Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai

Sự Chiếm Hữu Của 5 Người Anh Trai

Trường học | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Ngược | Harem

18.2M

Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Tổng tài | Ngược | Cường thủ hào đoạt

240.3K

TÌNH YÊU CỦA ÁC MA

TÌNH YÊU CỦA ÁC MA

Tình yêu | Tổng tài | Ngược | Truy thê | Hôn nhân ngược luyến | Cuộc sống hôn nhân

216.6K

[Mau Xuyên] Nam Thần Đừng Hòng Thoát

[Mau Xuyên] Nam Thần Đừng Hòng Thoát

Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full | Ngọt sủng | Ngược

14.1M

Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Tình yêu | Đã Full | Mafia | Ngược | Đô thị

519.0K

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Đã Full | Ngược | Cường- cường | Tình yêu vượt giai cấp | Quân hôn

1.8M

Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Tình yêu | Đã Full | Ngược | Yêu thầm | Bác sĩ

215.6K

[ Lichaeng+futa ] Em Là Duy Nhất

[ Lichaeng+futa ] Em Là Duy Nhất

Đã Full | Mafia | Ngọt sủng | Ngược | BLACKPINK | Lichaeng

4.5M

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Truy thê | Yêu thầm | Gả thay | Bá đạo tổng tài

1.0M

Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Đã Full | Ngọt sủng | Ngược | Xuyên sách | Tình yêu vượt giai cấp | Nữ phụ pháo hôi | Bá đạo tổng tài

2.6M

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Đã Full | Ngược | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Ngược luyến tình thâm

14.0M

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

(Tokyo Revengers) GIẤC MƠ

Xuyên Không | Đã Full | Mafia | Ngược | Tokyo Revengers

4.6M

Mua Vợ [Lichaeng]

Mua Vợ [Lichaeng]

Tình yêu | Fanfic | Tổng tài | Đã Full | Bách hợp | Mafia | Ngược | BLACKPINK

1.8M

Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Ép hôn | Hôn nhân hợp đồng | Cuộc sống hôn nhân

1.0M

[Thế Thân] Cố Cận Ngôn!Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

[Thế Thân] Cố Cận Ngôn!Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Tổng tài | Ngược | Yêu thầm | Thế thân

101.0K

|LiChaeng| HỒI MÔN

|LiChaeng| HỒI MÔN

Đã Full | Ngược | BLACKPINK

6.5M

Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngược

1.1M

Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Tổng tài | Ngọt sủng | Ngược | Yêu thầm | Boylove | Nửa thanh xuân nửa đô thị

244.7K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play