Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Mèo Lười trên gác lửng

Mạt Thế Trùng Sinh Giả

5.0 |

Tên tác giả: Mèo Lười trên gác lửng

Mạt thế giáng lâm, thực vật và động vật biến dị. Thức ăn và nước uống trở nên khan hiếm. Nhân loại từ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trở thành kẻ đứng chót. Mỗi ngày đều vật lộn với tang thi, động vật biến dị, thực vật biến dị còn phải tìm kiếm thức ăn để duy trì sự sống.

Đào thải đã bắt đầu, đạo đức và sự sống. Nhân tính và sự sa đọa, nhân loại sẽ lưạ chọn như thế nào ?

Lưu Tịnh Ly x Hàn An.

lời nhắc của tác giả : Đây không phải hắc ám văn.

Truyện này do Mèo Lười trên gác lửng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Mạt Thế Trùng Sinh Giả
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 76 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
Xem toàn bộ
Tải PDF Mạt Thế Trùng Sinh Giả
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play