Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Khánh Như?

Cuối Con Đường

5.0 |

Tên tác giả: Khánh Như?

Tên: Thư Viện
Tác giả: Khánh Như? ( Miya💤 )
Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Yêu thầm, Tổng tài,...
Nơi cuối con đường, có một Chí Kiên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi Hàng Lâm đến đích, kiên nhẫn để ngày nào đó được nắm tay em đi đến lễ đường...
Khi gặp lại mới biết, trái tim này chưa từng ngừng nhớ, ngừng thương...
“ tinh hà rực rỡ, em là ngọn lửa chốn nhân gian. Vạn vật ngọt ngào, nhưng em lại vượt xa cả vạn vật.”

Truyện này do Khánh Như? cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Cuối Con Đường
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Xem toàn bộ
Tải PDF Cuối Con Đường
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play