Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Dạ Bạch Vô Nha

Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

4.7 |

Tên tác giả: Dạ Bạch Vô Nha

Trần An một thanh niên yêu tiền như mạng bởi vì làm lụng kiệt sức mà chết. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại xuyên vào cơ thể của một người cùng tên cùng họ, nhưng thật không may khi cậu xuyên qua thì người này đã bán thân mình cho người khác rồi.

Không sao đối với một người trong đầu chỉ toàn tiền với tiền như cậu thì có làm thế thân hay gì gì đi nữa cũng chỉ được xem là một công việc để cậu kiếm tiền mà thôi.

Sau khi ông trùm xã hội đen có một thế thân nhỏ bên mình thì ngày ngày đều bận rộn tìm người, nhưng cho dù có đập tiền lên người cậu thế nào thì chỉ qua một ngày thế thân nhỏ kia vẫn sẽ tiếp tục mất tích đến khuya mới trở về.

Lần đầu tiên đại lão biết buồn rầu là như thế nào.

Sau đó bạch nguyệt quang của đại lão trở về. Trần An cực kỳ biết điều mà thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ chạy.

Dù sao cậu chỉ cần tiền không cần người, ôm tiền rời đi đối với một thế thân nho nhỏ giống như cậu là hợp lý rồi.

Bởi vì cậu chưa bao giờ có suy nghĩ chuyển thế thân thành chính thức.

Truyện này do Dạ Bạch Vô Nha cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 41 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Ngày thứ 1 làm thế thân
2
Chương 2: Ngày thứ 2 làm thế thân
3
Chương 3: Ngày thứ 3 làm thế thân
4
Chương 4: Ngày thứ 4 làm thế thân
5
Chương 5: Ngày thứ 5 làm thế thân
6
Chương 6: Ngày thứ 6 làm thế thân
7
Chương 7: Ngày thứ 7 làm thế thân
8
Chương 8: Ngày thứ 8 làm thế thân
9
Chương 9: Ngày thứ 9 làm thế thân
10
Chương 10: Ngày thứ 10 làm thế thân
11
Chương 11: Ngày thứ 11 làm thế thân
12
Chương 12: Ngày thứ 12 làm thế thân
13
Chương 13: Ngày thứ 13 làm thế thân
14
Chương 14: Ngày thứ 14 làm thế thân
15
Đôi lời muốn nói
16
Chương 15: Ngày thứ 15 làm thế thân
17
Chương 16: Ngày thứ 16 làm thế thân
18
Chương 17: Ngày thứ 17 làm thế thân
19
Chương 18: Ngày thứ 18 làm thế thân
20
Chương 19: Ngày thứ 19 làm thế thân
21
Chương 20: Ngày thứ 20 làm thế thân
22
Chương 21: Ngày thứ 21 làm thế thân
23
Chương 22: Ngày thứ 22 làm thế thân
24
Chương 23: Ngày thứ 23 làm thế thân
25
Chương 24: Ngày thứ 24 làm thế thân
26
Chương 25: Ngày thứ 25 làm thế thân
27
Chương 26: Ngày thứ 26 làm thế thân
28
Chương 27: Ngày thứ 27 làm thế thân
29
Chương 28: Ngày thứ 28 làm thế thân
30
Chương 29: Ngày thứ 29 làm thế thân
31
Chương 30: Ngày thứ 30 làm thế thân
32
Chương 31: Ngày thứ 31 làm thế thân
33
Chương 32: Ngày thứ 32 làm thế thân
34
Chương 33: Ngày thứ 33 làm thế thân
35
Chương 34: Ngày thứ 34 làm thế thân
36
Chương 35: Ngày thứ 35 làm thế thân
37
Chương 36: Ngày thứ 36 làm thế thân
38
Chương 37: Ngày thứ 37 làm thế thân
39
Chương 38: Ngày thứ 38 làm thế thân
40
Chương 39: Ngày thứ 39 làm thế thân
41
Chương 40: Ngày thứ 40 làm thế thân
41
Chương 40: Ngày thứ 40 làm thế thân
40
Chương 39: Ngày thứ 39 làm thế thân
39
Chương 38: Ngày thứ 38 làm thế thân
38
Chương 37: Ngày thứ 37 làm thế thân
37
Chương 36: Ngày thứ 36 làm thế thân
36
Chương 35: Ngày thứ 35 làm thế thân
35
Chương 34: Ngày thứ 34 làm thế thân
34
Chương 33: Ngày thứ 33 làm thế thân
33
Chương 32: Ngày thứ 32 làm thế thân
32
Chương 31: Ngày thứ 31 làm thế thân
31
Chương 30: Ngày thứ 30 làm thế thân
30
Chương 29: Ngày thứ 29 làm thế thân
29
Chương 28: Ngày thứ 28 làm thế thân
28
Chương 27: Ngày thứ 27 làm thế thân
27
Chương 26: Ngày thứ 26 làm thế thân
26
Chương 25: Ngày thứ 25 làm thế thân
25
Chương 24: Ngày thứ 24 làm thế thân
24
Chương 23: Ngày thứ 23 làm thế thân
23
Chương 22: Ngày thứ 22 làm thế thân
22
Chương 21: Ngày thứ 21 làm thế thân
21
Chương 20: Ngày thứ 20 làm thế thân
20
Chương 19: Ngày thứ 19 làm thế thân
19
Chương 18: Ngày thứ 18 làm thế thân
18
Chương 17: Ngày thứ 17 làm thế thân
17
Chương 16: Ngày thứ 16 làm thế thân
16
Chương 15: Ngày thứ 15 làm thế thân
15
Đôi lời muốn nói
14
Chương 14: Ngày thứ 14 làm thế thân
13
Chương 13: Ngày thứ 13 làm thế thân
12
Chương 12: Ngày thứ 12 làm thế thân
11
Chương 11: Ngày thứ 11 làm thế thân
10
Chương 10: Ngày thứ 10 làm thế thân
9
Chương 9: Ngày thứ 9 làm thế thân
8
Chương 8: Ngày thứ 8 làm thế thân
7
Chương 7: Ngày thứ 7 làm thế thân
6
Chương 6: Ngày thứ 6 làm thế thân
5
Chương 5: Ngày thứ 5 làm thế thân
4
Chương 4: Ngày thứ 4 làm thế thân
3
Chương 3: Ngày thứ 3 làm thế thân
2
Chương 2: Ngày thứ 2 làm thế thân
1
Chương 1: Ngày thứ 1 làm thế thân
Xem toàn bộ
Tải PDF Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play