Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đào Đào Unnie

Gió Nổi Lên Rồi

5.0 |

Tên tác giả: Đào Đào Unnie

- Gửi thanh xuân, thời gian mà chúng ta dành để theo đuổi giấc mơ. Khi mà tuổi trẻ chúng ta vẫn đang đắm đuối, khi mà ta chấp nhận tình yêu tuổi 17 không có một đáp án, khi mà thời xuân chính là cuốn sách rồi sẽ khép lại khi chúng ta biết ngày mai rồi sẽ trưởng thành. Chào cậu người tớ từng yêu. Rất vui vì được gặp cậu! Rất vui vì gặp được cậu, gió lại vì ta mà nổi lên rồi. / Gió Nổi Lên Rồi /

Truyện này do Đào Đào Unnie cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Gió Nổi Lên Rồi
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Xem toàn bộ
Tải PDF Gió Nổi Lên Rồi
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play