Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Huyền huyễn | Đã Full | Trùng sinh | Ma pháp | Dị giới | Chiến tranh quân sự

17.5K

Đệ Nhất Pháp Sư

Đệ Nhất Pháp Sư

Huyền huyễn | Xuyên Không | Đã Full | Trùng sinh | Bí ẩn | Tu tiên | Xuyên qua thời không

30.5K

Hoàng Thiên Đại Đế

Hoàng Thiên Đại Đế

Hành động | Đã Full | Dị giới | Tu tiên tông môn | Sử thi mạo hiểm

291.3K

Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo VN

Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo VN

Kinh dị | Đã Full | Tu tiên tông môn

30.6K

Đại Việt Đế Quốc

Đại Việt Đế Quốc

Đã Full | Xuyên nhanh | Xuyên việt | Xuyên qua thời không | Chiến tranh quân sự

10.2K

Mùa Tuyết Tan: Ước Nguyện Đêm Sao Sau Mưa

Mùa Tuyết Tan: Ước Nguyện Đêm Sao Sau Mưa

Đã Full | Xuyên nhanh | Hệ thống | Xuyên thư | Bàn tay vàng | Sảng văn | Nghịch tập

144.7K

Vùng Đất Tử Thần - Phần 1

Vùng Đất Tử Thần - Phần 1

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Zombie | Tận thế Zombie | Du hành mạo hiểm

33.6K

[Xuyên Không] Immortales -Kẻ Bất Diệt

[Xuyên Không] Immortales -Kẻ Bất Diệt

Hành động | Đã Full | Dị giới

62.7K

Thiên Phong Khởi

Thiên Phong Khởi

Tình yêu | Đã Full | Yêu thầm | Cửu biệt trùng phùng | Tu tiên tông môn

41.5K

Không Gian Vô Lực.

Không Gian Vô Lực.

Đã Full | Tu tiên tông môn

12.1K

Trọng Sinh Chi Ta Là Ma Tu (Phần 1)

Trọng Sinh Chi Ta Là Ma Tu (Phần 1)

Đã Full | Dị giới | Xuyên việt

127.7K

Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Đã Full | Trộm mộ | Tu tiên tông môn | Quỷ nhập thân

8.0K

Gate:Double World

Gate:Double World

Huyền huyễn | Đã Full

4.3K

Truyền Nhân Long Hổ Sơn (Phần 1)

Truyền Nhân Long Hổ Sơn (Phần 1)

Đã Full | Cương thi | Thanh mai trúc mã-1 | Xuyên việt | Tu tiên tông môn | Quỷ nhập thân

136.7K

World Perish: Thế Giới Diệt Vong

World Perish: Thế Giới Diệt Vong

Kinh dị | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Zombie

16.3K

Ác Ma Biết Yêu

Ác Ma Biết Yêu

Tình yêu | Đã Full | Ma tộc

2.9K

Chuyến Đi " Đáng Nhớ "

Chuyến Đi " Đáng Nhớ "

Hành động | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Mắt âm dương | Trừ tà | Viễn tưởng thần bí

20.7K

Ta Là Thích Kiếm Pháp, Xung Ji Ohru

Ta Là Thích Kiếm Pháp, Xung Ji Ohru

Tình yêu | Huyền huyễn | Đã Full

4.5K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play