Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Ngài Rắn ! Đừng Lại Đây

Ngài Rắn ! Đừng Lại Đây

Tình yêu | Đã Full | Tu tiên tông môn

505.9K

Luyến Ái Từ Nơi Anh

Luyến Ái Từ Nơi Anh

Huyền huyễn | Tổng tài | Đã Full | Ngược | Ngọt sủng-1

186.0K

Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Tu tiên tông môn

175.5K

Tuyết Hồ Ly

Tuyết Hồ Ly

Đã Full | Tu tiên tông môn | Ngược luyến ngàn năm

10.9K

Băng Liên Vạn Năm,Thiên Hậu Của Thần Giới

Băng Liên Vạn Năm,Thiên Hậu Của Thần Giới

Đã Full | Xuyên nhanh

143.6K

Lục Dã Tiên Tung

Lục Dã Tiên Tung

Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Xuyên việt

9.4K

Thiên Tài Bị Khinh Thường...

Thiên Tài Bị Khinh Thường...

Huyền huyễn | Đã Full | Nam thần lạnh lùng

5.7K

Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả.

Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả.

Đã Full | Cường- cường | Ngọt ngào sủng thê | Xuyên việt | Triều đại giả tưởng | Loạn thế mưu quyền | Tu tiên tông môn | Hệ thống phép thuật

882.4K

Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Tình yêu | Đã Full | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

1.8M

Bảo Bối Đồ Nhi: Ma Vương Đặc Sủng Tiểu Kiều Thê

Bảo Bối Đồ Nhi: Ma Vương Đặc Sủng Tiểu Kiều Thê

Đã Full | Sư đồ | Tu tiên tông môn

116.4K

[ Mau Xuyên ]: Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian.

[ Mau Xuyên ]: Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian.

Tình yêu | Hài Hước | Khoa học viễn tưởng | Đã Full | Hệ thống tu tiên

486.3K

Bá Chủ Vô Cực Giới

Bá Chủ Vô Cực Giới

Huyền huyễn | Đã Full | Sử thi kỳ ảo | Viễn tưởng thần bí | Chiến tranh quân sự

30.0K

Vượt Thiên Hà Đến Bên Em

Vượt Thiên Hà Đến Bên Em

Đã Full | Ngọt ngào sủng thê | Viễn tưởng thần bí | Chiến tranh quân sự

18.8K

Trung Đông Cổ Đại: Định Mệnh Của Tôi Còn Đáng Sợ Hơn Cả Lời Nguyền.

Trung Đông Cổ Đại: Định Mệnh Của Tôi Còn Đáng Sợ Hơn Cả Lời Nguyền.

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Đã Full | Ngược | Huyền nghi | Triều đại giả tưởng

25.4K

Thương Vương Phi Ký

Thương Vương Phi Ký

Tình yêu | Đã Full | Tu tiên tông môn

469.1K

Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Tình yêu | Huyền huyễn | Xuyên Không | Đã Full | Nữ cường

61.5K

Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Tình yêu | Hài Hước | Đã Full | Xuyên việt | Tu tiên tông môn

254.0K

Ma Thần Tại Thượng ! Vạn Năm Một Giấc Mộng ( H+ )

Ma Thần Tại Thượng ! Vạn Năm Một Giấc Mộng ( H+ )

Tình yêu | Đã Full | Ngược | Gương vỡ lại lành | Ngược luyến tình thâm

204.4K

NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2024 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play