Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Yêu Trong Thù Hận (H+)

Yêu Trong Thù Hận (H+)

Tổng tài | Đã Full | Ngược | Truy thê | Hợp đồng tình yêu | Hôn nhân ngược luyến

5.0M

Chấp Niệm Tình Yêu:Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chấp Niệm Tình Yêu:Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân ngược luyến

2.5M

Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài | Cuộc sống hôn nhân

126.4K

NGƯỢC HOÁ ĐAU THƯƠNG

NGƯỢC HOÁ ĐAU THƯƠNG

Tổng tài | Đã Full | Gương vỡ lại lành | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Hôn nhân ngược luyến | Trả thù | Cuộc sống hôn nhân

192.7K

Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

Đã Full | Hôn nhân ngược luyến

2.4M

Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Ép hôn | Hôn nhân hợp đồng | Cuộc sống hôn nhân

913.8K

Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Tổng tài | Đã Full | Truy thê | Ngược luyến tình thâm | Trả thù

1.4M

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngược | Truy thê | Yêu thầm | Gả thay | Bá đạo tổng tài

838.1K

Không Thể Đứng Đắn Trước Em

Không Thể Đứng Đắn Trước Em

Tình yêu | Đã Full | Bảo bảo | Truy thê | Đô thị | Bảo bảo thiên tài

2.4M

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Hôn nhân hợp đồng | Tình yêu vượt giai cấp | Hôn nhân ngược luyến | Cường thủ hào đoạt

7.6M

Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục

Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân hợp đồng | Ngược luyến tình thâm | Hôn nhân ngược luyến | Cường thủ hào đoạt

8.3M

Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Tình yêu | Đã Full | Ngược | Truy thê

405.7K

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngược luyến tình thâm | Em bé dễ thương

7.2M

Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!

Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân ngược luyến

1.7M

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU.

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU.

Đã Full | Quan hệ ngoài luồng | Cuộc sống hôn nhân

330.1K

Thế Thân Không Nguyện Ý

Thế Thân Không Nguyện Ý

Đã Full | Hôn nhân ngược luyến | Gả thay

1.7M

Mãi Mãi Một Tình Yêu

Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tổng tài | Đã Full | Ngược | Truy thê | Hôn nhân ngược luyến | Trả thù | Cuộc sống hôn nhân

257.4K

Ải Tình: Vị Đắng Trên Đầu Môi

Ải Tình: Vị Đắng Trên Đầu Môi

Đã Full | Ngược | Truy thê | Gương vỡ lại lành | Ngọt ngào sủng thê | Hôn nhân ngược luyến | Quan hệ ngoài luồng

1.2M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play