Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: TiểuNgọc

Hệ Thống Hưởng Thụ

4.1 |

Tên tác giả: TiểuNgọc

Tên truyện: Hệ Thống Hưởng Thụ

Thể loại: Tình yêu, xuyên không, cổ đại, hiện đại,.....

Cửu Thiên Ngọc không biết mắc phải cái lí do gì mà mình chết nữa nhưng cũng may cô gặp được hai tiểu đệ đệ đáng yêu (hệ thống) giúp cô xuyên không

Mà cái này không giống trong mấy tiểu thuyết là gặp phải hệ thống công lược rồi đi làm nhiệm vụ đâu mà còn ngược lại á nó là hệ thống hưởng thụ đó chỉ cần ở không cũng có nam nhân dâng đến trước mặt a

Như vậy còn gì sướng bằng đúng không mà sao ta lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Truyện này do TiểuNgọc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Hệ Thống Hưởng Thụ
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 200 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Gặp gỡ hệ thống
2
TG1: Quận chúa nổi loạn (1)
3
TG1: (2)
4
TG1: (3)
5
TG1: (4)
6
TG1: (5)
7
TG1: (6)
8
TG1: (7)
9
TG1: (8)
10
TG1: (9)
11
TG1: (10)
12
TG1: (11)
13
TG1: (12)
14
TG1: (13)
15
TG1: Hoàn
16
TG2: Idol theo đuổi tôi đi (1)
17
TG2: (2)
18
TG2: (3)
19
TG2: (4)
20
TG2: (5)
21
TG2: (6)
22
TG2: (7)
23
TG2: (8)
24
TG2: (9)
25
TG2: Hoàn
26
TG3: Bắt nam chủ làm đồ đệ (1)
27
TG3: (2)
28
TG3: (3)
29
TG3: (4)
30
TG3: (5)
31
TG3: (6)
32
TG3: (7)
33
TG3: (8)
34
TG3: (9)
35
TG3: (10)
36
TG3: (11)
37
TG3: (12)
38
TG3: (13)
39
TG3: (14)
40
TG3: Hoàn
41
TG4:Ông xã là hắc bang chủ (1)
42
TG4: (2)
43
TG4: (3)
44
TG4: (4)
45
TG4: (5)
46
TG4: (6)
47
TG4: (7)
48
TG4: (8)
49
TG4: (9)
50
TG4: (10)
51
TG4: Hoàn
52
TG5:Hậu cung mỹ nam của ta (1)
53
TG5: (2)
54
TG5: (3)
55
TG5: (4)
56
TG5: (5)
57
TG5: (6)
58
TG5: (7)
59
TG5: (8)
60
TG5: (9)
61
TG5: (10)
62
TG5: Hoàn
63
TG6:Tôi vốn vô sĩ vậy đó!? (1)
64
TG6: (2)
65
TG6: (3)
66
TG6: (4)
67
TG6: (5)
68
TG6: (6)
69
TG6: (7)
70
TG6: (8)
71
TG6: (9)
72
TG6: (10)
73
TG6: (11)
74
TG6: (12)
75
TG6: Hoàn
76
TG7:Vương gia là đồ tra nam(1)
77
TG7: (2)
78
TG7: (3)
79
TG7: (4)
80
TG7: (5)
81
TG7: (6)
82
TG7: Hoàn
83
TG8: Papa đại nhân (1)
84
TG8: (2)
85
TG8: (3)
86
TG8: (4)
87
TG8: (5)
88
TG8: (6)
89
TG8: (7)
90
TG8: (8)
91
TG8: (9)
92
TG8: (10)
93
TG8: (11)
94
TG8: Hoàn
95
TG9: Ta có chút biến thái (1)
96
TG9: (2)
97
TG9: (3)
98
TG9: (4)
99
TG9: (5)
100
TG9: (6)
101
Thông báo
102
TG9: (7)
103
TG9: (8)
