Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hoàng Thiên Đại Đế

Hoàng Thiên Đại Đế

Hành động | Đã Full | Dị giới | Tu tiên tông môn | Sử thi mạo hiểm

245.0K

Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo VN

Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo VN

Kinh dị | Đã Full | Tu tiên tông môn

12.9K

Thiên Phong Khởi

Thiên Phong Khởi

Tình yêu | Đã Full | Yêu thầm | Cửu biệt trùng phùng | Tu tiên tông môn

41.0K

Truyền Nhân Long Hổ Sơn (Phần 1)

Truyền Nhân Long Hổ Sơn (Phần 1)

Đã Full | Cương thi | Thanh mai trúc mã-1 | Xuyên việt | Tu tiên tông môn | Quỷ nhập thân

131.0K

Trùng Sinh : Duyên Âm Truyền Kiếp.

Trùng Sinh : Duyên Âm Truyền Kiếp.

Hành động | Đã Full | Tu tiên tông môn

42.4K

Quỷ Sai Sống

Quỷ Sai Sống

Hài Hước | Đã Full | Xuyên việt | Hệ thống tu tiên | Quỷ nhập thân

28.1K

Họa Đạo Tại Dị Năng Giới

Họa Đạo Tại Dị Năng Giới

Đã Full | Siêu năng lực | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

7.7K

Bất Tử Thần Ma

Bất Tử Thần Ma

Huyền huyễn | Đã Full | Hệ thống | Vô dụng | Sử thi kỳ ảo

7.9K

Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Đã Full | Trộm mộ | Tu tiên tông môn | Quỷ nhập thân

7.4K

Trọng Sinh Chi Ta Là Ma Tu (Phần 1)

Trọng Sinh Chi Ta Là Ma Tu (Phần 1)

Đã Full | Dị giới | Xuyên việt

125.7K

Đại Việt Đế Quốc

Đại Việt Đế Quốc

Đã Full | Xuyên nhanh | Xuyên việt | Xuyên qua thời không | Chiến tranh quân sự

7.7K

Không Gian Vô Lực.

Không Gian Vô Lực.

Đã Full | Tu tiên tông môn

8.0K

Chiến Thần Trừ Yêu Dẹp Loạn

Chiến Thần Trừ Yêu Dẹp Loạn

Huyền huyễn | Đã Full | Linh dị

6.4K

Chuyến Đi " Đáng Nhớ "

Chuyến Đi " Đáng Nhớ "

Hành động | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Mắt âm dương | Trừ tà | Viễn tưởng thần bí

19.8K

Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play