Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Nhat Dinh

Thiên Nam Pháp Hội

5.0 |

Tên tác giả: Nhat Dinh

Một ngôi làng tại Bắc Ninh, khi người dân làng đào được một khối đá bí ẩn. Cuộc sống của người dân trong làng bị đảo lộn từ ngày họ đào được khối đá. Pháp sư được mời về để giải quyết, từ đò bí ẩn được khải mở cuộc chiến pháp sư chính tà từ trước đến nay đã được tái hiện

Truyện này do Nhat Dinh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Thiên Nam Pháp Hội
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 86 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Làng Thụ quê tôi( Khối đá bí ẩn)
2
Làng thụ quê tôi (Đêm ngoài đình)
3
Làng thụ quê tôi( Cái chết đầu tiên)
4
Làng thụ quê tôi( Chú Cảnh )
5
Làng thụ quê tôi (Đêm canh nhà một mình)
6
Làng thụ quê tôi ( bí ẩn khối đá)
7
Làng thụ, làng thượng, làng hạ (con quạ mắt đỏ)
8
làng thụ, làng thượng, làng hạ( con quạ mắt đỏ 2
9
làng thụ, làng thượng, làng hạ( cây gạo làng Thượng)
10
làng thụ, làng thượng, làng hạ( cây gạo làng thượng 2)
11
làng thụ, làng thượng, làng hạ ( kế hoạch B)
12
làng thụ, làng thượng, làng hạ ( kế hoạch B phần 2)
13
làng thụ, làng thượng, làng hạ( lệnh bài cuối cùng)
14
làng thụ, làng thượng, làng hạ( ngày hội đẫm máu)
15
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( ngày hội đẫm máu 2)
16
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( trước đêm quyết định)
17
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( Đêm quyết định)
18
Quỷ Đạo Ma Tượng(viễn cảnh thảm hoạ)
19
Quỷ Đạo Ma Tượng(viễn cảnh thảm hoạ2)
20
Quỷ Đạo Ma Tượng(mầm mống thù hận)
21
Quỷ Đạo Ma Tượng(nhiệm vụ bảo vệ)
22
Quỷ đạo ma tượng ( Trần Quân đấu hạ tứ Công)
23
Quỷ đạo ma tượng( hai trận chiến song song )
24
Quỷ đạo ma tượng( hai trận chiến song song 2 )
25
Quỷ đạo mà tượng( Hồi kết nhiệm vụ hoàn thành)
26
Quỷ đạo mà tượng (pháp sư đã quy ẩn)
27
Quỷ Đạo Ma Tượng ( gặp gỡ Trần Lạc )
28
Quỷ đạo mà tượng ( gặp mặt Trần Lạc 2)
29
Quỷ đạo mà tượng ( gặp mặt Trần Lạc 3)
30
Quỷ đạo mà tượng( gặp mặt Trần Lạc 3)
31
Quỷ đạo mà Tượng ( lên đường)
32
Quỷ đạo ma tượng ( lên đường 2)
33
Quy đạo ma tượng( ngôi làng sâu trong núi)
34
Quỷ đạo ma tượng ( Ngôi làng sâu trong núi 2)
35
Quỷ đạo ma tượng ( Hỗn loạn trong ngôi làng)
36
Quỷ đạo ma tượng ( hỗn loạn trong ngôi làng 2)
37
Quỷ đạo ma tượng ( Giải quyết khối đá)
38
Quỷ đạo ma tượng ( Giải quyết khối đá 2)
39
Quỷ đạo ma tượng (Còn quỷ thực sự)
40
Quỷ đạo ma tượng ( con quỷ thực sự 2)
41
Quỷ đạo ma tượng ( yên bình trở về ngôi làng)
42
Quỷ đạo ma tượng ( Tái ngộ Trần Lạc)
43
Quỷ đạo ma tượng ( Tái ngộ Trần Lạc 2)
44
Quỷ đạo ma tượng ( Nỗi đau của mỗi người)
45
