Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Lạc Thanhh

[ĐN Tokyo Revengers] Ngoại Lệ Duy Nhất

4.9 |

Tên tác giả: Lạc Thanhh

Hắn ghét kẻ yếu đuối, nhưng lại yêu dáng vẻ yếu đuối của em.

Truyện này do Lạc Thanhh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Ngoại Lệ Duy Nhất
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 104 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chapter 1
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55
56
Chapter 56
57
Chapter 57
58
Chapter 58
59
Chapter 59
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71
72
Chapter 72
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Chapter 76
77
Chapter 77
78
Chapter 78
79
Chapter 79
80
Chapter 80
81
Chapter 81
82
Chapter 82
83
Chapter 83
84
Chapter 84
85
Chapter 85
86
Chapter 86
87
Chapter 87
88
Chapter 88
89
Chapter 89
90
Chapter 90
91
Chapter 91
92
Chapter 92
93
Chapter 93
94
Chapter 94
95
Chapter 95
96
Chapter 96
97
Chapter 97
98
Chapter 98
99
Chapter 99
100
Chapter 100
101
Chapter 101
102
Ngoại truyện: Du học (1)
103
Ngoại truyện: Du học (2)
104
Ngoại truyện: Cầu hôn
104
Ngoại truyện: Cầu hôn
103
Ngoại truyện: Du học (2)
102
Ngoại truyện: Du học (1)
101
Chapter 101
100
Chapter 100
99
Chapter 99
98
Chapter 98
97
Chapter 97
96
Chapter 96
95
Chapter 95
94
Chapter 94
93
Chapter 93
92
Chapter 92
91
Chapter 91
90
Chapter 90
89
Chapter 89
88
Chapter 88
87
Chapter 87
86
Chapter 86
85
Chapter 85
84
Chapter 84
83
Chapter 83
82
Chapter 82
81
Chapter 81
80
Chapter 80
79
Chapter 79
78
Chapter 78
77
Chapter 77
76
Chapter 76
75
Chapter 75
74
Chapter 74
73
Chapter 73
72
Chapter 72
71
Chapter 71
70
Chapter 70
69
Chapter 69
68
Chapter 68
67
Chapter 67
66
Chapter 66
65
Chapter 65
64
Chapter 64
63
Chapter 63
62
Chapter 62
61
Chapter 61
60
Chapter 60
59
Chapter 59
58
Chapter 58
57
Chapter 57
56
Chapter 56
55
Chapter 55
54
Chapter 54
53
Chapter 53
52
Chapter 52
51
Chapter 51
50
Chapter 50
49
Chapter 49
48
Chapter 48
47
Chapter 47
46
Chapter 46
45
Chapter 45
44
Chapter 44
43
Chapter 43
42
Chapter 42
41
Chapter 41
40
Chapter 40
39
Chapter 39
38
Chapter 38
37
Chapter 37
36
Chapter 36
35
Chapter 35
34
Chapter 34
33
Chapter 33
32
Chapter 32
31
Chapter 31
30
Chapter 30
29
Chapter 29
28
Chapter 28
27
Chapter 27
26
Chapter 26
25
Chapter 25
24
Chapter 24
23
Chapter 23
22
Chapter 22
21
Chapter 21
20
Chapter 20
19
Chapter 19
18
Chapter 18
17
Chapter 17
16
Chapter 16
15
Chapter 15
14
Chapter 14
13
Chapter 13
12
Chapter 12
11
Chapter 11
10
Chapter 10
9
Chapter 9
8
Chapter 8
7
Chapter 7
6
Chapter 6
5
Chapter 5
4
Chapter 4
3
Chapter 3
2
Chapter 2
1
Chapter 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [ĐN Tokyo Revengers] Ngoại Lệ Duy Nhất
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play