Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên tác giả: Jusei

[Đam Mỹ] Trở Thành Tiểu Tam Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình

4.8 |

Tên tác giả: Jusei

KHÔNG ĐỌC THÌ CÚT (dành cho những người cứng đầu méo nghe hay xoi mói)
( Ảnh bìa là do ad khoá nên Cáo k đổi đc nhá)
Tên truyện: Trở Thành Tiểu Tam Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, công sủng thụ, h+( nhẹ hoi), 1x1, abo
Tác giả: Jusei (Cáo cute)

Warning: Truyện ngược

Truyện này do Jusei cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[Đam Mỹ] Trở Thành Tiểu Tam Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình
Noveltoon Downloade Noveltoon Downloade
Giới thiệu | Chapter
Updated 353 Episodes
A - Z
  |  
Z - A
1
Chương 1
2
Chương 1+ 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Giống kịch bản
22
Drop truyện
23
Tiếp tục
24
Ăn cắp còn la làng
25
Mấy bấy bề mau vào đây
26
Chương 21
27
Chương 22
28
Chương 23
29
Chương 24
30
Chương 25
31
Chương 26
32
Chương 27
33
Chương 28
34
Chương 29
35
Chương 30
36
Chương 31
37
Chương 32
38
Chương 33
39
Chương 34
40
Chương 35
41
Chương 36
42
Chương 37
43
Chương 38
44
Chương 39
45
Chương 40
46
Chương 41
47
Chương 42
48
Chương 43
49
Chương 44
50
Chương 45
51
Chương 46
52
Báo cáo vi phạm + chương47
53
Chương 48
54
Chương 49
55
Chương 50
56
Chương 51
57
Chương 52
58
Chương 53
59
Chương 54
60
Chương 55
61
Chương 56
62
Chương 57
63
Chương 58
64
Chương 59
65
Chương 60
66
Chương 61
67
Chương 62
68
Chương 63
69
Chương 64
70
Chương 65
71
Chương 66
72
Ko phải chap mới
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132
139
Chương 133
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143
150
Chương 144
151
Chương 145
152
Chương 146
153
Chương 147
154
Chương 148
155
Chương 149
156
Chương 150
157
Chương 151
158
Chương 152
159
Chương 153
160
Chương 154
161
Chương 155
162
Chương 156
163
Chương 157
164
Chương 158
165
Chương 159
166
Chương 160
167
Chương 161
168
Chương 162
169
Chương 163
170
Chương 164
171
Chương 165
172
Chương 166
173
Chương 167
174
Chương 168
175
Chương 169
176
Chương 170
177
Chương 171
178
Chương 172
179
Chương 173
180
Chương 174
181
Chương 175
182
Chương 176
183
Chương 177
184
Chương 178
185
Chương 179
186
Chương 180
187
Chương 181
188
Chương 182
189
Chương 183
190
Chương 184
191
Chương 185
192
Chương 186
193
Chương 187
194
Chương 188
195
Thông báo
196
Chương 189
197
Chương 190
198
Chương 191
199
Chương 192
200
Chương 193
201
Chương 194
202
Chương 195
203
Chương 196
204
Chương 197
205
Chương 198
206
Chương 199
207
Chương 200
208
Chương 201
209
Chương 202
210
Chương 203
211
Chương 204
212
Chương 205
213
Chương 206
214
Chương 207
215
Chương 208
216
Chương 209
217
Chương 210
218
Chương 211
219
Chương 212
220
Chương 213
221
Chương 214
222
Chương 215
223
Chương 216
224
Chương 217
225
Chương 218
226
Chương 219
227
Chương 220
228
Chương 221
229
Chương 222
230
Chương 223
231
Chương 224
232
Chương 225
233
Chương 226
234
Chương 227
235
Chương 228
236
Chương 229
237
Chương 230
238
Chương 231
239
Chương 232
240
Chương 233
241
Chương 234
242
Chương 235
243
Chương 236
244
Chương 237
245
Chương 238
246
Chương 239
247
Chương 240
248
Chương 241
249
Chương 242
250
Chương 243
251
Chương 244
252
Chương 245
253
Chương 246
254
Chương 247
255
Chương 248
256
Chương 249
257
Chương 250
258
Chương 251
259
Chương 252
260
Chương 253
261
Chương 254
262