Quỷ đạo ma tượng ( Trần Lạc trở lại)
46
Quỷ đạo ma tượng ( Kế hoạch của tà pháp sư)
47
Quỷ đạo ma tượng (sập bẫy)
48
Quỷ đạo ma tượng ( Sập bẫy 2)
49
Quỷ Đạo Ma Tượng ( Nguyệt thực)
50
Quỷ đạo ma tượng ( Trận chiến nổ ra)
51
Quỷ đạo ma tượng (Chấn động)
52
Quỷ đạo ma tượng ( Giáo độc )
53
Quỷ đạo ma tượng ( Sấm sét)
54
Quỷ đạo ma tượng (Thành hoàng làng)
55
Quỷ đạo ma tượng ( Mình thực sự quá yếu )
56
Quỷ đạo ma tượng (Mình thực sự quá yếu 2)
57
Quỷ đạo ma tượng ( Trở lại)
58
Quỷ Đạo Ma Tượng (Sức mạnh của bùa pháp)
59
Quỷ Đạo Ma Tượng (Cao trào của Trận chiến)
60
Quỷ đạo ma tượng ( Dung hợp)
61
Quỷ đạo ma tượng (Dung hợp 2)
62
Quỷ đạo ma tượng (Hy sinh)
63
Quỷ đạo ma tượng (tiến hoá)
64
Quỷ đạo ma tượng (tiến hoá 2)
65
Quỷ đạo ma tượng ( Cuồng loạn)
66
Quỷ đạo ma tượng (Hồi kết của Trận Chiến)
67
Quỷ đạo ma tượng ( hồi kết êm đẹp)
68
Sát Thần Lệnh ( Cuộc họp)
69
Sát Thần Lệnh (Cuộc họp 2)
70
Sát Thần Lệnh ( Sát Thần Lệnh được gửi tới)
71
Sát Thần Lệnh (Tập hợp lực lượng)
72
Sát Thần Lệnh(Cuộc họp bắt đầu)
73
Sát Thần Lệnh ( Kẻ thù sắp đối mặt)
74
Sát Thần Lệnh ( Tranh cãi)
75
Sát Thần Lệnh (giải quyết xung đột)
76
Sát Thần Lệnh ( giải quyết xung đột 2)
77
Sát Thần Lệnh ( Giải quyết xung đột 3)
78
Sát Thần Lệnh ( Bàn thắng bất ngờ)
79
Sát Thần Lệnh( Bàn Thắng bất ngờ 2)
80
Sát Thần Lệnh ( Tốc độ)
81
Sát Thần Lệnh ( Bây giờ hoặc không bao giờ)
82
Sát Thần Lệnh (Bàn thắng cuối cùng , chân dung đội chiến thắng)
83
Sát Thần Lệnh ( Đêm không ngủ)
84
Sát Thần Lệnh ( Quá khứ của Lê Bảo)
85
Sát Thần Lệnh ( Lê Nam và Thành Nam)
86
Sát Thần Lệnh( Lê Nam và Thành Nam 2)
86
Sát Thần Lệnh( Lê Nam và Thành Nam 2)
85
Sát Thần Lệnh ( Lê Nam và Thành Nam)
84
Sát Thần Lệnh ( Quá khứ của Lê Bảo)
83
Sát Thần Lệnh ( Đêm không ngủ)
82
Sát Thần Lệnh (Bàn thắng cuối cùng , chân dung đội chiến thắng)
81
Sát Thần Lệnh ( Bây giờ hoặc không bao giờ)
80
Sát Thần Lệnh ( Tốc độ)
79
Sát Thần Lệnh( Bàn Thắng bất ngờ 2)
78
Sát Thần Lệnh ( Bàn thắng bất ngờ)
77
Sát Thần Lệnh ( Giải quyết xung đột 3)
76
Sát Thần Lệnh ( giải quyết xung đột 2)
75
Sát Thần Lệnh (giải quyết xung đột)
74
Sát Thần Lệnh ( Tranh cãi)
73
Sát Thần Lệnh ( Kẻ thù sắp đối mặt)
72
Sát Thần Lệnh(Cuộc họp bắt đầu)
71
Sát Thần Lệnh (Tập hợp lực lượng)
70
Sát Thần Lệnh ( Sát Thần Lệnh được gửi tới)
69
Sát Thần Lệnh (Cuộc họp 2)
68
Sát Thần Lệnh ( Cuộc họp)
67
Quỷ đạo ma tượng ( hồi kết êm đẹp)
66
Quỷ đạo ma tượng (Hồi kết của Trận Chiến)
65
Quỷ đạo ma tượng ( Cuồng loạn)
64
Quỷ đạo ma tượng (tiến hoá 2)
63
Quỷ đạo ma tượng (tiến hoá)
62
Quỷ đạo ma tượng (Hy sinh)
61
Quỷ đạo ma tượng (Dung hợp 2)
60
Quỷ đạo ma tượng ( Dung hợp)
59
Quỷ Đạo Ma Tượng (Cao trào của Trận chiến)
