Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Con wibu có bằng IELTS

[Tokyo Revengers]Em Gái Haitani Sao? Haru-nii Anh Trai Tao Đấy~

4.8 |

Tên tác giả: Con wibu có bằng IELTS

Ngược - ngọt - ngược - ngọt - ngược - ngọt x … ♾ , ai đủ kiên nhẫn hãy đọc , OOC nặng , cảm ơn
Muốn báo cáo truyện thì đừng có làm thế , cmt và tôi sẽ đọc và rút kinh nghiệm và khi đọc truyện của tôi đừng cmt toxic có thể thêm phần ý kiến riêng của bạn vào nha
Tôi ghét những người báo cáo tác phẩm và những cmt toxic cảm ơn ạ …

Truyện này do Con wibu có bằng IELTS cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Tokyo Revengers]Em Gái Haitani Sao? Haru-nii Anh Trai Tao Đấy~
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 307 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chapter 1
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55
56
Chapter 56
57
Chapter 57
58
Chapter 58
59
Chapter 59
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71
72
Chapter 72
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Chapter 76
77
Chapter 77
78
Chapter 78
79
Chapter 79
80
Chapter 80
81
Chapter 81
82
Chapter 82
83
Chapter 83
84
Chapter 84
85
Chapter 85
86
Chapter 86
87
Chapter 87
88
Chapter 88
89
Chapter 89
90
Chapter 90
91
Chapter 91
92
Chapter 92
93
Chapter 93
94
Chapter 94
95
Chapter 95
96
Chapter 96
97
Chapter 97
98
Chapter 98
99
Chapter 99
100
Chapter 100
101
Chapter 101
102
Chapter 102
103
Chapter 103
104
Chapter 104
105
Chapter 105
106
Chapter 106
107
Chapter 107
108
Chapter 108
109
Chapter 109
110
Chapter 110
111
Chapter 111
112
Chapter 112
113
Chapter 113
114
Chapter 114
115
Chapter 115
116
Chapter 116
117
Chapter 117
118
Chapter 118
119
Chapter 119
120
Chapter 120
121
Chapter 121
122
Chapter 122
123
Chapter 123
124
Chapter 124
125
Chapter 125
126
Chapter 126
127
Chapter 127
128
Chapter 128
129
Chapter 129
130
Chapter 130
131
Chapter 131
132
Chapter 132
133
Chapter 133
134
Chapter 134
135
Chapter 135
136
Chapter 136
137
Chapter 137
138
Chapter 138
139
Chapter 139
140
Chapter 140
141
Chapter 141
142
Chapter 142
143
Chapter 143
144
Chapter 144
145
Chapter 145
146
Chapter 146
147
Chapter 147
148
Chapter 148
149
Chapter 149
150
Chapter 150
151
Chapter 151
152
Chapter 152
153
Chapter 153
154
Chapter 154
155
Chapter 155
156
Chapter 156
157
Phản hồi một số cmt
158
Chapter 158
159
Chapter 159
160
Chapter 160
161
Chapter 161
162
Chapter 162
163
Chapter 163
164
Chapter 164
165
Chapter 165
166
Chapter 166
167
Chapter 167
168
Chapter 168
169
Chapter 169
170
Chapter 170
171
Chapter 171
172
Chapter 172
173
Chapter 173
174
Chapter 174
175
Chapter 175
176
Chapter 176
177
Chapter 177
178
Chapter 178
179
ngoại truyệnnn
180
Chapter 179+180
181
Chapter 181
182
Chapter 182
183
Chapter 183
184
Chapter 184
185
Chapter 185
186
Chapter 186
187
Chapter 187
188
Chapter 188
189
Chapter 189
190
Chapter 190
191
Chapter 191
192
Chapter 192
193
Chapter 193
194
Chapter 194
195
Chapter 195
196
Chapter 196
197
Chapter 197
198
Chapter 198
199
Chapter 199
200
Chapter 200
201
Chapter 201
202
Chapter 202
203
Chapter 203
204
Chapter 204
205
Chapter 205
206
Chapter 206
207
Chapter 207
208
Chapter 208
209
Chapter 209
210
Chapter 210
211
Chapter 211
212
Chapter 212
213
Chapter 213
214
Chapter 214
215
Chapter 215
216
Chapter 216
217