104
TG9: (9)
105
Lại là thông báo đây
106
TG9: (10)
107
TG9: (11)
108
TG9: (12)
109
TG9: (13)
110
TG9: (14)
111
TG9: (15)
112
TG9: (16)
113
TG9: Hoàn
114
TG10:Học trưởng là bad boy (1)
115
TG10: (2)
116
TG10: (3)
117
TG10: (4)
118
TG10: (5)
119
TG10: (6)
120
TG10: (7)
121
TG10: (8)
122
TG10: (9)
123
TG10: (10)
124
TG10: (11)
125
TG10: (12)
126
TG10: (13)
127
TG10: (14)
128
TG10: (15)
129
TG10: (16)
130
TG10: (17)
131
TG10: (18)
132
TG10: Hoàn
133
TG11: Bệ hạ xin dừng bước (1)
134
TG11: (2)
135
TG11: (3)
136
TG11: (4)
137
TG11: (5)
138
TG11: (6)
139
TG11: (7)
140
TG11: (8)
141
TG11: (9)
142
TG11: (10)
143
TG11: (11)
144
TG11: (12)
145
TG11: (13)
146
TG11: (14)
147
TG11: (15)
148
TG11: Hoàn
149
TG12:Bang chủ đừng động tâm(1)
150
TG12: (2)
151
TG12: (3)
152
TG12: (4)
153
TG12: (5)
154
TG12: (6)
155
TG12: (7)
156
TG12: (8)
157
TG12: (9)
158
TG12: (10)
159
TG12: (11)
160
TG12: (12)
161
TG12: (13)
162
TG12: (14)
163
TG12: (15)
164
TG12: (16)
165
TG12: Hoàn
166
TG13: Mạt thế rồi...cứu ta (1)
167
TG13: (2)
168
TG13: (3)
169
TG13: (4)
170
TG13: (5)
171
TG13: (6)
172
TG13: (7)
173
TG13: (8)
174
TG13: (9)
175
TG13: (10)
176
TG13: (11)
177
TG13: (12)
178
TG13: Hoàn
179
TG14: Hoàng tử là của ta (1)
180
TG14: (2)
181
TG14: (3)
182
TG14: (4)
183
TG14: (5)
184
TG14: (6)
185
TG14: (7)
186
TG14: (8)
187
TG14: (9)
188
TG14: (10)
189
TG14: (11)
190
TG14: (12)
191
TG14: (13)
192
TG14: (14)
193
TG14: (15)
194
TG14: (16)
195
TG14: (17)
196
TG14: (18)
197
TG14: (19)
198
TG14: Hoàn
199
Hệ Thống Khởi Động
200
Hệ Thống Tan Biến_END.
200
Hệ Thống Tan Biến_END.
199
Hệ Thống Khởi Động
198
TG14: Hoàn
197
TG14: (19)
196
TG14: (18)
195
TG14: (17)
194
TG14: (16)
193
TG14: (15)
192
TG14: (14)
191
TG14: (13)
190
TG14: (12)
189
TG14: (11)
188
TG14: (10)
187
TG14: (9)
186
TG14: (8)
185
TG14: (7)
184
TG14: (6)
183
TG14: (5)
182
TG14: (4)
181
TG14: (3)
180
TG14: (2)
179
TG14: Hoàng tử là của ta (1)
178
TG13: Hoàn
177
TG13: (12)
176
TG13: (11)
175
TG13: (10)
174
TG13: (9)
173
TG13: (8)
172
TG13: (7)
171
TG13: (6)
170
TG13: (5)
169
TG13: (4)
168
TG13: (3)
167
TG13: (2)
166
TG13: Mạt thế rồi...cứu ta (1)
165
TG12: Hoàn
164
TG12: (16)
163
TG12: (15)
162
TG12: (14)
161
TG12: (13)
160
TG12: (12)
159
TG12: (11)
158
TG12: (10)
157
TG12: (9)
156
TG12: (8)
155
TG12: (7)
154
TG12: (6)
153
TG12: (5)
152
TG12: (4)