58
Quỷ Đạo Ma Tượng (Sức mạnh của bùa pháp)
57
Quỷ đạo ma tượng ( Trở lại)
56
Quỷ đạo ma tượng (Mình thực sự quá yếu 2)
55
Quỷ đạo ma tượng ( Mình thực sự quá yếu )
54
Quỷ đạo ma tượng (Thành hoàng làng)
53
Quỷ đạo ma tượng ( Sấm sét)
52
Quỷ đạo ma tượng ( Giáo độc )
51
Quỷ đạo ma tượng (Chấn động)
50
Quỷ đạo ma tượng ( Trận chiến nổ ra)
49
Quỷ Đạo Ma Tượng ( Nguyệt thực)
48
Quỷ đạo ma tượng ( Sập bẫy 2)
47
Quỷ đạo ma tượng (sập bẫy)
46
Quỷ đạo ma tượng ( Kế hoạch của tà pháp sư)
45
Quỷ đạo ma tượng ( Trần Lạc trở lại)
44
Quỷ đạo ma tượng ( Nỗi đau của mỗi người)
43
Quỷ đạo ma tượng ( Tái ngộ Trần Lạc 2)
42
Quỷ đạo ma tượng ( Tái ngộ Trần Lạc)
41
Quỷ đạo ma tượng ( yên bình trở về ngôi làng)
40
Quỷ đạo ma tượng ( con quỷ thực sự 2)
39
Quỷ đạo ma tượng (Còn quỷ thực sự)
38
Quỷ đạo ma tượng ( Giải quyết khối đá 2)
37
Quỷ đạo ma tượng ( Giải quyết khối đá)
36
Quỷ đạo ma tượng ( hỗn loạn trong ngôi làng 2)
35
Quỷ đạo ma tượng ( Hỗn loạn trong ngôi làng)
34
Quỷ đạo ma tượng ( Ngôi làng sâu trong núi 2)
33
Quy đạo ma tượng( ngôi làng sâu trong núi)
32
Quỷ đạo ma tượng ( lên đường 2)
31
Quỷ đạo mà Tượng ( lên đường)
30
Quỷ đạo mà tượng( gặp mặt Trần Lạc 3)
29
Quỷ đạo mà tượng ( gặp mặt Trần Lạc 3)
28
Quỷ đạo mà tượng ( gặp mặt Trần Lạc 2)
27
Quỷ Đạo Ma Tượng ( gặp gỡ Trần Lạc )
26
Quỷ đạo mà tượng (pháp sư đã quy ẩn)
25
Quỷ đạo mà tượng( Hồi kết nhiệm vụ hoàn thành)
24
Quỷ đạo ma tượng( hai trận chiến song song 2 )
23
Quỷ đạo ma tượng( hai trận chiến song song )
22
Quỷ đạo ma tượng ( Trần Quân đấu hạ tứ Công)
21
Quỷ Đạo Ma Tượng(nhiệm vụ bảo vệ)
20
Quỷ Đạo Ma Tượng(mầm mống thù hận)
19
Quỷ Đạo Ma Tượng(viễn cảnh thảm hoạ2)
18
Quỷ Đạo Ma Tượng(viễn cảnh thảm hoạ)
17
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( Đêm quyết định)
16
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( trước đêm quyết định)
15
Làng Thụ, Làng Thượng, Làng hạ( ngày hội đẫm máu 2)
14
làng thụ, làng thượng, làng hạ( ngày hội đẫm máu)
13
làng thụ, làng thượng, làng hạ( lệnh bài cuối cùng)
12
làng thụ, làng thượng, làng hạ ( kế hoạch B phần 2)
11
làng thụ, làng thượng, làng hạ ( kế hoạch B)
10
làng thụ, làng thượng, làng hạ( cây gạo làng thượng 2)
9
làng thụ, làng thượng, làng hạ( cây gạo làng Thượng)
8
làng thụ, làng thượng, làng hạ( con quạ mắt đỏ 2
7
Làng thụ, làng thượng, làng hạ (con quạ mắt đỏ)
6
Làng thụ quê tôi ( bí ẩn khối đá)
5
Làng thụ quê tôi (Đêm canh nhà một mình)
4
Làng thụ quê tôi( Chú Cảnh )
3
Làng thụ quê tôi( Cái chết đầu tiên)
2
Làng thụ quê tôi (Đêm ngoài đình)
1
Làng Thụ quê tôi( Khối đá bí ẩn)
Xem toàn bộ
Tải PDF Thiên Nam Pháp Hội
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play