Chapter 217
218
Chapter 218
219
Chapter 219
220
Chapter 220
221
Chapter 221
222
Chapter 222
223
Chapter 223
224
Chapter 224
225
Chapter 225
226
Chapter 226
227
Chapter 227
228
Chapter 228
229
Chapter 229 H nhẹ
230
Chapter 230 H nhẹ
231
Chapter 231
232
Chapter 232
233
Chapter 233
234
Chapter 234
235
Chapter 235
236
Chapter 236
237
Chapter 237
238
Chapter 238
239
Chapter 239
240
Chapter 240
241
Chapter 241
242
Chapter 242
243
Chapter 243
244
Chapter 244
245
Chapter 245
246
Chapter 246
247
Chapter 247
248
Chapter 248
249
Chapter 249
250
Manjirou's pov
251
Chapter 251
252
Chapter 252
253
Chapter 253
254
Chapter 254
255
Chapter 255
256
Rabenda's pov part 1
257
Rabenda's Pov part 2
258
Rabenda's Pov part 3
259
Rabenda's pov part4
260
Rabenda's pov part5
261
Rabenda's Pov end
262
Chapter 262
263
Chapter 263
264
Chapter 264
265
Chapter 265
266
Chapter 266
267
Chapter 267
268
Chapter 268
269
Chapter 269
270
Chapter 270
271
Chapter 271
272
Chapter 272
273
Chapter 273
274
Chapter 274
275
tâm sự " mỏng " cùng tác giả
276
Chapter 276
277
Chapter 277
278
Chapter 278
279
Chapter 279
280
Chapter 280
281
Chapter 281
282
Chapter 282
283
Chapter 283
284
Chapter 284
285
Chapter 285
286
Chapter 286
287
Chapter 287
288
Chapter 288
289
Chapter 289
290
Chapter 290
291
Chapter 291
292
Chapter 292
293
Chapter 293
294
Chapter 294
295
Chapter 295
296
Chapter 296
297
Chapter 297
298
Chapter 298
299
Chapter 299
300
Chapter 300
301
Chapter 301
302
Chapter 302
303
Chapter 303
304
Chapter 304
305
Chapter 305
306
Chapter 306
307
Chapter 307
307
Chapter 307
306
Chapter 306
305
Chapter 305
304
Chapter 304
303
Chapter 303
302
Chapter 302
301
Chapter 301
300
Chapter 300
299
Chapter 299
298
Chapter 298
297
Chapter 297
296
Chapter 296
295
Chapter 295
294
Chapter 294
293
Chapter 293
292
Chapter 292
291
Chapter 291
290
Chapter 290
289
Chapter 289
288
Chapter 288
287
Chapter 287
286
Chapter 286
285
Chapter 285
284
Chapter 284
283
Chapter 283
282
Chapter 282
281
Chapter 281
280
Chapter 280
279
Chapter 279
278
Chapter 278
277
Chapter 277
276
Chapter 276
275
tâm sự " mỏng " cùng tác giả
274
Chapter 274
273
Chapter 273
272
Chapter 272
271
Chapter 271
270
Chapter 270
269
Chapter 269
268
Chapter 268
267
Chapter 267
266
Chapter 266
265
Chapter 265
264
Chapter 264
263
Chapter 263
262
Chapter 262
261
Rabenda's Pov end
260
Rabenda's pov part5
259
Rabenda's pov part4
258
Rabenda's Pov part 3
257
Rabenda's Pov part 2
256
Rabenda's pov part 1
255
Chapter 255
254
Chapter 254
253
Chapter 253
252
Chapter 252
251
Chapter 251
250
Manjirou's pov
249
Chapter 249
248
Chapter 248
247
Chapter 247
246
Chapter 246
245
Chapter 245
244
Chapter 244
243
Chapter 243
242
Chapter 242
241
Chapter 241
240
Chapter 240
239
Chapter 239
238
Chapter 238
237
Chapter 237
236
Chapter 236
235
Chapter 235
234
Chapter 234
233
Chapter 233
232
Chapter 232
231
Chapter 231
230
Chapter 230 H nhẹ
229
Chapter 229 H nhẹ
228
Chapter 228
227
Chapter 227
226
Chapter 226
225
Chapter 225
224
Chapter 224
223
Chapter 223
222
Chapter 222
221
Chapter 221
220
Chapter 220
219
Chapter 219
218
Chapter 218
217
Chapter 217
216
Chapter 216
215
Chapter 215
214
Chapter 214
213
Chapter 213
212
Chapter 212
211
Chapter 211
210
Chapter 210
209
Chapter 209
208
Chapter 208
207
Chapter 207
206
Chapter 206
