Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn (3S, H+)

Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn (3S, H+)

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Bảo bảo | Hợp đồng tình yêu | Ngược luyến tình thâm | Bá đạo tổng tài

658.0K

Định Mệnh Anh Yêu Em

Định Mệnh Anh Yêu Em

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Ngọt sủng | Hôn nhân ngược luyến | Cuộc sống hôn nhân

196.0K

Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Tổng tài | Đã Full | Mafia | Ngược

638.7K

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Đã Full | Ngược | Yêu thầm | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

473.3K

Quy Phục Vợ Yêu

Quy Phục Vợ Yêu

Tình yêu | Đã Full | Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê

5.9M

Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê [H+]

Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê [H+]

Tình yêu | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

7.9M

Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1

712.2K

Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Hành động | Tình yêu | Đã Full | Hắc đạo | Tình yêu vượt giai cấp

4.8M

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Đã Full | Mafia | Trùng sinh | Ngược luyến tình thâm | Thiên kim thật giả

1.1M

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

15.2M

Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Con Gả Cho Con Trai Bác, Được Không?

Tổng tài | Truy thê | Ngọt ngào sủng thê | Em bé dễ thương | Cường thủ hào đoạt | Mẹ chồng nàng dâu

561.6K

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp

15.6M

Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti.

Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti.

Tình yêu | Tổng tài | Nửa thanh xuân nửa đô thị | Cửu biệt trùng phùng | Em bé dễ thương | ôm con bỏ trốn

46.7K

Xuyên Không: Tôi Muốn Ly Hôn Với Bá Đạo Tổng Tài

Xuyên Không: Tôi Muốn Ly Hôn Với Bá Đạo Tổng Tài

Tình yêu | Đã Full | Tình yêu vượt giai cấp | Xuyên việt

1.3M

Mãi Không Buông Tay

Mãi Không Buông Tay

Tình yêu | Đã Full | Cưới trước yêu sau | Tình yêu vượt giai cấp | Bá đạo tổng tài

36.9K

Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Tình yêu | Tổng tài | Đã Full | Ngược | Showbiz | Tình yêu vượt giai cấp | Hợp đồng tình yêu

405.1K

KHÓ LÒNG TRỐN THOÁT

KHÓ LÒNG TRỐN THOÁT

Ngược luyến tình thâm | Cường thủ hào đoạt | Bá đạo tổng tài

333.2K

Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời.

Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời.

Tình yêu | Đã Full | Hoàn | Hôn nhân gia đình - Bảo bảo | Tình yêu vượt giai cấp | Ngọt sủng-1 | Ngọt ngào sủng thê | Em bé dễ thương

10.7M

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play