151
TG12: (3)
150
TG12: (2)
149
TG12:Bang chủ đừng động tâm(1)
148
TG11: Hoàn
147
TG11: (15)
146
TG11: (14)
145
TG11: (13)
144
TG11: (12)
143
TG11: (11)
142
TG11: (10)
141
TG11: (9)
140
TG11: (8)
139
TG11: (7)
138
TG11: (6)
137
TG11: (5)
136
TG11: (4)
135
TG11: (3)
134
TG11: (2)
133
TG11: Bệ hạ xin dừng bước (1)
132
TG10: Hoàn
131
TG10: (18)
130
TG10: (17)
129
TG10: (16)
128
TG10: (15)
127
TG10: (14)
126
TG10: (13)
125
TG10: (12)
124
TG10: (11)
123
TG10: (10)
122
TG10: (9)
121
TG10: (8)
120
TG10: (7)
119
TG10: (6)
118
TG10: (5)
117
TG10: (4)
116
TG10: (3)
115
TG10: (2)
114
TG10:Học trưởng là bad boy (1)
113
TG9: Hoàn
112
TG9: (16)
111
TG9: (15)
110
TG9: (14)
109
TG9: (13)
108
TG9: (12)
107
TG9: (11)
106
TG9: (10)
105
Lại là thông báo đây
104
TG9: (9)
103
TG9: (8)
102
TG9: (7)
101
Thông báo
100
TG9: (6)
99
TG9: (5)
98
TG9: (4)
97
TG9: (3)
96
TG9: (2)
95
TG9: Ta có chút biến thái (1)
94
TG8: Hoàn
93
TG8: (11)
92
TG8: (10)
91
TG8: (9)
90
TG8: (8)
89
TG8: (7)
88
TG8: (6)
87
TG8: (5)
86
TG8: (4)
85
TG8: (3)
84
TG8: (2)
83
TG8: Papa đại nhân (1)
82
TG7: Hoàn
81
TG7: (6)
80
TG7: (5)
79
TG7: (4)
78
TG7: (3)
77
TG7: (2)
76
TG7:Vương gia là đồ tra nam(1)
75
TG6: Hoàn
74
TG6: (12)
73
TG6: (11)
72
TG6: (10)
71
TG6: (9)
70
TG6: (8)
69
TG6: (7)
68
TG6: (6)
67
TG6: (5)
66
TG6: (4)
65
TG6: (3)
64
TG6: (2)
63
TG6:Tôi vốn vô sĩ vậy đó!? (1)
62
TG5: Hoàn
61
TG5: (10)
60
TG5: (9)
59
TG5: (8)
58
TG5: (7)
57
TG5: (6)
56
TG5: (5)
55
TG5: (4)
54
TG5: (3)
53
TG5: (2)
52
TG5:Hậu cung mỹ nam của ta (1)
51
TG4: Hoàn
50
TG4: (10)
49
TG4: (9)
48
TG4: (8)
47
TG4: (7)
46
TG4: (6)
45
TG4: (5)
44
TG4: (4)
43
TG4: (3)
42
TG4: (2)
41
TG4:Ông xã là hắc bang chủ (1)
40
TG3: Hoàn
39
TG3: (14)
38
TG3: (13)
37
TG3: (12)
36
TG3: (11)
35
TG3: (10)
34
TG3: (9)
33
TG3: (8)
32
TG3: (7)
31
TG3: (6)
30
TG3: (5)
29
TG3: (4)
28
TG3: (3)
27
TG3: (2)
26
TG3: Bắt nam chủ làm đồ đệ (1)
25
TG2: Hoàn
24
TG2: (9)
23
TG2: (8)
22
TG2: (7)
21
TG2: (6)
20
TG2: (5)
19
TG2: (4)
18
TG2: (3)
17
TG2: (2)
16
TG2: Idol theo đuổi tôi đi (1)
15
TG1: Hoàn
14
TG1: (13)
13
TG1: (12)
12
TG1: (11)
11
TG1: (10)
10
TG1: (9)
9
TG1: (8)
8
TG1: (7)
7
TG1: (6)
6
TG1: (5)
5
TG1: (4)
4
TG1: (3)
3
TG1: (2)
2
TG1: Quận chúa nổi loạn (1)
1
Gặp gỡ hệ thống
Xem toàn bộ
Tải PDF Hệ Thống Hưởng Thụ
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play