205
Chapter 205
204
Chapter 204
203
Chapter 203
202
Chapter 202
201
Chapter 201
200
Chapter 200
199
Chapter 199
198
Chapter 198
197
Chapter 197
196
Chapter 196
195
Chapter 195
194
Chapter 194
193
Chapter 193
192
Chapter 192
191
Chapter 191
190
Chapter 190
189
Chapter 189
188
Chapter 188
187
Chapter 187
186
Chapter 186
185
Chapter 185
184
Chapter 184
183
Chapter 183
182
Chapter 182
181
Chapter 181
180
Chapter 179+180
179
ngoại truyệnnn
178
Chapter 178
177
Chapter 177
176
Chapter 176
175
Chapter 175
174
Chapter 174
173
Chapter 173
172
Chapter 172
171
Chapter 171
170
Chapter 170
169
Chapter 169
168
Chapter 168
167
Chapter 167
166
Chapter 166
165
Chapter 165
164
Chapter 164
163
Chapter 163
162
Chapter 162
161
Chapter 161
160
Chapter 160
159
Chapter 159
158
Chapter 158
157
Phản hồi một số cmt
156
Chapter 156
155
Chapter 155
154
Chapter 154
153
Chapter 153
152
Chapter 152
151
Chapter 151
150
Chapter 150
149
Chapter 149
148
Chapter 148
147
Chapter 147
146
Chapter 146
145
Chapter 145
144
Chapter 144
143
Chapter 143
142
Chapter 142
141
Chapter 141
140
Chapter 140
139
Chapter 139
138
Chapter 138
137
Chapter 137
136
Chapter 136
135
Chapter 135
134
Chapter 134
133
Chapter 133
132
Chapter 132
131
Chapter 131
130
Chapter 130
129
Chapter 129
128
Chapter 128
127
Chapter 127
126
Chapter 126
125
Chapter 125
124
Chapter 124
123
Chapter 123
122
Chapter 122
121
Chapter 121
120
Chapter 120
119
Chapter 119
118
Chapter 118
117
Chapter 117
116
Chapter 116
115
Chapter 115
114
Chapter 114
113
Chapter 113
112
Chapter 112
111
Chapter 111
110
Chapter 110
109
Chapter 109
108
Chapter 108
107
Chapter 107
106
Chapter 106
105
Chapter 105
104
Chapter 104
103
Chapter 103
102
Chapter 102
101
Chapter 101
100
Chapter 100
99
Chapter 99
98
Chapter 98
97
Chapter 97
96
Chapter 96
95
Chapter 95
94
Chapter 94
93
Chapter 93
92
Chapter 92
91
Chapter 91
90
Chapter 90
89
Chapter 89
88
Chapter 88
87
Chapter 87
86
Chapter 86
85
Chapter 85
84
Chapter 84
83
Chapter 83
82
Chapter 82
81
Chapter 81
80
Chapter 80
79
Chapter 79
78
Chapter 78
77
Chapter 77
76
Chapter 76
75
Chapter 75
74
Chapter 74
73
Chapter 73
72
Chapter 72
71
Chapter 71
70
Chapter 70
69
Chapter 69
68
Chapter 68
67
Chapter 67
66
Chapter 66
65
Chapter 65
64
Chapter 64
63
Chapter 63
62
Chapter 62
61
Chapter 61
60
Chapter 60
59
Chapter 59
58
Chapter 58
57
Chapter 57
56
Chapter 56
55
Chapter 55
54
Chapter 54
53
Chapter 53
52
Chapter 52
51
Chapter 51
50
Chapter 50
49
Chapter 49
48
Chapter 48
47
Chapter 47
46
Chapter 46
45
Chapter 45
44
Chapter 44
43
Chapter 43
42
Chapter 42
41
Chapter 41
40
Chapter 40
39
Chapter 39
38
Chapter 38
37
Chapter 37
36
Chapter 36
35
Chapter 35
34
Chapter 34
33
Chapter 33
32
Chapter 32
31
Chapter 31
30
Chapter 30
29
Chapter 29
28
Chapter 28
27
Chapter 27
26
Chapter 26
25
Chapter 25
24
Chapter 24
23
Chapter 23
22
Chapter 22
21
Chapter 21
20
Chapter 20
19
Chapter 19
18
Chapter 18
17
Chapter 17
16
Chapter 16
15
Chapter 15
14
Chapter 14
13
Chapter 13
12
Chapter 12
11
Chapter 11
10
Chapter 10
9
Chapter 9
8
Chapter 8
7
Chapter 7
6
Chapter 6
5
Chapter 5
4
Chapter 4
3
Chapter 3
2
Chapter 2
1
Chapter 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [Tokyo Revengers]Em Gái Haitani Sao? Haru-nii Anh Trai Tao Đấy~
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play