Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: tự kỹ, đa suy

Ta Là Thích Kiếm Pháp, Xung Ji Ohru

5.0 |

Tên tác giả: tự kỹ, đa suy

Trong thời murim có một người làm để tử của mười đại môn phái, chân môn thế gia, huyền môn cực thiên, nam môn đại lục, bắc môn thiên hạ, thiên môn gia, phái thế bầu trời, thuấn môn cực tông, đại môn tông, môn thế ẩn cư, thiên hạ môn, các môn phái này lúc trước đứng đầu murim, nhưng đến thời nam chính thiếu niên, cao thủ tông môn già đi và giao lại các công pháp bí truyền của môn phái, nam chính tu pháp kiếm của mười môn phái, tiến thành đại cao thủ murim được người đời đặt hiệu là thích kiếm pháp đại cao thủ....Xung Ji Ohru!.
-
-
-
-up chap 1 ngày 1 chap còn nếu tôi bí ý tưởng quá thì sẽ 2 ngày 1 chap.

Truyện này do tự kỹ, đa suy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Ta Là Thích Kiếm Pháp, Xung Ji Ohru
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 43 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Thích Kiếm Pháp
2
Chương 2: Nội Công Đạt Thâm Hậu
3
Chương 3: Gặp Được Một Cao thủ
4
Chương 4: thầy thuốc và cao thủ.
5
Chương 5: chữ trị vết thương và gặp thích khách cao thủ.
6
Chương 6: đánh bại thích khách trở thành kẻ thù của môn phái.
7
Chương 7: môn phái này đang truy nã chúng ta.
8
Chương 8: trên lưng một người đánh bại cả trấn!.
9
Chương 9: chiến đấu với mười vị cao thủ.
10
Chương 10: lên đường trả thù thích khách môn.
11
Chương 11: chủ khách điếm là cao thủ võ công?.
12
Chương 12: hành trình trả thù.
13
Chương 13: trên con đường trả thủ.
14
Chương 14: đánh ngày càng đông.
15
Chương 15: thương tích đầy mình.
16
Chương 16: chiến đấu đến cùng.
17
Chương 17 chiến thắng lớn trong lịch sử kiếm hiệp.
18
chương 18: chiến thắng lớn 2.
19
Chương 19: xưng danh thích kiếm pháp đại cao thủ.
20
Chương 20 trị thương
21
Chương 21: ẩn cư, hết phần 1.
22
Thông báo độc giả.
23
Chương 22: phần 2: ẩn cư 2.
24
Chương 23 tìm biện pháp đánh đuổi hung thú tiên đế!.
25
Chương 24: nhờ liên minh cao thủ giúp đỡ.
26
Chương 25: tiếp tục mời thêm một đại cao thủ!.
27
Chương 26 see gi jee cùng jine jing jwing xuất trận!.
28
chương 27 Vào trận!.
29
Chương 28: tính vật của riêng," hồi tưởng".
30
Chương 29: song kiếm hợp bích!,kiếm phái và võ công.
31
Chương 30: tính vật của riêng 2.
32
Chương 31 Hung thú tiến cấp nữa tiên nữa thần!.
33
Chương 32: tính vật của riêng 3: tìm lại một người tình xưa.
34
Thông báo sửa chương!.
35
Chương 33: đại cao thủ giúp đỡ bí ẩn.
36
Chương 34: gặp lại huynh, đệ cùng sinh ra tử!.
37
Chương 35: ăn mừng chiến thắng lớn!.
38
Thông báo độc giả.
39
Chương 36: cuộc chiến không nội công, giữa đại cao thủ và không cao thủ, kết.
40
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới.
41
Thông báo độc giả.
42
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới 2.
43
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới 3: thiên đạo.
43
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới 3: thiên đạo.
42
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới 2.
41
Thông báo độc giả.
40
Ngoại truyện: cuộc chiến tiên giới.
39
Chương 36: cuộc chiến không nội công, giữa đại cao thủ và không cao thủ, kết.
38
Thông báo độc giả.
37
Chương 35: ăn mừng chiến thắng lớn!.
36
Chương 34: gặp lại huynh, đệ cùng sinh ra tử!.
35
Chương 33: đại cao thủ giúp đỡ bí ẩn.
34
Thông báo sửa chương!.
33
Chương 32: tính vật của riêng 3: tìm lại một người tình xưa.
32
Chương 31 Hung thú tiến cấp nữa tiên nữa thần!.
31
Chương 30: tính vật của riêng 2.
30
Chương 29: song kiếm hợp bích!,kiếm phái và võ công.
29
Chương 28: tính vật của riêng," hồi tưởng".
28
chương 27 Vào trận!.
27
Chương 26 see gi jee cùng jine jing jwing xuất trận!.
26
Chương 25: tiếp tục mời thêm một đại cao thủ!.
25
Chương 24: nhờ liên minh cao thủ giúp đỡ.
24
Chương 23 tìm biện pháp đánh đuổi hung thú tiên đế!.
23
Chương 22: phần 2: ẩn cư 2.
22
Thông báo độc giả.
21
Chương 21: ẩn cư, hết phần 1.
20
Chương 20 trị thương
19
Chương 19: xưng danh thích kiếm pháp đại cao thủ.
18
chương 18: chiến thắng lớn 2.
17
Chương 17 chiến thắng lớn trong lịch sử kiếm hiệp.
16
Chương 16: chiến đấu đến cùng.
15
Chương 15: thương tích đầy mình.
14
Chương 14: đánh ngày càng đông.
13
Chương 13: trên con đường trả thủ.
12
Chương 12: hành trình trả thù.
11
Chương 11: chủ khách điếm là cao thủ võ công?.
10
Chương 10: lên đường trả thù thích khách môn.
9
Chương 9: chiến đấu với mười vị cao thủ.
8
Chương 8: trên lưng một người đánh bại cả trấn!.
7
Chương 7: môn phái này đang truy nã chúng ta.
6
Chương 6: đánh bại thích khách trở thành kẻ thù của môn phái.
5
Chương 5: chữ trị vết thương và gặp thích khách cao thủ.
4
Chương 4: thầy thuốc và cao thủ.
3
Chương 3: Gặp Được Một Cao thủ
2
Chương 2: Nội Công Đạt Thâm Hậu
1
Chương 1: Thích Kiếm Pháp
Xem toàn bộ
Tải PDF Ta Là Thích Kiếm Pháp, Xung Ji Ohru
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play