Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Đại Vương Tha Mạng

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

5.0 |

Tên tác giả: Đại Vương Tha Mạng

Tỉnh lại sau tai nạn, hắn thế mà xuyên qua đến châu âu thời trung cổ, đương nhiên nơi này chắc chắn không phải địa cầu. Nơi này là một thế giới tràn ngập kiếm cùng ma pháp lực lượng.
Có Nhân tộc, tinh linh, nhân thú,..thay nhau thống trị đại lục.
Nhìn hắn như thế nào từ một nông nô đê tiện, một đường ăn hành nghịch tập trở thành Đại Lãnh Chúa.

Truyện này do Đại Vương Tha Mạng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 96 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1: Bevis
2
Chương 2 : Mượn Lương Thực
3
Chương 3 : Thú Triều
4
Chương 4 : Trước Chiến Tranh Chuẩn Bị
5
Chương 5 : Nhân Thú Tấn Công ( Thượng )
6
Chương 6 :Nhân Thú Tấn Công ( Hạ )
7
Chương 7 : Cơ Duyên Đưa Đến Cửa
8
Chương 8: Lệnh chiêu mộ
9
Chương 9: Huấn luyện
10
Chương 10 : Hội Quân
11
Chương 11: Trận Đầu Ác Chiến
12
Chương 12 : Trở Thành Kỵ Sĩ Hi Vọng
13
Chương 13 : Thế Cục Bây Giờ
14
Chương 14 : Mai Phục
15
Chương 15 : Tra Hỏi
16
Chương 16 : Trao Đổ
17
Chương 17 : Bắt Đầu Tu luyện, Trung Cấp Thực Tập Kỵ Sĩ
18
Chương 18 : Trở Lại Roy Tử Tước Lĩnh
19
Chương 19 : Thủ Thành
20
Chương 20 : Đêm Tối Dạ Tập
21
Chương 21 : Kho Lương Bóc Cháy
22
Chương 22 : Suýt Chết
23
Chương 23 : Thú Nhân Rút Lui, Toàn Lực Phản Công
24
Chương 24 : Đi Đến Bá Tước Lĩnh
25
Chương 25 : Âm Mưu Lợi Dụng
26
Chương 26 : Xã Hội Khốn Nạn
27
Chương 27 : Phù Thủy Và Thánh Điện
28
Chương 28 : Adam Chết
29
Chương 29 : Trọng Thương
30
Chương 30 : Phong Tước
31
Chương 31 : 1000 Đồng Tiền Vàng
32
Chương 32 : Công Tác Chuẩn Bị
33
Chương 33 : Đi Đến Lãnh Địa
34
Chương 34 : Trên Đường Lưu Dân
35
Chương 35 : Tu Sửa
36
Chương 36 : Chặt Cây
37
Chương 37 : Xây Nhà
38
Chương 38 : Thổ Địa
39
Chương 39 : Người Lùn
40
Chương 40 : Thanh Đồng Kỵ Sĩ Sơ Cấp
41
Chương 41 : Nguồn Nước Vấn Đề
42
Chương 42: Hệ Thống Nước Nội Đồng
43
Chương 43 : Yêu Thú Cấp 1
44
Chương 44 : Yêu Thú Lên Dĩa
45
Chương 45 : 7 Bộ Trưởng
46
Chương 46 : Tăng Cường Quân Sự
47
Chương 47 : Nhà Vệ Sinh Công Cộng
48
Chương 48 : Mọi Người Xếp Hàng
49
Chương 49 : Duyệt Binh Lần 1
50
Chương 50 : Mua Quặng Sắt
51
Chương 51 : Lãnh Dân Bị Bắt Nhốt
52
Chương 52 : Phẩn Nộ
53
Chương 53 : Bí Mật Clinton
54
Chương 54 : Lại Bị Hố
55
Chương 55 : Phân Bón Thành Công
56
Chương 56 : Tiến Triển Tốt
57
Chương 57 : Cá và Muối
58
Chương 58 : Thị Trưởng
59
Chương 59 : Giao Phó Trọng Trách
60
Chương 60 : Thư Mời
61
Chương 61 : Tặng Muối
62
Chương 62 : Cô Gái Elf
63
Chương 63 : Hôn Trộm
64
Chương 64 : Yến Tiệc
65
Chương 65 : Chào Hàng
66
Chương 66 : Gặp Lại
67
Chương 67 : Thân Vệ
68
Chương 68 : Tức Giận
69
Chương 69 : Nước Phục Hồi
70
Chương 70 : Mùa Đông
71
Chương 71 : Mai Phục
72
Chương 72 : Yêu Thú Tập Thành
73
Chương 73 : Sĩ Khí Dân Cao
74
Chương 74 : Tình Thế Không Tốt
75
Chương 75 : Kế Hoạch
76
Chương 76 : Ác Chiến Kịch Liệt
77
Chương 77 : Kết Thúc
78
Chương 78 : Tính Vật Định Uớc
79
Chương 79: Viện Trợ
80
Chương 80 : Chiến Loạn
81
Chương 81 : Lãnh Địa Ngày Càng Tốt Lên
82
Chương 82 : Thương Nhân
83
Chương 83: Thương Đội Đến
84
Chương 84 : Cạm Bẩy Bevis
85
Chương 85 : 3 Vạn Quân
86
Chương 86 : Lão Tướng
87
Chương 87 : Thất Thủ
