Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đỗ Phong

Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

5.0 |

Tên tác giả: Đỗ Phong

Trái đất bị những côn trùng ngoài hành tinh xâm lược.

Nhân loại phát minh ra huyết thanh, đưa nhân loại hướng tân sinh, sử dụng cơ giáp đánh nhau với lũ trùng.

Đỗ Phong tình cờ bị côn trùng thôn phệ, trở thành trùng tộc. thay vì tấn công nhân loại, hắn lại sử dụng sức mạnh này cứu vớt nhân loại.

Thay vì cùng trùng tộc là một, Hắn lại trở thành một hiệp sĩ mặt nạ, tự nhận mình là KAMEN RIDER Mushi!

Truyện này do Đỗ Phong cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 77 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: mở đầu
2
Chương 2: Hình cầu kì dị
3
Chương 3: Tai nạn
4
Chương 4: đến trường
5
Chương 5: Bạo Vương
6
Chương 6: Gia nhập quân đội
7
Chương 7: Quân nhân
8
Chương 8: Trái tim dũng giả
9
Chương 9: Trần Đình Hùng cùng Trần Đình Quang
10
Chương 10: Ngày huấn luyện đầu tiên
11
Chương 11: tình hình xấu
12
Chương 12: Mục tiêu thật sự
13
Chương 13: Cứu viện?
14
Chương 14: khát vọng
15
Chương 15: Nguy hiểm cận kề
16
Chương 16: Phương án thoát thân.
17
Chương 17: Giết Đại trùng
18
Chương 18: Bị ăn.
19
Chương 19: tin xấu.
20
Chương 20: Siêu huyết thanh và Cơ giáp.
21
Chương 21: RờI đi
22
Chương 22: Kamen rider kabuto
23
Chương 23: Thôn phệ
24
Chương 24: thế giới này cần có kamen rider!!!
25
Chương 25: Chú lăng nghiêm và thiền định.
26
Chương 26: Trường học thiếu lương thực.
27
Chương 27: tìm kiếm thực phẩm.
28
Chương 28: Các học sinh nghênh chiến trùng tử.
29
Chưong 29: Henshin! Giải quyết lũ trùng tử.
30
Chương 30: Thần thông.
31
Chương 31: Vòng không gian.
32
Chương 32: tiểu thế giới.
33
Chương 33: Thôn phệ nhân loại.
34
Chương 34: Ứng cứu!
35
Chương 35: kịp thời cứu người
36
Chương 36: "Quái vật đâu rồi?"
37
Chưong 37: bị vây khốn
38
Chương 38: Thần hồn tấn cấp.
39
Chưong 39: Kamen rider Mushi!
40
chương 40: Quay lại trường học
41
Chương 41: thảm trạng.
42
Chương 42: Quá khứ của ông Hùng.
43
Chương 43: Rời khỏi trường.
44
Chưong 44: truyền dạy kĩ xảo.
45
Chương 45: rời đi.
46
Chương 46: Trần Đại Hưng.
47
Chương 47: siêu chiến binh cấp 1.
48
Chương 48: Cơ giáp
49
Chương 49: Sĩ khí.
50
Chương 50: Thánh Dực Chiến Sĩ.
51
Chương 51: Phá hồn kỹ.
52
Chương 52: rời đi nhà nhỏ
53
Chương 53: Trùng mèo
54
Chương 54: tiến vào khu biệt thự.
55
Chương 55: Chỉ là bao cát.
56
Chương 56: Trấn Ma Thương.
57
Chương57: Bùa chú
58
Chương 58: linh khí.
59
Chương 59: Hoạ phù.
60
Chương 60: Nhỏ máu nhận chủ Trấn Ma Thương.
61
Chương 61: Đại Minh săn giết Trùng Tử
62
Chương 62: Cửa hàng cây giống.
63
chương 63: tâm tư của Lý Minh Triết
64
Chương 64: tiến vào
65
Chương 65: Lý Minh Triết cầu khẩn.
66
Chương 66: Đưa hai người tới nơi an toàn.
67
Chương 67: sắp tới
68
Chương 68: mồi nhử
69
