Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Thích Hoan Hỉ

CUỘC SỐNG VÔ SẢN CHẾT TIỆT!

5.0 |

Tên tác giả: Thích Hoan Hỉ

Tô Bình là một sinh viên mới tốt nghiệp. Cậu học chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp . Tương lai không biết có chói lọi hay không, nhưng hiện tại chỉ còn ba ngày nữa , nếu cậu mà còn không đóng tiền phòng liền bị chủ nhà gói ghém đồ đạc quẳng ra ngoài đường ở .
Con đường công danh không như cậu từng mơ tưởng. Vừa bước ra đời đã bị hai chữ thất nghiệp dập cho tả tơi.
Không như ai kia, người ta nói rất đúng "không có so sánh không có đâu thương", vừa sinh ra đã ở đích . Đã vậy còn tàng ác bóc lột sức lao động của nhân viên vô sản . bào tiền thì thôi đi, đến tình cảm cũng bào không còn một mảnh sơ thừa lại. Tô bình chỉ đành căm hận đấu tranh trong thầm lặng .

Truyện này do Thích Hoan Hỉ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

CUỘC SỐNG VÔ SẢN CHẾT TIỆT!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 36 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF CUỘC SỐNG VÔ SẢN CHẾT TIỆT!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play