Chương 255
263
Chương 256
264
Chương 257
265
Chương 258
266
Chương 259
267
Chương 260
268
Chương 261
269
Chương 262
270
Chương 263
271
Chương 264
272
Chương 265
273
Chương 266
274
Chương 267
275
Chương 268
276
Chương 269
277
Chương 270
278
Chương 271
279
Chương 272
280
Chương 273
281
Chương 274
282
Chương 275
283
Chương 276
284
Chương 277
285
Chương 278
286
Chương 279
287
Chương 280
288
Chương 281
289
Chương 282
290
Chương 283
291
Chương 284
292
Chương 285
293
Chương 286
294
Chương 287
295
Chương 288
296
Chương 289
297
Chương 290
298
Chương 291
299
Chương 292
300
Chương 293
301
Chương 294
302
Chương 295
303
Chương 296
304
Chương 297
305
Chương 298
306
Chương 299
307
Chương 300
308
Chương 301
309
Chương 302
310
Chương 303
311
Chương 304
312
Chương 305
313
Chương 306
314
Chương 307
315
Chương 308
316
Chương 309
317
Chương 310
318
Chương 311
319
Chương 312
320
Chương 313
321
Chương 314
322
Chương 315
323
Chương 316
324
Chương 317
325
Chương 318
326
Chương 319
327
Chương 320
328
Chương 321
329
Chương 322
330
Chương 323
331
Chương 324
332
Chương 325
333
Chương 326
334
Chương 327
335
Chương 328
336
Chương 329
337
Chương 330
338
Chương 331
339
Chương 332
340
Chương 333
341
Chương 334
342
Chương 335
343
Chương 336
344
Chương 337
345
Chương 338
346
Chương 339
347
Chương 340
348
Chương 341
349
Chương 342
350
Chương 343
351
Chương 344
352
Chương 345
353
Chương 346
353
Chương 346
352
Chương 345
351
Chương 344
350
Chương 343
349
Chương 342
348
Chương 341
347
Chương 340
346
Chương 339
345
Chương 338
344
Chương 337
343
Chương 336
342
Chương 335
341
Chương 334
340
Chương 333
339
Chương 332
338
Chương 331
337
Chương 330
336
Chương 329
335
Chương 328
334
Chương 327
333
Chương 326
332
Chương 325
331
Chương 324
330
Chương 323
329
Chương 322
328
Chương 321
327
Chương 320
326
Chương 319
325
Chương 318
324
Chương 317
323
Chương 316
322
Chương 315
321
Chương 314
320
Chương 313
319
Chương 312
318
Chương 311
317
Chương 310
316
Chương 309
315
Chương 308
314
Chương 307
313
Chương 306
312
Chương 305
311
Chương 304
310
Chương 303
309
Chương 302
308
Chương 301
307
Chương 300
306
Chương 299
305
Chương 298
304
Chương 297
303
Chương 296
302
Chương 295
301
Chương 294
300
Chương 293
299
Chương 292
298
Chương 291
297
Chương 290
296
Chương 289
295
Chương 288
294
Chương 287
293
Chương 286
292
Chương 285
291
Chương 284
290
Chương 283
289
Chương 282
288
Chương 281
287
Chương 280
286
Chương 279
285
Chương 278
284
Chương 277
283
Chương 276
282
Chương 275
281
Chương 274
280
Chương 273
279
Chương 272
278
Chương 271
277
Chương 270
276
Chương 269
275
Chương 268
274
Chương 267
273
Chương 266
272
Chương 265
271
Chương 264
270
Chương 263
269
Chương 262
268
Chương 261
267
Chương 260
266
Chương 259
265
Chương 258
264
Chương 257
263
Chương 256
262
Chương 255
261
Chương 254
260
Chương 253
259
Chương 252
258
Chương 251
257
Chương 250
256
Chương 249
255
Chương 248
254
Chương 247
253
Chương 246
252
Chương 245
251
Chương 244
250
Chương 243
249
Chương 242
248
Chương 241
247
Chương 240
246
Chương 239
245
Chương 238
244
Chương 237
243
Chương 236
242
Chương 235
241
Chương 234
240
Chương 233
239
Chương 232
238
Chương 231
237
Chương 230
236
Chương 229
235
Chương 228
234
Chương 227
233
Chương 226
232
Chương 225
231
Chương 224
230
Chương 223
229
Chương 222
228
Chương 221
227
Chương 220
226
Chương 219
225
Chương 218
224
Chương 217
223
Chương 216
