Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Lê Văn Cương

Đế Vương

5.0 |

Tên tác giả: Lê Văn Cương

Vũ Tuấn Kiệt trọng sinh đến một thế giới cổ đại, hoàng triều san sát. Vận mệnh thường dân như sâu kiến. Võ giả cao ngạo ngự trị thế gian.

Đối mặt với vô số âm mưu của các thế lực, binh đao trận mạc tranh cướp tài nguyên, các mối quan hệ phức tạp của thế gia đại tộc. Hắn sẽ chọn như thế nào.

Hắn sẽ cúi đầu hèn mọn xin sống, mặc cho kẻ khác chà đạp hay sao.

Không, hắn sẽ phản kháng. Một ngày trường kiếm vẫn còn trong tay hắn, là một ngày hắn còn chiến đấu.

Con đường đế vương vốn tàn khốc, nhưng mộng đế vương ai sẽ hi vọng mình là vật nền đâu. Đối mặt với cơ hội trường sinh ai sẽ là người thắng cuối cùng.

Trên con đường hắn chọn chỉ có hoa và máu. Hắn muốn dùng máu của kẻ thù để trải đường. Hắn muốn nghe tiếng kêu khóc, sợ hãi của kẻ thù, chúc mừng cho chiến thắng của hắn. Hắn muốn xây dựng một đế quốc hùng mạnh. Hắn muốn khắc tên của mình vào một tấm bia đá, đời đời không bị quên lãng.

