Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: ánh trăng

Đại Ma Vương Biết Yêu Rồi!

4.8 |

Tên tác giả: ánh trăng

cô là một hacker có tiếng tăm trong cả hắc đạo và bạch đạo.anh là người đứng đầu của hắc đạo là người đứng đầu của hàn gia.cô và anh gặp nhau trong một tình huống éo le.cô bị anh bắt.nhưng anh lại ko giết cô mà lại giữ cô bên mik.tự hỏi tình yêu của họ sẽ như thế nào.

-Em đã ở bên tôi"

"Thì em sẽ mãi mãi là người của tôi"

"Dù em có chết thì em vẫn là người củ tôi chứ không được phép làm người của ai khác"

Nu9:Hạ Nguyệt Nhi
Na9:Hàn Minh Thiên
Tác giả:zinny

Truyện này do ánh trăng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Đại Ma Vương Biết Yêu Rồi!
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 167 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
chap 1
2
chap 2
3
chap 3
4
chap 4
5
chap 5
6
chap 6
7
chap 7
8
chap 8
9
chap 9
10
chap 10
11
chap 11
12
chap 12
13
chap 13
14
chap 14
15
chap 15
16
chap 16
17
chap 17
18
chap 18
19
chap 19
20
chap 20
21
chap 21
22
chap 22
23
chap 23
24
chap 24
25
chap 25
26
chap 26
27
chap 27
28
chap 28
29
chap 29
30
chap 30
31
chap 31
32
chap 32
33
chap 33
34
chap 34
35
chap 35
36
chap 36
37
chap 37
38
chap 38
39
chap 39
40
chap 40
41
chap 41
42
chap 42
43
chap 43
44
chap 44
45
chap 45
46
chap 46
47
chap 47
48
chap 48
49
chap 49
50
chap 50
51
chap 51
52
Chap 52
53
chap 53
54
chap 54
55
Chap 55
56
chap 56
57
chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Thông Báo
65
Chap 64
66
Chap 65
67
Chap 66
68
Chap 67
69
Chap 68
70
Chap 69
71
Chap 70
72
Chap 71
73
Chap 72
74
Chap 73
75
Chap 74
76
Chap 75
77
Chap 76
78
Chap 77
79
Chap 78
80
Chap 79
81
Chap 80
82
Chap 81
83
Chap 82
84
Chap 83
85
Chap 84
86
Chap 85
87
Chap 86
88
Chap 87
89
Chap 88
90
Chap 89
91
Chap 90
92
Chap 91
93
Chap 92
94
Chap 93
95
Chap 94
96
Chap 95
97
Chap 96
98
Chap 97
99
Chap 98
100
Chap 99
101
Chap 100
102
Chap 101
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 106
109
Chap 107
110
Chap 108
111
Chap 109
112
Chap 110
113
Chap 111
114
Chap 112
115
Chap 113
116
Chap 114
117
Chap 115
118
Chap 116
119
Chap 117
120
Chap 118
121
Chap 119
122
Chap 120
123
Chap 121
124
Chap 122
125
Chap 123
126
Chap 124
127
Chap 125
128
Chap 126
129
Chap 217
130
Chap 218
131
Chap 219
132
Chap 220
133
Tâm Sự
134
chap 221
135
Chap 122
136
Chap 123
137
Chap 124
138
Chap 125
139
Chap 126
140
Chap 127
141
Chap 128
142
Chap 142
143
Chap 143
144
Chap 144
145
Chap 145
146
Chap 146
147
Chap 147
148
Chap 148
149
Chap 149
150
Chap 150
151
Chap 151
152
Chap 152
153
Chap 153
154
Chap 154
155
Chap 155
156
Chap 156
157
Chap 157
158
Chap 158
159
Chap 159
160
Chap 160
161
Chap 161
162
Chap 162
163
Chap 163
164
END
165
Ngoại truyện 1
166
Ngoại truyện 2
167
Ngoại truyện 3
167
Ngoại truyện 3
166
Ngoại truyện 2
165
Ngoại truyện 1
164
END
163
Chap 163
162
Chap 162
161
Chap 161
160
Chap 160
159
Chap 159
158
Chap 158
157
Chap 157
156
Chap 156
155
Chap 155
154
Chap 154
153
Chap 153
152
Chap 152
151
Chap 151
150
Chap 150
149
Chap 149
148
Chap 148
147
Chap 147
146
Chap 146
145
Chap 145
144
Chap 144
143
Chap 143
142
Chap 142
141
Chap 128
140
Chap 127
139
Chap 126
138
Chap 125
137
Chap 124
136
Chap 123
135
Chap 122
134
chap 221
133
Tâm Sự
132
Chap 220
131
Chap 219
130
Chap 218
129
Chap 217
128
Chap 126
127
Chap 125
126
Chap 124
125
Chap 123
124
Chap 122
123
Chap 121
122
Chap 120
121
Chap 119
120
Chap 118
119
Chap 117
118
Chap 116
117
Chap 115
116
Chap 114
115
Chap 113
114
Chap 112
113
Chap 111
112
Chap 110
111
Chap 109
110
Chap 108
109
Chap 107
108
Chap 106
107
Chap 107
106
Chap 106
105
Chap 105
104
Chap 104
103
Chap 103
102
Chap 101
101
Chap 100
100
Chap 99
99
Chap 98
98
Chap 97
97
Chap 96
96
Chap 95
95
Chap 94
94
Chap 93
93
Chap 92
92
Chap 91
91
Chap 90
90
Chap 89
89
Chap 88
88
Chap 87
87
Chap 86
86
Chap 85
85
Chap 84
84
Chap 83
83
Chap 82
82
Chap 81
81
Chap 80
80
Chap 79
79
Chap 78
78
Chap 77
77
Chap 76
76
Chap 75
75
Chap 74
74
Chap 73
73
Chap 72
72
Chap 71
71
Chap 70
70
Chap 69
69
Chap 68
68
Chap 67
67
Chap 66
66
Chap 65
65
Chap 64
64
Thông Báo
63
Chap 63
62
Chap 62
61
Chap 61
60
Chap 60
59
Chap 59
58
Chap 58
57
chap 57
56
chap 56
55
Chap 55
54
chap 54
53
chap 53
52
Chap 52
51
chap 51
50
chap 50
49
chap 49
48
chap 48
47
chap 47
46
chap 46
45
chap 45
44
chap 44
43
chap 43
42
chap 42
41
chap 41
40
chap 40
39
chap 39
38
chap 38
37
chap 37
36
chap 36
35
chap 35
34
chap 34
33
chap 33
32
chap 32
31
chap 31
30
chap 30
29
chap 29
28
chap 28
27
chap 27
26
chap 26
25
chap 25
24
chap 24
23
chap 23
22
chap 22
21
chap 21
20
chap 20
19
chap 19
18
chap 18
17
chap 17
16
chap 16
15
chap 15
14
chap 14
13
chap 13
12
chap 12
11
chap 11
10
chap 10
9
chap 9
8
chap 8
7
chap 7
6
chap 6
5
chap 5
4
chap 4
3
chap 3
2
chap 2
1
chap 1
Xem toàn bộ
Tải PDF Đại Ma Vương Biết Yêu Rồi!
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play