222
Chương 215
221
Chương 214
220
Chương 213
219
Chương 212
218
Chương 211
217
Chương 210
216
Chương 209
215
Chương 208
214
Chương 207
213
Chương 206
212
Chương 205
211
Chương 204
210
Chương 203
209
Chương 202
208
Chương 201
207
Chương 200
206
Chương 199
205
Chương 198
204
Chương 197
203
Chương 196
202
Chương 195
201
Chương 194
200
Chương 193
199
Chương 192
198
Chương 191
197
Chương 190
196
Chương 189
195
Thông báo
194
Chương 188
193
Chương 187
192
Chương 186
191
Chương 185
190
Chương 184
189
Chương 183
188
Chương 182
187
Chương 181
186
Chương 180
185
Chương 179
184
Chương 178
183
Chương 177
182
Chương 176
181
Chương 175
180
Chương 174
179
Chương 173
178
Chương 172
177
Chương 171
176
Chương 170
175
Chương 169
174
Chương 168
173
Chương 167
172
Chương 166
171
Chương 165
170
Chương 164
169
Chương 163
168
Chương 162
167
Chương 161
166
Chương 160
165
Chương 159
164
Chương 158
163
Chương 157
162
Chương 156
161
Chương 155
160
Chương 154
159
Chương 153
158
Chương 152
157
Chương 151
156
Chương 150
155
Chương 149
154
Chương 148
153
Chương 147
152
Chương 146
151
Chương 145
150
Chương 144
149
Chương 143
148
Chương 142
147
Chương 141
146
Chương 140
145
Chương 139
144
Chương 138
143
Chương 137
142
Chương 136
141
Chương 135
140
Chương 134
139
Chương 133
138
Chương 132
137
Chương 131
136
Chương 130
135
Chương 129
134
Chương 128
133
Chương 127
132
Chương 126
131
Chương 125
130
Chương 124
129
Chương 123
128
Chương 122
127
Chương 121
126
Chương 120
125
Chương 119
124
Chương 118
123
Chương 117
122
Chương 116
121
Chương 115
120
Chương 114
119
Chương 113
118
Chương 112
117
Chương 111
116
Chương 110
115
Chương 109
114
Chương 108
113
Chương 107
112
Chương 106
111
Chương 105
110
Chương 104
109
Chương 103
108
Chương 102
107
Chương 101
106
Chương 100
105
Chương 99
104
Chương 98
103
Chương 97
102
Chương 96
101
Chương 95
100
Chương 94
99
Chương 93
98
Chương 92
97
Chương 91
96
Chương 90
95
Chương 89
94
Chương 88
93
Chương 87
92
Chương 86
91
Chương 85
90
Chương 84
89
Chương 83
88
Chương 82
87
Chương 81
86
Chương 80
85
Chương 79
84
Chương 78
83
Chương 77
82
Chương 76
81
Chương 75
80
Chương 74
79
Chương 73
78
Chương 72
77
Chương 71
76
Chương 70
75
Chương 69
74
Chương 68
73
Chương 67
72
Ko phải chap mới
71
Chương 66
70
Chương 65
69
Chương 64
68
Chương 63
67
Chương 62
66
Chương 61
65
Chương 60
64
Chương 59
63
Chương 58
62
Chương 57
61
Chương 56
60
Chương 55
59
Chương 54
58
Chương 53
57
Chương 52
56
Chương 51
55
Chương 50
54
Chương 49
53
Chương 48
52
Báo cáo vi phạm + chương47
51
Chương 46
50
Chương 45
49
Chương 44
48
Chương 43
47
Chương 42
46
Chương 41
45
Chương 40
44
Chương 39
43
Chương 38
42
Chương 37
41
Chương 36
40
Chương 35
39
Chương 34
38
Chương 33
37
Chương 32
36
Chương 31
35
Chương 30
34
Chương 29
33
Chương 28
32
Chương 27
31
Chương 26
30
Chương 25
29
Chương 24
28
Chương 23
27
Chương 22
26
Chương 21
25
Mấy bấy bề mau vào đây
24
Ăn cắp còn la làng
23
Tiếp tục
22
Drop truyện
21
Giống kịch bản
20
Chương 20
19
Chương 19
18
Chương 18
17
Chương 17
16
Chương 16
15
Chương 15
14
Chương 14
13
Chương 13
12
Chương 12
11
Chương 11
10
Chương 10
9
Chương 9
8
Chương 8
7
Chương 7
6
Chương 6
5
Chương 5
4
Chương 4
3
Chương 3
2
Chương 1+ 2
1
Chương 1
Xem toàn bộ
Tải PDF [Đam Mỹ] Trở Thành Tiểu Tam Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình
Báo cáo tác phẩm này
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play