Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Mèo Lười trên gác lửng

Mạt Thế Trùng Sinh Giả

5.0 |

Tên tác giả: Mèo Lười trên gác lửng

Mạt thế giáng lâm, thực vật và động vật biến dị. Thức ăn và nước uống trở nên khan hiếm. Nhân loại từ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trở thành kẻ đứng chót. Mỗi ngày đều vật lộn với tang thi, động vật biến dị, thực vật biến dị còn phải tìm kiếm thức ăn để duy trì sự sống.

Đào thải đã bắt đầu, đạo đức và sự sống. Nhân tính và sự sa đọa, nhân loại sẽ lưạ chọn như thế nào ?

Lưu Tịnh Ly x Hàn An.

lời nhắc của tác giả : Đây không phải hắc ám văn.

Truyện này do Mèo Lười trên gác lửng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Mạt Thế Trùng Sinh Giả
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 90 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
chương 1. ( sửa lỗi, không phải chương mới )
2
chương 2.
3
chương 3.
4
chương 4.
5
chương 5.
6
Chương 6.
7
chương 7.
8
chương 8.
9
chương 9.
10
chương 10.
11
chương 11.
12
chương 12.
13
chương 13.
14
chương 14.
15
chương 15
16
chương 16.
17
chương 17.
18
chương 18.
19
chương 19.
20
chương 20.
21
chương 21.
22
chương 22.
23
chương 23.
24
chương 24
25
chương 25.
26
chương 26.
27
chương 27.
28
chương 28
29
chương 29
30
Chương 30.
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33.
34
chương 34.
35
chương 35.
36
chương 36.
37
chương 37.
38
chương 38.
39
chương 39.
40
chương 40.
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49.
50
chương 50
51
chương 51.
52
chương 52.
53
chương 53
54
chương 54.
55
chương 55.
56
chương 56.
57
chương 57.
58
chương 58.
59
chương 59.
60
chương 60.
61
Chương 61.
62
chương 62.
63
chương 63.
64
chương 64.
65
chương 65
66
chương 66.
67
chương 67.
68
chương 68.
69
chương 69.
70
Chương 70
71
chương 71.
72
chương 72
73
Chương 73.
74
Chương 74.
75
chương 75
76
chương 76.
77
Chương 77.
78
Chương 78.
79
Chương 79.
80
chương 80
81
Chương 81.
82
chương 82.
83
Chương 83.
84
Chương 84.
85
Chương 85.
86
Chương 86.
87
Chương 87.
88
Chương 88.
89
chương 89.
90
Chương 90
90
Chương 90
89
chương 89.
88
Chương 88.
87
Chương 87.
86
Chương 86.
85
Chương 85.
84
Chương 84.
83
Chương 83.
82
chương 82.
81
Chương 81.
80
chương 80
79
Chương 79.
78
Chương 78.
77
Chương 77.
76
chương 76.
75
chương 75
74
Chương 74.
73
Chương 73.
72
chương 72
71
chương 71.
70
Chương 70
69
chương 69.
68
chương 68.
67
chương 67.
66
chương 66.
65
chương 65
64
chương 64.
63
chương 63.
62
chương 62.
61
Chương 61.
60
chương 60.
59
chương 59.
58
chương 58.
57
chương 57.
56
chương 56.
55
chương 55.
54
chương 54.
53
chương 53
52
chương 52.
51
chương 51.
50
chương 50
49
chương 49.
48
chương 48
47
chương 47
46
chương 46
45
chương 45
44
chương 44
43
chương 43
42
chương 42
41
chương 41
40
chương 40.
39
chương 39.
38
chương 38.
37
chương 37.
36
chương 36.
35
chương 35.
34
chương 34.
33
chương 33.
32
chương 32
31
chương 31
30
Chương 30.
29
chương 29
28
chương 28
27
chương 27.
26
chương 26.
25
chương 25.
24
chương 24
23
chương 23.
22
chương 22.
21
chương 21.
20
chương 20.
19
chương 19.
18
chương 18.
17
chương 17.
16
chương 16.
15
chương 15
14
chương 14.
13
chương 13.
12
chương 12.
11
chương 11.
10
chương 10.
9
chương 9.
8
chương 8.
7
chương 7.
6
Chương 6.
5
chương 5.
4
chương 4.
3
chương 3.
2
chương 2.
1
chương 1. ( sửa lỗi, không phải chương mới )
Xem toàn bộ
Tải PDF Mạt Thế Trùng Sinh Giả
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play