Chương 69: Trùng Tử tấn công
70
Chương 70: giết chết cụ chúng nó!
71
Chương 71: Chuẩn bị tiêu diệt Đại Trùng
72
Chương 72: Tiêu diệt Đại Trùng
73
Chương 73: Quay lại ứng cứu
74
Chương 74: tâm cơ
75
chương 75: kẻ ác luôn được sống thảnh thơi.
76
Chương 76: trúng đạn
77
Chương 77: Chuẩn bị phẫu thuật
77
Chương 77: Chuẩn bị phẫu thuật
76
Chương 76: trúng đạn
75
chương 75: kẻ ác luôn được sống thảnh thơi.
74
Chương 74: tâm cơ
73
Chương 73: Quay lại ứng cứu
72
Chương 72: Tiêu diệt Đại Trùng
71
Chương 71: Chuẩn bị tiêu diệt Đại Trùng
70
Chương 70: giết chết cụ chúng nó!
69
Chương 69: Trùng Tử tấn công
68
Chương 68: mồi nhử
67
Chương 67: sắp tới
66
Chương 66: Đưa hai người tới nơi an toàn.
65
Chương 65: Lý Minh Triết cầu khẩn.
64
Chương 64: tiến vào
63
chương 63: tâm tư của Lý Minh Triết
62
Chương 62: Cửa hàng cây giống.
61
Chương 61: Đại Minh săn giết Trùng Tử
60
Chương 60: Nhỏ máu nhận chủ Trấn Ma Thương.
59
Chương 59: Hoạ phù.
58
Chương 58: linh khí.
57
Chương57: Bùa chú
56
Chương 56: Trấn Ma Thương.
55
Chương 55: Chỉ là bao cát.
54
Chương 54: tiến vào khu biệt thự.
53
Chương 53: Trùng mèo
52
Chương 52: rời đi nhà nhỏ
51
Chương 51: Phá hồn kỹ.
50
Chương 50: Thánh Dực Chiến Sĩ.
49
Chương 49: Sĩ khí.
48
Chương 48: Cơ giáp
47
Chương 47: siêu chiến binh cấp 1.
46
Chương 46: Trần Đại Hưng.
45
Chương 45: rời đi.
44
Chưong 44: truyền dạy kĩ xảo.
43
Chương 43: Rời khỏi trường.
42
Chương 42: Quá khứ của ông Hùng.
41
Chương 41: thảm trạng.
40
chương 40: Quay lại trường học
39
Chưong 39: Kamen rider Mushi!
38
Chương 38: Thần hồn tấn cấp.
37
Chưong 37: bị vây khốn
36
Chương 36: "Quái vật đâu rồi?"
35
Chương 35: kịp thời cứu người
34
Chương 34: Ứng cứu!
33
Chương 33: Thôn phệ nhân loại.
32
Chương 32: tiểu thế giới.
31
Chương 31: Vòng không gian.
30
Chương 30: Thần thông.
29
Chưong 29: Henshin! Giải quyết lũ trùng tử.
28
Chương 28: Các học sinh nghênh chiến trùng tử.
27
Chương 27: tìm kiếm thực phẩm.
26
Chương 26: Trường học thiếu lương thực.
25
Chương 25: Chú lăng nghiêm và thiền định.
24
Chương 24: thế giới này cần có kamen rider!!!
23
Chương 23: Thôn phệ
22
Chương 22: Kamen rider kabuto
21
Chương 21: RờI đi
20
Chương 20: Siêu huyết thanh và Cơ giáp.
19
Chương 19: tin xấu.
18
Chương 18: Bị ăn.
17
Chương 17: Giết Đại trùng
16
Chương 16: Phương án thoát thân.
15
Chương 15: Nguy hiểm cận kề
14
Chương 14: khát vọng
13
Chương 13: Cứu viện?
12
Chương 12: Mục tiêu thật sự
11
Chương 11: tình hình xấu
10
Chương 10: Ngày huấn luyện đầu tiên
9
Chương 9: Trần Đình Hùng cùng Trần Đình Quang
8
Chương 8: Trái tim dũng giả
7
Chương 7: Quân nhân
6
Chương 6: Gia nhập quân đội
5
Chương 5: Bạo Vương
4
Chương 4: đến trường
3
Chương 3: Tai nạn
2
Chương 2: Hình cầu kì dị
1
Chương 1: mở đầu
Xem toàn bộ
Tải PDF Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play