Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Truy thê | Cường- cường | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng hài hước

426.2K

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

[ĐAM MỸ, XUYÊN NHANH] Lão Công, Mau Yêu Ta!!

Đam mỹ | Huyền huyễn | Xuyên Không | Tổng tài | Bảo bảo | Ngọt sủng | Showbiz | ABO

41.2M

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)

Đã Full | Ngọt sủng-1 | Ngọt sủng hài hước

3.1M

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược

1.1M

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Xuyên Không | Đã Full | Ngọt sủng-1 | Nữ phụ pháo hôi

100.2K

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Xuyên Không Làm Vợ Các Anh Ma Cà Rồng

Tình yêu | Đam mỹ | Xuyên Không | Tổng tài | Đã Full

31.9M

Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Đã Full | Yêu thầm | Ngược luyến tình thâm | Ngọt ngào sủng thê | Cường thủ hào đoạt | Bá đạo tổng tài

1.5M

Sắc Tình Khó Cưỡng (H+)

Sắc Tình Khó Cưỡng (H+)

Tổng tài | Đã Full | Ngược

3.9M

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

[ Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Hoàng Thiếu!

Hành động | Tình yêu | Đam mỹ | Tổng tài | Đã Full

32.6M

Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ

Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ

Đam mỹ | Xuyên Không

35.6M

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Bảo Bối, Em Chạy Đi Đâu?

Hành động | Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Mafia | Nữ cường | Báo thù

5.5M

Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Tổng tài | Truy thê | Ngược luyến tình thâm | Trả thù

98.6K

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Đã Full | Ngọt sủng | Showbiz | Xuyên sách | Nghịch tập

772.7K

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Showbiz | Trùng sinh | Cường- cường

1.4M

Yêu Đương Cùng Vị Hôn Thê

Yêu Đương Cùng Vị Hôn Thê

Trường học | Tình yêu | Đã Full

18.9M

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Đã Full | Ngọt sủng | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

307.2K

Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

5.3M

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Tình yêu | Đã Full | Ngọt sủng | Đô thị

367.9K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play