Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: myuzy

Nhẹ Nhàng Bên Nhau

5.0 |

Tên tác giả: myuzy

Lục Đông Tranh thích thầm Dương Vĩ Thành đã lâu nhưng lại nhút nhát chẳng dám bày tỏ. Dương Vĩ Thành mới chia tay bạn gái, trùng hợp lúc đó có một cô gái bước vào cuộc đời anh. Cô gái thích anh nhưng chẳng dám thừa nhận khiến anh thầm thích thú.

Tình tiết sau đó như thế nào? Mời các bạn đón đọc
Tác giả: ppirotongtong
Lưu ý: Hình ảnh xuất hiện trong tác phẩm đều được lựa chọn dựa trên sở thích của tác giả. Tác phẩm có những yếu tố nhạy cảm (18+) nên nếu không phù hợp vui lòng CLICKBACK để tránh ảnh hưởng tới độc giả khác.

Truyện này do myuzy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Nhẹ Nhàng Bên Nhau
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 132 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1.
2
Chương 2.
3
Chương 3.
4
Chương 4.
5
Chương 5.
6
Chương 6.
7
Chương 7.
8
Chương 8.
9
Chương 9.
10
Chương 10.
11
Chương 11.
12
Chương 12.
13
Chương 13.
14
Chương 14.
15
Chương 15.
16
Chương 16.
17
Chương 17.
18
Chương 18.
19
Chương 19.
20
Chương 20.
21
Chương 21.
22
Chương 22.
23
Chương 23.
24
Chương 24.
25
Chương 25.
26
Chương 26.
27
Chương 27.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32.
33
Chương 33.
34
Chương 34.
35
Chương 35.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39.
40
Chương 40.
41
Chương 41.
42
Chương 42.
43
Chương 43.
44
Chương 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chương 48.
49
Chương 49.
50
Chương 50.
51
Chương 51.
52
Chương 52.
53
Chương 53.
54
Chương 54.
55
Chương 55.
56
Chương 56.
57
Chương 57.
58
Chương 58.
59
Chương 59.
60
Chương 60.
61
Chương 61.
62
Chương 62.
63
Chương 63.
64
Chương 64.
65
Chương 65.
66
Chương 66.
67
Chương 67.
68
Chương 68.
69
Chương 69.
70
Chương 70.
71
Chương 71.
72
Chương 72.
73
Chương 73.
74
Chương 74.
75
Chương 75.
76
Chương 76
77
Chương 77.
78
Chương 78. [18+]
79
Chương 79. [18+]
80
Chương 80. [18+]
81
Chương 81. [18+]
82
Chương 82.
83
Chương 83.
84
Chương 84.
85
Chương 85.
86
Chương 86.
87
Chương 87.
88
Chương 88.
89
Chương 89.
90
Chương 90.
91
Chương 91.
92
Chương 92.
93
Chương 93.
94
Chương 94.
95
Chương 95.
96
Chương 96.
97
Chương 97.
98
Chương 98.
99
Chương 99.
100
Chương 100.
101
Chương 101.
102
Chương 102.
103
Chương 103.
104
Chương 104.
105
Chương 105.
106
Chương 106.
107
Chương 107.
108
Chương 108.
109
Chương 109.
110
Chương 110.
111
Chương 111.
112
Chương 112.
113
Chương 113.
114
Chương 114.
115
Chương 115.
116
Chương 116.
117
Chương 117.
118
Chương 118.
119
Chương 119.
120
Chương 120.
121
Chương 121.
122
Chương 122.
123
Chương 123.
124
Chương 124.
125
Chương 125.
126
Chương 126.
127
Chương 127.
128
Chương 128.
129
Chương 129.
130
Chương 130.
131
Ngoại truyện 1.
132
Ngoại truyện 2.
132
Ngoại truyện 2.
131
Ngoại truyện 1.
130
Chương 130.
129
Chương 129.
128
Chương 128.
127
Chương 127.
126
Chương 126.
125
Chương 125.
124
Chương 124.
123
Chương 123.
122
Chương 122.
121
Chương 121.
120
Chương 120.
119
Chương 119.
118
Chương 118.
117
Chương 117.
116
Chương 116.
115
Chương 115.
114
Chương 114.
113
Chương 113.
112
Chương 112.
111
Chương 111.
110
Chương 110.
109
Chương 109.
108
Chương 108.
107
Chương 107.
106
Chương 106.
105
Chương 105.
104
Chương 104.
103
Chương 103.
102
Chương 102.
101
Chương 101.
100
Chương 100.
99
Chương 99.
98
Chương 98.
97
Chương 97.
96
Chương 96.
95
Chương 95.
94
Chương 94.
93
Chương 93.
92
Chương 92.
91
Chương 91.
90
Chương 90.
89
Chương 89.
88
Chương 88.
87
Chương 87.
86
Chương 86.
85
Chương 85.
84
Chương 84.
83
Chương 83.
82
Chương 82.
81
Chương 81. [18+]
80
Chương 80. [18+]
79
Chương 79. [18+]
78
Chương 78. [18+]
77
Chương 77.
76
Chương 76
75
Chương 75.
74
Chương 74.
73
Chương 73.
72
Chương 72.
71
Chương 71.
70
Chương 70.
69
Chương 69.
68
Chương 68.
67
Chương 67.
66
Chương 66.
65
Chương 65.
64
Chương 64.
63
Chương 63.
62
Chương 62.
61
Chương 61.
60
Chương 60.
59
Chương 59.
58
Chương 58.
57
Chương 57.
56
Chương 56.
55
Chương 55.
54
Chương 54.
53
Chương 53.
52
Chương 52.
51
Chương 51.
50
Chương 50.
49
Chương 49.
48
Chương 48.
47
Chương 47.
46
Chương 46.
45
Chương 45.
44
Chương 44.
43
Chương 43.
42
Chương 42.
41
Chương 41.
40
Chương 40.
39
Chương 39.
38
Chương 38.
37
Chương 37.
36
Chương 36.
35
Chương 35.
34
Chương 34.
33
Chương 33.
32
Chương 32.
31
Chương 31.
30
Chương 30.
29
Chương 29.
28
Chương 28.
27
Chương 27.
26
Chương 26.
25
Chương 25.
24
Chương 24.
23
Chương 23.
22
Chương 22.
21
Chương 21.
20
Chương 20.
19
Chương 19.
18
Chương 18.
17
Chương 17.
16
Chương 16.
15
Chương 15.
14
Chương 14.
13
Chương 13.
12
Chương 12.
11
Chương 11.
10
Chương 10.
9
Chương 9.
8
Chương 8.
7
Chương 7.
6
Chương 6.
5
Chương 5.
4
Chương 4.
3
Chương 3.
2
Chương 2.
1
Chương 1.
Xem toàn bộ
Tải PDF Nhẹ Nhàng Bên Nhau
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play