88
Chương 88: Chính Thức Hẹn Hò
89
Chương 89: Thú Nhân
90
Chương 90 : Trinh Sát
91
Chương 91 : Đánh Hay Không Đánh
92
Chương 92 : Thua Tan Tác
93
Chương 93 : Nam Địa Khu Thất Thủ
94
Chương 94 : Quốc Vương
95
Chương 95 : 2 Năm
96
Chương 96 : Đỉnh Cấp Thanh Đồng, Bạch Ngân Khó Khăn
96
Chương 96 : Đỉnh Cấp Thanh Đồng, Bạch Ngân Khó Khăn
95
Chương 95 : 2 Năm
94
Chương 94 : Quốc Vương
93
Chương 93 : Nam Địa Khu Thất Thủ
92
Chương 92 : Thua Tan Tác
91
Chương 91 : Đánh Hay Không Đánh
90
Chương 90 : Trinh Sát
89
Chương 89: Thú Nhân
88
Chương 88: Chính Thức Hẹn Hò
87
Chương 87 : Thất Thủ
86
Chương 86 : Lão Tướng
85
Chương 85 : 3 Vạn Quân
84
Chương 84 : Cạm Bẩy Bevis
83
Chương 83: Thương Đội Đến
82
Chương 82 : Thương Nhân
81
Chương 81 : Lãnh Địa Ngày Càng Tốt Lên
80
Chương 80 : Chiến Loạn
79
Chương 79: Viện Trợ
78
Chương 78 : Tính Vật Định Uớc
77
Chương 77 : Kết Thúc
76
Chương 76 : Ác Chiến Kịch Liệt
75
Chương 75 : Kế Hoạch
74
Chương 74 : Tình Thế Không Tốt
73
Chương 73 : Sĩ Khí Dân Cao
72
Chương 72 : Yêu Thú Tập Thành
71
Chương 71 : Mai Phục
70
Chương 70 : Mùa Đông
69
Chương 69 : Nước Phục Hồi
68
Chương 68 : Tức Giận
67
Chương 67 : Thân Vệ
66
Chương 66 : Gặp Lại
65
Chương 65 : Chào Hàng
64
Chương 64 : Yến Tiệc
63
Chương 63 : Hôn Trộm
62
Chương 62 : Cô Gái Elf
61
Chương 61 : Tặng Muối
60
Chương 60 : Thư Mời
59
Chương 59 : Giao Phó Trọng Trách
58
Chương 58 : Thị Trưởng
57
Chương 57 : Cá và Muối
56
Chương 56 : Tiến Triển Tốt
55
Chương 55 : Phân Bón Thành Công
54
Chương 54 : Lại Bị Hố
53
Chương 53 : Bí Mật Clinton
52
Chương 52 : Phẩn Nộ
51
Chương 51 : Lãnh Dân Bị Bắt Nhốt
50
Chương 50 : Mua Quặng Sắt
49
Chương 49 : Duyệt Binh Lần 1
48
Chương 48 : Mọi Người Xếp Hàng
47
Chương 47 : Nhà Vệ Sinh Công Cộng
46
Chương 46 : Tăng Cường Quân Sự
45
Chương 45 : 7 Bộ Trưởng
44
Chương 44 : Yêu Thú Lên Dĩa
43
Chương 43 : Yêu Thú Cấp 1
42
Chương 42: Hệ Thống Nước Nội Đồng
41
Chương 41 : Nguồn Nước Vấn Đề
40
Chương 40 : Thanh Đồng Kỵ Sĩ Sơ Cấp
39
Chương 39 : Người Lùn
38
Chương 38 : Thổ Địa
37
Chương 37 : Xây Nhà
36
Chương 36 : Chặt Cây
35
Chương 35 : Tu Sửa
34
Chương 34 : Trên Đường Lưu Dân
33
Chương 33 : Đi Đến Lãnh Địa
32
Chương 32 : Công Tác Chuẩn Bị
31
Chương 31 : 1000 Đồng Tiền Vàng
30
Chương 30 : Phong Tước
29
Chương 29 : Trọng Thương
28
Chương 28 : Adam Chết
27
Chương 27 : Phù Thủy Và Thánh Điện
26
Chương 26 : Xã Hội Khốn Nạn
25
Chương 25 : Âm Mưu Lợi Dụng
24
Chương 24 : Đi Đến Bá Tước Lĩnh
23
Chương 23 : Thú Nhân Rút Lui, Toàn Lực Phản Công
22
Chương 22 : Suýt Chết
21
Chương 21 : Kho Lương Bóc Cháy
20
Chương 20 : Đêm Tối Dạ Tập
19
Chương 19 : Thủ Thành
18
Chương 18 : Trở Lại Roy Tử Tước Lĩnh
17
Chương 17 : Bắt Đầu Tu luyện, Trung Cấp Thực Tập Kỵ Sĩ
16
Chương 16 : Trao Đổ
15
Chương 15 : Tra Hỏi
14
Chương 14 : Mai Phục
13
Chương 13 : Thế Cục Bây Giờ
12
Chương 12 : Trở Thành Kỵ Sĩ Hi Vọng
11
Chương 11: Trận Đầu Ác Chiến
10
Chương 10 : Hội Quân
9
Chương 9: Huấn luyện
8
Chương 8: Lệnh chiêu mộ
7
Chương 7 : Cơ Duyên Đưa Đến Cửa
6
Chương 6 :Nhân Thú Tấn Công ( Hạ )
5
Chương 5 : Nhân Thú Tấn Công ( Thượng )
4
Chương 4 : Trước Chiến Tranh Chuẩn Bị
3
Chương 3 : Thú Triều
2
Chương 2 : Mượn Lương Thực
1
Chương 1: Bevis
Xem toàn bộ
Tải PDF Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play