Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Hướng dương trong mưa

Trở Lại

5.0 |

Tên tác giả: Hướng dương trong mưa

Gần hai mươi năm trước vì mục đích của bọn họ mà cô mất đi người đàn ông yêu cô nhất. Đến hai mươi năm sau cô lại mất đi đứa con trai mà cô yêu nhất, tất cả sự thật đều phơi bày trước mắt, cô không cam lòng. Vẫn may ông trời còn cho cô thêm một cơ hội. Cô trở lại rồi...

Truyện này do Hướng dương trong mưa cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Trở Lại
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 57 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1. Anh cho tôi một bất ngờ lớn thật đấy.
2
Chương 2. Dì Lan dì đâu rồi?
3
Chương 3. Mẹ Lan.
4
Chương 4. Ba của An An.
5
Chương 5. Nguyên nhân chia tay.
6
Chương 6. Cô Lâm Ý Chi này, trí nhớ cô kém nhỉ?
7
Chương 7. Không biết xấu hổ.
8
Chương 8. Cô ấy là chị của cô.
9
Chương 9. Nói cái gì cơ?
10
Chương 10. Anh đang đợi em sao?
11
Chương 11. Tôi là con gái ruột của ba.
12
Chương 12. Xin lỗi đi.
13
Chương 13. Tao biết tỏng mày đấy.
14
Chương 14. Đồ xấc xược.
15
Chương 15. Lựa chọn hoàn mỹ nhất.
16
Chương 16. Em đồng ý.
17
Chương 17. Bình an nhé.
18
Chương 18. Cô ấy cũng khá xinh đẹp.
19
Chương 19. Mười tám tuổi.
20
Chương 20. Chúng tôi chỉ đang cãi nhau.
21
Chương 21. Có muốn lớn lên gả cho anh không?
22
Chương 22. Đi chơi.
23
Chương 23. Phụ huynh đồng ý.
24
Chương 24. Bí mật.
25
Chương 25. Còn có cả anh ta.
26
Chương 26. Nhi.
27
Chương 27. Ai là bạn gái anh Đình Duy.
28
Chương 28.
29
Chương 29. Anh tiêu đời rồi.
30
Chương 30. Cậu ta là ai?
31
Chương 31. Con cưới cô ấy.
32
Chương 32. Dạy cho nó một bài học.
33
Chương 33.
34
Chương 34.
35
Chương 35. Không nể.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39. Đừng bỏ em.
40
Chương 40. Trao nhẫn.
41
Chương 41.Không sống nổi.
42
Chương 42. Cãi nhau.
43
Chương 43. Trưởng thành thật rồi.
44
Chương 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chương 48.
49
Chương 49.
50
Chương 50. Bất ngờ.
51
Chương 51.
52
Chương 52. Tỏ tình.
53
Chương 53. Bà Yến.
54
Chương 54. Chúng ta hòa nhau.
55
Chương 55. Là ba không xứng đáng.
56
Chương 56. Cam tâm tình nguyện.
57
Ngoại truyện. Nhật kí của Ngọc.
57
Ngoại truyện. Nhật kí của Ngọc.
56
Chương 56. Cam tâm tình nguyện.
55
Chương 55. Là ba không xứng đáng.
54
Chương 54. Chúng ta hòa nhau.
53
Chương 53. Bà Yến.
52
Chương 52. Tỏ tình.
51
Chương 51.
50
Chương 50. Bất ngờ.
49
Chương 49.
48
Chương 48.
47
Chương 47.
46
Chương 46.
45
Chương 45.
44
Chương 44.
43
Chương 43. Trưởng thành thật rồi.
42
Chương 42. Cãi nhau.
41
Chương 41.Không sống nổi.
40
Chương 40. Trao nhẫn.
39
Chương 39. Đừng bỏ em.
38
Chương 38.
37
Chương 37.
36
Chương 36.
35
Chương 35. Không nể.
34
Chương 34.
33
Chương 33.
32
Chương 32. Dạy cho nó một bài học.
31
Chương 31. Con cưới cô ấy.
30
Chương 30. Cậu ta là ai?
29
Chương 29. Anh tiêu đời rồi.
28
Chương 28.
27
Chương 27. Ai là bạn gái anh Đình Duy.
26
Chương 26. Nhi.
25
Chương 25. Còn có cả anh ta.
24
Chương 24. Bí mật.
23
Chương 23. Phụ huynh đồng ý.
22
Chương 22. Đi chơi.
21
Chương 21. Có muốn lớn lên gả cho anh không?
20
Chương 20. Chúng tôi chỉ đang cãi nhau.
19
Chương 19. Mười tám tuổi.
18
Chương 18. Cô ấy cũng khá xinh đẹp.
17
Chương 17. Bình an nhé.
16
Chương 16. Em đồng ý.
15
Chương 15. Lựa chọn hoàn mỹ nhất.
14
Chương 14. Đồ xấc xược.
13
Chương 13. Tao biết tỏng mày đấy.
12
Chương 12. Xin lỗi đi.
11
Chương 11. Tôi là con gái ruột của ba.
10
Chương 10. Anh đang đợi em sao?
9
Chương 9. Nói cái gì cơ?
8
Chương 8. Cô ấy là chị của cô.
7
Chương 7. Không biết xấu hổ.
6
Chương 6. Cô Lâm Ý Chi này, trí nhớ cô kém nhỉ?
5
Chương 5. Nguyên nhân chia tay.
4
Chương 4. Ba của An An.
3
Chương 3. Mẹ Lan.
2
Chương 2. Dì Lan dì đâu rồi?
1
Chương 1. Anh cho tôi một bất ngờ lớn thật đấy.
Xem toàn bộ
Tải PDF Trở Lại
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play