Truyện này do Lê Văn Cương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Đế Vương
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 84 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Cất tiếng
2
Chương 2: Cất tiếng 2
3
Chương 3: Sóng ngầm
4
Chương 4: Hệ thống
5
Chương 5: Thăm dò
6
Chương 6: Võ giả
7
Chương 7: Hôn lễ
8
Chương 8: Hôn lễ 2
9
Chương 9: Vũ tộc
10
Chương 10: Vũ tộc 2
11
Chương 11: Vũ tộc 3
12
Chương 12: Tu luyện
13
Chương 13: Tu Luyện 2
14
Chương 14: Đại hôn
15
Chương 15: Đại hôn 2
16
Chương 16: Sóng gió nổi lên
17
Chương 17: Hoàng đế bị ốm
18
Chương 18: Hoàng đế bị ốm 2
19
Chương 19: Âm Mưu
20
Chương 20: Âm mưu 2
21
Chương 21: Trở mặt
22
Chương 22: Sóng ngầm
23
Chương 23: Họ Ngụy tính là thứ gì
24
chương 24: Họ Ngụy Tính là thứ gì 2
25
Chương 25: Báo gió sắp tới
26
Chương 26: Bão gió sắp tới 2
27
Chương 27: Sóng gió sắp tới 3
28
Chương 28: Tham hỏi
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Cút hoặc chết
31
Chương 31: Rắc rối
32
Chương 32: Âm Mưu
33
Chương 33: Âm mưu 2
34
chương 34: Tin Tức
35
Chương 35: Khách khanh đặc quyền
36
Chương 36: Bằng hữu và lợi ích
37
Chương 37: Thăm dò
38
chương 38: Thăm dò
39
Chương 39: Đấu giá
40
Chương 40: Đi cùng
41
Chương 41: Đi nhờ
42
Chương 42: Rắc rối
43
Chương 43: Rắc rối 2
44
Chương 44: Cướp tú cầu
45
Chương 45: Cướp tú cầu 2
46
Chương 46: Được thế lấn tới
47
Chương 47: Kết Hôn
48
Chương 48: Kết hôn 2
49
Chương 49: Tư do và luật lệ
50
Chương 50: Ta muốn cùng người kết hôn
51
chương 51: Ta muốn cùng ngươi kết hôn 2
52
chương 52: Đàm Phán
53
Chương 53: Thành hôn
54
Chương 54: Lòng người
55
Chương 55:
56
Chương 56: Gặp mặt
57
chương 57: Rắc rối
58
Chương 58: Hạ độc
59
Chương 59: Vứt bỏ quân cờ
60
Chương 60: Vứt bỏ quân cờ 2
61
Chương 61:
62
Chương 62:
63
Chương 63: Thức tỉnh
64
Chương 64: Con đường tương lai
65
Chương 65: Đánh cờ
66
Chương 66:
67
Chương 67: Trò chơi
68
Chương 68: Trò chơi 2
69
Chương 69: Tròi chơi 3
70
Chương 70: trò chơi 4
71
chương 71: Đối đầu
72
Chương 72:
73
Chương 73
74
Chương 74: Âm mưu
75
Chương 75: Đánh cờ
76
chương 76: Đánh cờ 2
77
Chương 77: Đánh Cờ 3
78
Chương 78: Đánh cờ 4
79
Chương 79: Bẫy rập
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83
84
Chương 84:
84
Chương 84:
83
Chương 83
82
Chương 82:
81
Chương 81:
80
Chương 80:
79
Chương 79: Bẫy rập
78
Chương 78: Đánh cờ 4
77
Chương 77: Đánh Cờ 3
76
chương 76: Đánh cờ 2
75
Chương 75: Đánh cờ
74
Chương 74: Âm mưu
73
Chương 73
72
Chương 72:
71
chương 71: Đối đầu
70
Chương 70: trò chơi 4
69
Chương 69: Tròi chơi 3
68
Chương 68: Trò chơi 2
67
Chương 67: Trò chơi
66
Chương 66:
65
Chương 65: Đánh cờ
64
Chương 64: Con đường tương lai
63
Chương 63: Thức tỉnh
62
Chương 62:
61
Chương 61:
60
Chương 60: Vứt bỏ quân cờ 2
59
Chương 59: Vứt bỏ quân cờ
58
Chương 58: Hạ độc
57
chương 57: Rắc rối
56
Chương 56: Gặp mặt
55
Chương 55:
54
Chương 54: Lòng người
53
Chương 53: Thành hôn
52
chương 52: Đàm Phán
51
chương 51: Ta muốn cùng ngươi kết hôn 2
50
Chương 50: Ta muốn cùng người kết hôn
49
Chương 49: Tư do và luật lệ
48
Chương 48: Kết hôn 2
47
Chương 47: Kết Hôn
46
Chương 46: Được thế lấn tới
45
Chương 45: Cướp tú cầu 2
44
Chương 44: Cướp tú cầu
43
Chương 43: Rắc rối 2
42
Chương 42: Rắc rối
41
Chương 41: Đi nhờ
40
Chương 40: Đi cùng
39
Chương 39: Đấu giá
38
chương 38: Thăm dò
37
Chương 37: Thăm dò
36
Chương 36: Bằng hữu và lợi ích
35
Chương 35: Khách khanh đặc quyền
34
chương 34: Tin Tức
33
Chương 33: Âm mưu 2
32
Chương 32: Âm Mưu
31
Chương 31: Rắc rối
30
Chương 30: Cút hoặc chết
29
Chương 29: Rắc rối
28
Chương 28: Tham hỏi
27
Chương 27: Sóng gió sắp tới 3
26
Chương 26: Bão gió sắp tới 2
25
Chương 25: Báo gió sắp tới
24
chương 24: Họ Ngụy Tính là thứ gì 2
23
Chương 23: Họ Ngụy tính là thứ gì
22
Chương 22: Sóng ngầm
21
Chương 21: Trở mặt
20
Chương 20: Âm mưu 2
19
Chương 19: Âm Mưu
18
Chương 18: Hoàng đế bị ốm 2
17
Chương 17: Hoàng đế bị ốm
16
Chương 16: Sóng gió nổi lên
15
Chương 15: Đại hôn 2
14
Chương 14: Đại hôn
13
Chương 13: Tu Luyện 2
12
Chương 12: Tu luyện
11
Chương 11: Vũ tộc 3
10
Chương 10: Vũ tộc 2
9
Chương 9: Vũ tộc
8
Chương 8: Hôn lễ 2
7
Chương 7: Hôn lễ
6
Chương 6: Võ giả
5
Chương 5: Thăm dò
4
Chương 4: Hệ thống
3
Chương 3: Sóng ngầm
2
Chương 2: Cất tiếng 2
1
Chương 1: Cất tiếng
Xem toàn bộ
Tải PDF Đế Vương
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play