130
131
chap 129
130
chap 128
129
chap 127
128
chap 126
127
chap 125
126
chap 124
125
chap 123
124
chap 122
123
chap 121
122
ngoại truyện 2
121
chap 119
120
chap 118
119
chap 117
118
chap 116
117
chap 115
116
chap 114
115
chap 113
114
chap 112
113
chap 111
112
chap 110
111
chap 109
110
chap 108
109
chap 107
108
chap 106
107
Tâm sự một chút
106
chap 105
105
chap 104
104
chap 103
103
chap 102
102
chap 101
101
chap 100
100
chap 99
99
chap 98
98
chap 97
97
chap 96
96
chap 95
95
THÔNG BÁO!: không phải truyện
94
chap 94
93
chap 93
92
chap 92
91
chap 91
90
chap 90
89
chap 89
88
chap 88
87
chap 87
86
chap 86
85
chap 85
84
chap 84 + Q&A
83
chap 83
82
chap 82
81
chap 81
80
chap 80
79
chap 79
78
chap 78
77
ngoại truyện 1
76
chap 76
75
chap 75
74
chap 74
73
chap 73
72
chap 72
71
chap 71
70
chap 70
69
chap 69
68
chap 68
67
chap 67
66
chap 66
65
chap 65: quá khứ
64
chap 64
63
chap 63
62
chap 62
61
chap 61
60
chap 60
59
chap 59
58
chap 58
57
chap 57
56
chap 56
55
chap 55
54
chap 54
53
chap 53
52
chap 52
51
chap 51
50
chap 50
49
chap 49
48
chap 48
47
chap 47
46
chap 46
45
chap 45
44
chap 44
43
chap 43
42
chap 42
41
chap 41
40
chap 40
39
chap 39
38
chap 38
37
chap 37
36
chap 36
35
chap 35
34
chap 34
33
chap 33
32
chap 32
31
chap 31
30
chap 30
29
chap 29
28
chap 28
27
chap 27
26
chap 26
25
chap 25
24
chap 24
23
chap 23
22
chap 22
21
chap 21
20
chap 20
19
chap 19
18
Chap 18
17
chap 17
16
chap 16
15
chap 15
14
chap 14
13
chap 13
12
chap 12
11
chap 11
10
chap 10
9
chap 9
8
chap 8
7
chap 7
6
chap 6
5
chap 5: giới thiệu
4
chap 4
3
chap 3
2
chap 2: làm quen
1
chap 1: sự khởi đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF [Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play