Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

[Đam Mỹ] Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

4.8 |

Tên tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt
Thể loại: Xuyên thư, đam mỹ
Cp: Lãnh Phong x Hàn Liên.
Bá đạo, Phúc hắc siêu sủng thụ công x Hồ ly giả thỏ, tạc mao dụ người thụ

Văn án:
Cậu bên ngoài là một ảnh đế trẻ tuổi, bên trong theo chân anh họ đi thực hiện những phi vụ trong bóng tối. Đối với bên ngoài luôn tươi cười tiêu chuẩn xã giao, là một hủ nam chính hiệu. Sau khi xuyên vào bộ BL nhất thụ đa công máu chó, lại là hiệu ứng cánh bướm ở kiếp sau của thụ chính, Hàn Liên sẽ ra sao? Xem để biết🤣

Truyện mình tự viết nên có lẽ cấu trúc câu văn chưa được hoàn chỉnh hoặc xuất hiện những lỗi sai mong mn nhiệt tình đóng góp.
truyện thuộc thể loại đam mỹ, yaoi nên ai kì thị thì làm ơn đừng vào rồi phán này nọ.

# Truyện trên nick đều do mk tự viết làm ơn đừng reup cảm ơn 😷

Truyện này do Hoàng Hôn Họa Nguyệt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ] Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 147 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Mở Đầu
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73: H (cp phụ)
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
Chương 106
109
Chương 107
110
Chương 108
111
Chương 109
112
Chương 110
113
Chương 111
114
Chương 112
115
Chương 113
116
Chương 114
117
Chương 115
118
Chương 116
119
Chương 117
120
Chương 118
121
Chương 119
122
Chương 120
123
Chương 121
124
Chương 122
125
Chương 123
126
Chương 124
127
Chương 125
128
Chương 126
129
Chương 127
130
Chương 128
131
Chương 129
132
Chương 130
133
Chương 131
134
Chương 132
135
Chương 133
136
Chương 134
137
Chương 135
138
Chương 136
139
Chương 137
140
Chương 138
141
Chương 139
142
Chương 140
143
Chương 141
144
Chương 142: Hoàn.
145
Phiên ngoại
146
Giới thiệu truyện mới.
147
Giới thiệu truyện mới part 2
147
Giới thiệu truyện mới part 2
146
Giới thiệu truyện mới.
145
Phiên ngoại
144
Chương 142: Hoàn.
143
Chương 141
142
Chương 140
141
Chương 139
140
Chương 138
139
Chương 137
138
Chương 136
137
Chương 135
136
Chương 134
135
Chương 133
134
Chương 132
133
Chương 131
132
Chương 130
131
Chương 129
130
Chương 128
129
Chương 127
128
Chương 126
127
Chương 125
126
Chương 124
125
Chương 123
124
Chương 122
123
Chương 121
122
Chương 120
121
Chương 119
120
Chương 118
119
Chương 117
118
Chương 116
117
Chương 115
116
Chương 114
115
Chương 113
114
Chương 112
113
Chương 111
112
Chương 110
111
Chương 109
110
Chương 108
109
Chương 107
108
Chương 106
107
Chương 105
106
Chương 104
105
Chương 103
104
Chương 102
103
Chương 101
102
Chương 100
101
Chương 99
100
Chương 98
99
Chương 97
98
Chương 96
97
Chương 95
96
Chương 94
95
Chương 93
94
Chương 92
93
Chương 91
92
Chương 90
91
Chương 89
90
Chương 88
89
Chương 87
88
Chương 86
87
Chương 85
86
Chương 84
85
Chương 83
84
Chương 82
83
Chương 81
82
Chương 80
81
Chương 79
80
Chương 79
79
Chương 78
78
Chương 77
77
Chương 76
76
Chương 75
75
Chương 74
74
Chương 73: H (cp phụ)
73
Chương 72
72
Chương 71
71
Chương 70
70
Chương 69
69
Chương 68
68
Chương 67
67
Chương 66
66
Chương 65
65
Chương 64
64
Chương 63
63
Chương 62
62
Chương 61
61
Chương 60
60
Chương 59
59
Chương 58
58
Chương 57
57
Chương 56
56
Chương 55
55
Chương 54
54
Chương 53
53
Chương 52
52
Chương 51
51
Chương 50
50
Chương 49
49
Chương 48
48
Chương 47
47
Chương 46
46
Chương 45
45
Chương 44
44
Chương 43
43
Chương 42
42
Chương 41
41
Chương 40
40
Chương 39
39
Chương 38
38
Chương 37
37
Chương 36
36
Chương 35
35
Chương 34
34
Chương 33
33
Chương 32
32
Chương 31
31
Chương 30
30
Chương 29
29
Chương 28
28
Chương 27
27
Chương 26
26
Chương 25
25
Chương 24
24
Chương 23
23
Chương 22
22
Chương 21
21
Chương 20
20
Chương 19
19
Chương 18
18
Chương 17
17
Chương 16
16
Chương 15
15
Chương 14
14
Chương 13
13
Chương 12
12
Chương 11
11
Chương 10
10
Chương 9
9
Chương 8
8
Chương 7
7
Chương 6
6
Chương 5
5
Chương 4
4
Chương 3
3
Chương 2
2
Chương 1
1
Mở Đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF [Đam Mỹ] Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play